Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Szezonális/Kiemelt ajánlataink
Vezetett daru túrák
Hortobágy és környéke
HNP LátogatóközpontDarvak VilágaCsárdák útja (kiállítások)Hortobágyi VadasparkHortobágy-halastavi KisvasútHortobágyi Vonuláskutató ÁllomásHortobágyi Csillagoségbolt-parkTanösvények, látogatható területek, látogatási szabályzatKultúrtörténeti, építészeti értékekVezetett túrákMátai Ménes és szekérprogramPusztai ÁllatparkHNP Szállás - Fecskeház Erdei Iskola
Igazgatóság egyéb bemutatóhelyei
Tiszakürti ArborétumTisza-tavi Vízi SétányBátorligeti ŐslápmúzeumKölcsey-Kende Kúria KastélykiállításNagyiváni TájházTanösvények
Egyéb programok, látnivalók
Egyéb látnivalók, programtippek HortobágyonTisza-tóTiszavirágzás
Túrázás a Hortobágyon
LóhátonKerékpárralSzekérenGyalogCsónakkalNemzeti parki belépőkártyaLátogatási szabályzat
E-BIKE TÚRÁK
Mi az e-bike?E-bike túrák a Szatmár-BeregbenE-bike túrák a HortobágyonE-bike túrák a Tisza-tónál
Online jegyvásárlás
Pünkösdi planetáriumHortobágyi VadasparkÖsszes program
Látogatási szabályzat

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Általános Látogatási Szabályzata

 

        A természeti értékek megőrzése és ezen értékek változatlanul magas színvonalon történő bemutathatóságának fenntartása érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) a természetvédelmi kezelésében lévő területek turisztikai célú látogatásának feltételeit, szabályait jelen szabályzatban határozza meg. További tájékoztatás az Igazgatóság debreceni központjában (4024 Debrecen, Sumen u. 2., tel.: 52/529-935) illetőleg az Igazgatóság Látogatóközpontjában (4071 Hortobágy, Petőfi tér 9., tel.: 52/589-000) kapható.

 • Az Igazgatóság természetvédelmi kezelésében lévő területek közül a Hortobágyi Nemzeti Park (a továbbiakban: HNP a Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Terület és a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület korlátozottan látogatható, a belépéshez az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges. Kivétel ez alól a Tisza-tó (HNP része), melyre belépéshez nem szükséges vagyonkezelői hozzájárulás, a vízi közlekedés, túrázás szabályaira pedig a 8. sz. mellékletben leírtak érvényesek. Az Igazgatóság működési területén lévő fokozottan védett területek a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély birtokában látogathatók! A HNP bemutató területeire szóló belépőkártya, turisztikai létesítményeibe szóló belépő- és menetjegy egyben vagyonkezelői hozzájárulás az adott területek látogatásához. Az Igazgatóság természetvédelmi kezelésében, illetve saját vagyonkezelésében lévő további védett természeti területek szabadon látogathatók (3. sz. melléklet).
   
 • Az Igazgatóság védett természeti területein és saját vagyonkezelésű területein (továbbiakban: az Igazgatóság területei) a látogatás során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok (különösen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény) természetvédelmi előírásait.
   
 • A kutatási céllal belépők számára az Igazgatóság hozzájárulása mellett szükséges beszerezni a természetvédelmi hatóság engedélyét is.
   
 • Az Igazgatóság területeinek látogatására kizárólag az itt felsorolt közlekedési módok elfogadottak: gyaloglás, futás, kerékpározás, lovaglás, szekerezés, vízi túrázás. Minden esetben a vonatkozó előírások betartása kötelező érvényű. Gépjárművel a nemzeti park területére behajtani tilos! Kivételt képeznek ez alól a szabad közforgalmú utak és a külön hozzájárulással használt utak. További kivétel az Egyek-Pusztakócsi mocsarak bemutatóterület látogatása során a Górési tanösvény megközelítése céljából a Kócsújfalu és a Górés tanya közötti földút igénybevétele, mely száraz vagy fagyott talajviszonyok esetén külön hozzájárulás nélkül is igénybe vehető gépjárművel közlekedés céljából.
   
 • A bemutatóterületek gyalogosan, kerékpárral, lóháton, szekérrel vagy a Tisza-tó esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelő csónakkal és kishajóval látogathatók. Járművel a kijelölt közlekedési útvonalakról letérni tilos! Felázott utakon járművel közlekedni tilos! A hortobágyi kerékpárút burkolatlan földúton halad, ezért csak gyakorlott kerékpárosoknak ajánlott.
   
 • A turisztikai létesítmények látogatása során az adott létesítménye Működési Szabályzatát kell betartani, melyek a helyszíneken kifüggesztésre kerülnek.
   
 • A nemzeti park területén történő lovaglás, lovastúrázás és lóvontatású eszközzel történő közlekedés kizárólag az Igazgatóság előzetes hozzájárulásával lehetséges és szabályait a jelen szabályzat 6. és 7. sz. mellékletében foglaltak rögzítik.
   
 • Geoládák elhelyezése az Igazgatóság területein csak az Igazgatóság előzetes hozzájárulásával végezhető.
   
 • Fotózáskor, túrázáskor ügyeljen arra, hogy ne zavarja, ne károsítsa az élőlényeket és környezetüket. Használja a tanösvényeket, gátakat, töltéseket, földutakat, kilátókat és betekintőket. A kijelölt utakról letérni, a gyepeken keresztül közlekedni tilos!
   
 • Az Igazgatóság a kezelésében lévő sorompókat zárva tartja. Annak illetéktelen személy által történő nyitása tilos és hatósági eljárás kezdeményezésére adhat okot.
   
 • A nemzeti park területén a tanösvények és bemutatóterületek látogatása feltételekhez kötött. A Hortobágy-halastavi bemutatóterület, az Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület és a Szálkahalmi bemutatóterület, a nemzeti park területén illetve a HHG Zrt. vagyonkezelésében vagy üzemeltetésében lévő halastavak látogathatók vezető nélkül, ugyanakkor ezen területekre való belépés előtt a nemzeti parki belépőkártya megváltása kötelező. Ezeken kívül eső egyes területek az Igazgatóság előzetes vagyonkezelői hozzájárulásával és az általa megbízott vezetővel látogathatók. A vagyonkezelői hozzájárulást a túrázó/rendezvényszervező kérelmére az Igazgatóság állítja ki. A kérelem és az engedélyköteles tevékenységre adott hozzájárulás minta az Igazgatóság honlapjáról is letölthető (14. és 16.sz. melléklet). A belépőkártyával látogatható területek részletes jegyzékét és térképét a jelen szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.
   
 • Máta-puszta a Hortobágyi Nonprofit Kft. szekértúra programjának keretében, vagy az Igazgatóság egyedi hozzájárulásával látogatható.
   
 • A Malomházi bemutatóterület az Igazgatóság programjainak keretében vagy szervezett formában az Igazgatóság külön hozzájárulásának birtokában látogatható.
   
 • A Tisza-tavon a poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány, valamint a tiszaörvényi Tiszavirág Ártéri Sétaút és Örvényi Pákász Tanösvény az üzemeltetőik, illetve vagyonkezelőik által szervezett program keretében látogathatóak.
   
 • Az Igazgatóság más – itt nem szereplő – tanösvényei ingyenesen és vezető nélkül is szabadon látogathatóak saját felelősségre. A tanösvények bemutatását keresse a nemzeti park honlapján. Több tanösvény bejárását, megismerését bemutatófüzet is segíti.
   
 • Szabadon látogatható tanösvények: Jónásrészi tanösvény, Tarpai Szőlő-hegy tanösvény, Cégénydányádi kastélypark tanösvény, Bihari-sík tanösvény (Bivalyrezervátum).
   
 • A kijelölt állomásokon információs táblák, útközben pedig útbaigazító táblák segítik a tájékozódást.
   
 • Az Igazgatóság területein ne károsítsa a természetet! Ügyeljen a védett növényekre, és állatfajokra. A védett élőlények egyedeinek zavarását, károsítását, elpusztítását törvény tiltja.
   
 • A látogatókat a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai jogosultak igazoltatni, belépési engedélyüket ellenőrizni, és amennyiben nem megengedett tevékenységet folytatnak, a területről kiutasítani, illetve eljárást kezdeményezni.
   
 • A nemzeti parki belépőkártya, illetőleg a szolgáltatások igénybevételére feljogosító menetjegy, vagy belépőjegy meglétét az Igazgatóság arcképes igazolvánnyal rendelkező munkatársai jogosultak ellenőrizni. Aki mulasztásának pótlására az ellenőrzést végző személy felszólítása ellenére sem tesz eleget, a területről kiutasítható.
   
 • A belépőkártya terepen történő – utólagos – megvásárlása során a mulasztást elkövető semmilyen kedvezmény igénybe vételére nem jogosult.
   
 • Belépőkártya értékesítő helyek: Hortobágy-halastavi Kisvasút jegypénztár, Górési madárvédelmi mentőhely, HNP Látogatóközpont - Tourinform Hortobágy, a www.hnp.hu oldalon közzétett további értékesítőhelyek.
   
 • Az Igazgatóság területein lessátor felállítása, vagy egyéb, madárfészeknél történő fényképezési, filmezési tevékenység kizárólag előzetes vagyonkezelői hozzájárulással lehetséges.
   
 • A kereskedelmi célú fotózás és filmezés csak az Igazgatóság jóváhagyásával lehetséges. A tevékenység folytatásának feltételeit részletesebben a Természetfotózási és filmezési szabályzat a HNPI területein című dokumentum (2. sz. melléklet) tartalmazza.
   
 • Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein túravezetésre, szakvezetésre csak az Igazgatóság munkatársai, vagy az Igazgatóság engedélyével rendelkező túraszervező cégek, magánszemélyek jogosultak. Az engedély kiadásának, a Hortobágyi és a Tisza-tavi túravezető igazolvány megszerzésének és a tevékenység folytatásának feltételeit részletesebben Túravezetés és túraszervezés szabályai a HNPI területein című dokumentum (1. sz. melléklet) tartalmazza.
   
 • A nemzeti park területén a látogatók a saját felelősségükre tartózkodnak, továbbá saját felelősségükre használják a bemutatáshoz rendelkezésre álló létesítményeket (pl. kilátók, betekintők, pallóutak, hidak). A látogató a belépőkártya megvásárlásával az Igazgatósággal szembeni kárigényeinek érvényesítéséről véglegesen és kifejezetten lemond. Testi épségéért 18 év fölött mindenki maga felel, 18 év alattiakért a csoportvezető, vagy nagykorú családtagja.
   
 • A szabadon élő háziállatokhoz csak gazdáik, vagy a felügyeletükkel megbízott személyek engedélyével szabad közeledni.
   
 • Nyitott kutakból vizet inni tilos!
   
 • Vigyázzon vizeink tisztaságára!
   
 • Szemetelni tilos!
   
 • A nemzeti park területén táborozni csak az Igazgatóság hozzájárulásával lehetséges.
   
 • Kutyát és más házi állatot csak a bemutató területeken, és csak pórázon lehet vezetni.
   
 • A nemzeti park területén nincs kijelölt tűzrakóhely. Az Igazgatóság egyéb területein tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújthat. Dohányzáskor legyen körültekintő! A száraz gyep könnyen meggyulladhat.
   
 • Ha különleges, ritka fajok egyedeinek megjelenését észleli, kérjük, értesítse Igazgatóságunkat. Hasonlóan járjon el akkor is, amikor sérült, mentésre szoruló állatot talál.
   
 • Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein az Igazgatóság előzetes írásos hozzájárulása nélkül semmilyen üzleti tevékenység (pl. túravezetés, árusítás) nem végezhető, továbbá tilos árusítóhely telepítése, építmény létesítése.
   
 • Az Igazgatóság a kezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő kiállítóhelyeken és bemutató területeken hagyott tárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal.
   
 • A média munkatársai csak az Igazgatóság előzetes engedélyével készíthetnek interjút, kép- és hanganyagot a bemutatóhelyek és létesítmények területén.
   
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bek. i. pont alapján a védett természeti területeken a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
   
 • A nemzeti park területén ne zavarja az élővilág nyugalmát (zajkeltés, erős fény indokolatlan használata, stb.)!
   
 • Módosult tudatállapotú személy nem tartózkodhat az Igazgatóság bemutató területein!
   
 • A testi vagy szellemi fogyatékkal élők csak felügyelettel tartózkodhatnak az Igazgatóság területein.
   
 • A berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni.
   
 • A hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kérjük elhelyezni, a folyékony vagy veszélyes hulladékok lerakása tilos!
   
 • A pallókon csak gyalogosan lehet közlekedni.
   
 • A lesek, kilátók és pallók használatánál ügyelni kell a csúszásveszélyre.
   
 • Az Igazgatóság értékeit eltulajdonítani, megrongálni tilos, ilyen cselekmény büntetőjogi eljárást von maga után.
   
 • A halastavakban, a Hortobágy-folyóban és a csatornákban fürödni tilos!
   
 • Horgászni csak a területre szóló külön engedéllyel és a horgászati előírások betartásával lehet.

 

A fenti előírások betartását a Természetvédelmi Őrszolgálat és a HNPI arcképes igazolvánnyal rendelkező munkatársai ellenőrzik. Megértésüket köszönjük!

 

Közönségkapcsolati lehetőségek:

 • A Látogatási Szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályához (HNP Látogatóközpont – 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.; Tel.: 52/589-000, ill. E-mail: info@hnp.hu).
   
 • Egyéb természetvédelmi vonatkozású bejelentését megteheti írásban, vagy telefonon a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság székhelyén, ahol a vagyonkezelői hozzájárulás kiállítása is kezdeményezhető (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; Tel: 52/529-922; E-mail: hnp@hnp.hu).

 

Az Igazgatóság területére érvényes látogatási szabályokról (túravezetés, lovaglás és fotózás részletes szabályai, turisztikai bemutatóterületek jegyzéke, létesítmények házirendje) bővebben tájékozódjon a nemzeti park honlapján: www.hnp.hu

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig

 

Dátum: Debrecen, 2016. január 5.

 

                                                                                            Dr. Kovács Zita

                                                                                                   igazgató

 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatási Szabályzata (teljes kivonat)
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának mellékletei

 

Túravezetés és túraszervezés szabályai a HNPI területein
(Útmutató túraszervezést üzletszerűen végzőknek)
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 1. sz. melléklete


Természetfotózási és filmezési szabályzat a HNPI területein
(Útmutató fotózást és filmezést üzletszerűen végzőknek, ill. sajtósoknak)
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 2. sz. melléklete


Turisztikai attrakcióterületek (részben kutatási célú hasznosítással)
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 3. sz. melléklete


A HNPI muzeális intézményeinek látogatóit megillető kedvezmények
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 4. sz. melléklete


Nemzeti parki belépőkártya érvényességi területe és ellenőrzése
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 5. sz. melléklete


Lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 6. sz. melléklete


Lovastúrázásra kijelölt útvonalak és területek a Hortobágyi Nemzeti Parkban
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 7. sz. melléklete


Vízi közlekedés és túrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban (Tisza-tavon)
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 8. sz. melléklete


Árjegyzék - túraszervezők és fotósok tájékoztatására
Érvényes a kihirdetés napjától!
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 9. sz. melléklete


Egyéni, csoportos ill. vezetett túrák alapvető szabályai a Csillagoségbolt-parkban
A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 10. sz. melléklete


A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 11. sz. melléklete
KÉRELEM a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területek látogatásához túraszervezők/lovastúraszervezők számára


A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 13. sz. melléklete
KÉRELEM a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területén történő fotózáshoz


A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 14-1 sz. melléklete
KÉRELEM a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területek látogatásához túrázók számára


A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 14-2 sz. melléklete
KÉRELEM a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területén történő rendezvény szervezéséhez


A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának 15. sz. melléklete
BEJELENTŐLAP a HNPI saját vagyonkezelésében lévő területek látogatásához éves keretmegállapodás formájában

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ