Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Védett területek
Nemzeti parkTájvédelmi körzetekTermészetvédelmi területekEx lege védett területekNatura 2000 területekBioszféra rezervátumErdőrezervátumVilágörökségi területRamsari területekNemzeti Ökológiai HálózatMagas Természeti Értékű TerületekVédelemre tervezett területek
Kezelési tervek, fenntartási tervek, fajmegőrzési tervek, látogatási szabályzat
Országos jelentőségű védett területek természetvédelmi kezelési terveiNatura 2000 területek fenntartási terveiVilágörökségi Terület Kezelési TerveFajmegőrzési tervekKezelési terv tervezetekLátogatási szabályzat
Aktív védelmi tevékenység
Fajmegőrzési programokÉlőhelyvédelmi programokPentezugi Vadlórezervátum"FECSKÉINK FÓKUSZBAN" program - 2019
Webkamerák
Rétisas webkameraGólyafészek kameraKék vércse webkamera
Nyírábrányi Káposztás-lapos és Keszler-tag

Nyírábrányi Káposztás-lapos és Keszler-tag

 

Nyírábrány határában, a Nyíracsádra vezető úttól nyugatra két lápos területegység található. A Keszler-tagi láp kisebb kiterjedésű, de tájképileg igen megkapó. A központi nyírlápot egyik oldalról rekettyés fűzláp és láprétek szegélyezik, míg a másik oldalon egy homoki gyepekkel borított buckavonulat magasodik fölé. Ettől nyugatabbra találjuk a Káposztás-lapost. Szép és botanikai értékekben gazdag láprétek, magassásosok, rekettyés fűzlápok, égeresek, fűz- és nyárligetek, keményfás ligeterdőfoltok, valamint ültetett nyáras és elegyes erdők borítják. Egy bővebb vizű csatorna is átfolyik rajta.

A Káposztás-lapos kiemelt értéke a fokozottan védett réti angyalgyökér (Angelica palustris), ami hazánkban csak a Nyírségben fordul elő. Kétéves növény, magot csak a másodéves növény hoz. Éppen ezért élőhelyét nem szabad minden nyáron teljesen lekaszálni, hiszen a magtermés rendszeres elmaradása következtében az állomány lassan kipusztulna.

 

Réti angyalgyökér (Angelica palustris)

 

A rétek jellemző virága a keskeny levelű szibériai nőszirom (Iris sibirica) is. A terület nyár végén és ősszel sem marad virágpompa nélkül. Ilyenkor virít a rózsaszín, sallangos szirmú buglyos szegfű (Dianthus superbus) és a kékperjés rétek enciánkék éke, a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe). Érdekesség a főként hegyvidéken élő kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia) előfordulása, sarjtelepeit a nyárfák alatt találjuk.

 

  

            Szibériai nőszirom (Iris sibirica)         

          

Buglyos szegfű (Dianthus superbus)

 

        Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)     

             

Kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia)

 

Az itteni rétek jellegzetes védett sásfaja a gyepes sás (Carex cespitosa). Állományai zsombékszerű, sűrű csomókban nőnek. A szintén védett árnyéki sás (Carex umbrosa) jóval ritkább a Nyírségben, és területünkön is csak kis számban él. A rét tájképét az elszórtan itt is megtalálható molyhos nyírfák (Betula pubescens) teszik teljessé.

 

Gyepes sás (Carex cespitosa) összefüggő állománya

 

A figyelmes természetbarát gyakran meglesheti itt a hűvös nyírségi lápvidékek jellemző hüllőjét, az elevenszülő gyíkot (Zootoca vivipara), az árokparton pedig a sütkérező mocsári teknősöket (Emys orbicularis). Nyár végén egy különös lepke csapong a virágok felett. A vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) az őszi vérfű virágzatára rakja petéit, a petéből kikelő hernyó később egy hangyabolyban fejlődik tovább.

 

Elevenszülő gyík (Zootoca vivipara)

 

A Keszler-tagban található a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet legszebb nyírlápja. A molyhos nyírfák alatt sűrűn nő a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), a szomszédos kis lápréten pedig az Alföldön igen ritka keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) terméseinek fehér bojtjait borzolja a szél.

 

Nyírláp a Keszler-tagban

 

A lápot szegélyező homokbuckán kiváló életfeltételeket talál a homoki területeinken bennszülött sisakos sáska (Acrida ungarica). A közeli tanya mögötti farkasalmás ad otthont a gyönyörű farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) hernyóinak.

E területek természeti értékeinek megőrzése is megkívánja a rendszeres beavatkozást, különben a környezetükből érkező kedvezőtlen hatások felmorzsolnák őket. A Keszler-tag homokdombján például korábban felsarjadt az akác. Az élőhely megőrzése érdekében ezt levágtuk, majd a folyamatos legeltetés mára helyreállította a gyepet. A Káposztás-laposon a rétek vízellátásának helyreállítása érdekében egy vízvisszatartó műtárgyat hoztunk létre a csatornán, mely a teknősök számára is kedvező élőhelyet biztosít. A rétek fenntartását kaszálás és szárzúzás kombinációjával végezzük, melynek célja a cserjésedés visszaszorítása.  Cserjeirtásra másutt  is szükség van, hiszen sajnos ezen a területen is megtelepedett a vízfolyások melletti nedves területeken terjedő özönnövény, a gyalogakác. A lágyszárú özönnövények közül az aranyvessző (Solidago sp.) megjelenése is komoly veszélyforrás a láprétek értékeire.

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ