Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Védett területek
Nemzeti parkTájvédelmi körzetekTermészetvédelmi területekEx lege védett területekNatura 2000 területekBioszféra rezervátumErdőrezervátumVilágörökségi területRamsari területekNemzeti Ökológiai HálózatMagas Természeti Értékű TerületekVédelemre tervezett területek
Kezelési tervek, fenntartási tervek, fajmegőrzési tervek, látogatási szabályzat
Országos jelentőségű védett területek természetvédelmi kezelési terveiNatura 2000 területek fenntartási terveiVilágörökségi Terület Kezelési TerveFajmegőrzési tervekKezelési terv tervezetekLátogatási szabályzat
Aktív védelmi tevékenység
Fajmegőrzési programokÉlőhelyvédelmi programokPentezugi Vadlórezervátum"FECSKÉINK FÓKUSZBAN" program - 2019
Webkamerák
Rétisas webkameraGólyafészek kameraKék vércse webkamera
A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet növénytársulásai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet növénytársulásai

 

Magyar név

Tudományos név

Védettség

Veszélyeztetettség

Keresztes békalencsés

Lemnetum trisulcae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Rence-békalencse hínár

Lemno-Utricularietum vulgaris

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Békatutajhínár

Hydrocheritetum morsus-ranae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Kolokános

Stratiotetum aloidis

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Harmatkásás

Glycerietum maximae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Mételykórós

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Dárdás nádtippanos

Calamagrostetum canescentis

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Kétsoros sásos

Caricetum distichae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Füves szikes puszta

Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Szolonyec szikfoknövényzet

Puccinellietum limosae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Szolonyec vaksziknövényzet

Camphorosmetum annuae

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Mészkerülő kékperjés rét

Junco-Molinietum

Védelemre javasolt

Az Alföldön kipusztulással veszélyeztetett

Lápi magaskórós

Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris

Védelemre javasolt

Az Alföldön aktuálisan veszélyeztetett

Csenkeszes nedves kaszálórét

Cirsio cani-Festucetum pratensis

Védelemre javasolt

Potenciálisan veszélyeztetett

Homoki legelő

Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Tiszai tölgy-kőris-szil liget

Fraxino pannonici-Ulmetum

Védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Békaliliomhínár

Hottonietum palustris

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Lápi nádtippanos Carici-Calamagrostetum neglectae  Fokozott védelemre javasolt Aktuálisan veszélyeztetett

Rostostövű sásos

Caricetum paradoxae

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Zsombéksásos

Caricetum elatae

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Nyírségi mészkerülő homokpusztagyep

Festuco vaginatae-Corynephoretum

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi pionír rozsnokgyep

Bassio laniflorae-Brometum tectorum

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi homoki sztyeprét

Pulsatillo hungaricae-Festucetum rupicolae

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi erdőssztyep-rét

Pseudolysimachio incani-Chrysopogonetum grylli

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Égeres láperdő

Carici elongatae-Alnetum

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Babérfűzes nyírláp

Salici pentandrae-Betuletum pubescentis

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Rekettyés fűzláp

Calamagrosti-Salicetum cinereae

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi gyöngyvirágos tölgyes

Convallario-Quercetum roboris

Fokozott védelemre javasolt

Kipusztulással veszélyeztetett

Nyírségi pusztai tölgyes

Festuco rupicolae-Quercetum roboris

Fokozott védelemre javasolt

Aktuálisan veszélyeztetett

Borhidi A., Sánta A.: Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól c. könyve alapján

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ