A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet növénytársulásai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet növénytársulásai

 

Magyar név

Tudományos név

Védettség

Veszélyeztetettség

Keresztes békalencsés

Lemnetum trisulcae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Rence-békalencse hínár

Lemno-Utricularietum vulgaris

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Békatutajhínár

Hydrocheritetum morsus-ranae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Kolokános

Stratiotetum aloidis

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Harmatkásás

Glycerietum maximae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Mételykórós

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Dárdás nádtippanos

Calamagrostetum canescentis

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Kétsoros sásos

Caricetum distichae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Füves szikes puszta

Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Szolonyec szikfoknövényzet

Puccinellietum limosae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Mészkerülő kékperjés rét

Junco-Molinietum

Védelemre javasolt

Az Alföldön kipusztulással veszélyeztetett

Lápi magaskórós

Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris

Védelemre javasolt

Az Alföldön aktuálisan veszélyeztetett

Csenkeszes nedves kaszálórét

Cirsio cani-Festucetum pratensis

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Homoki legelő

Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Tiszai tölgy-kőris-szil liget

Fraxino pannonici-Ulmetum

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Békaliliomhínár

Hottonietum palustris

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Lápi nádtippanos Carici-Calamagrostetum neglectae  Fokozott védelemre javasolt Aktuálisan veszélyeztetett

Rostostövű sásos

Caricetum paradoxae

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Zsombéksásos

Caricetum elatae

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Nyírségi mészkerülő homokpusztagyep

Festuco vaginatae-Corynephoretum

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi pionír rozsnokgyep

Bassio laniflorae-Brometum tectorum

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi homoki sztyeprét

Pulsatillo hungaricae-Festucetum rupicolae

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi erdőssztyep-rét

Pseudolysimachio incani-Chrysopogonetum grylli

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Égeres láperdő

Carici elongatae-Alnetum

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Babérfűzes nyírláp

Salici pentandrae-Betuletum pubescentis

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Rekettyés fűzláp

Calamagrosti-Salicetum cinereae

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi gyöngyvirágos tölgyes

Convallario-Quercetum roboris

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi pusztai tölgyes

Festuco rupicolae-Quercetum roboris

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Borhidi A., Sánta A.: Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól c. könyve alapján

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet