A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

 

ERFA

 

A kedvezményezett neve:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:

"A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével"


A szerződött támogatás összege: 310 428 500 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) 2016. szeptember 29-én nyert az Európai Unió és a Magyar Állam által kiírt Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-4.2 .0)  „A Természetvédelmi őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése” című pályázati konstrukcióban, amely keretből a HNPI az alábbi három fő tevékenység megvalósításával kívánja elérni a természetvédelmi őrszolgálat fejlesztését:

  • Őrszolgálati irodahálózat fejlesztése
  • Őrszolgálati mobilitás fejlesztése
  • Monitorozó és őrszolgálati eszközpark fejlesztése

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Természetvédelmi Őrszolgálat bemutatása

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hazánk első és máig legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkjának természetvédelmi kezelő szervezeteként 1973. január 1-én alakult. A HNPI jelenlegi működési területe magába foglalja az Észak-alföldi Régió három megyéjét (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok). A HNPI működési területén ellátja a védett természeti területek és értékek védelmét, kezelését, bemutatását, kutatását és monitorozását. Az Igazgatóság folytatja le a védetté nyilvánítások előkészítő eljárását, természetvédelmi kezelési terveket készít a védett természeti területekre, figyelemmel kíséri az élőhelyek állapotváltozásait, továbbá természetvédelmi őrszolgálatot működtet. A HNPI működési területén végzi a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelését, tehát felelős az azokon előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásáért és lehetőség szerinti fejlesztéséért.

A természetvédelmi őr jogintézménye Magyarországon 35 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelességei azonban az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megváltoztak.

Az állami természetvédelmi őrök a nemzeti park igazgatóságok szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai. Feladata a természeti és a védett természeti területek és értékek, továbbá a régészeti lelőhelyek és leletek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése. Feladat emellett a természet általános védelme, vagyis a kiemelt oltalom alatt nem álló természeti értékek és területek, így például az erdők, a vad- és a természetes halállomány természetvédelmi őrzése, valamint a régészeti lelőhelyek felügyeleti ellenőrzése is.

Az állami természetvédelmi őr sokrétű szakmai, természetvédelmi kezelési feladatot lát el. Emellett intézkedésre jogosult és kötelezett, önvédelmi és más technikai eszközökkel ellátott hatósági személy, fokozott büntetőjogi védelemmel. A szolgálat tagjainak többsége felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 1780 000 ha-on látja el feladatát, csaknem teljesen lefedve Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket. Ebből 156 118 ha országos jelentőségű védett természeti terület.

A működési terület hat természetvédelmi tájegységből áll, melyek az igazgatóság természetvédelmi kezelési és természetvédelmi őrszolgálati szervezeti egységei:

 

A természetvédelmi őrzés, illetve az azt kiegészítő funkciók ellátására alkalmas irodaépületek építése és felújítása nagymértékben javítja az őrszolgálat munkáját. Sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válik az adminisztrációs feladatok ellátása, hatékonyabb az ügyfélfogadás, a tájékoztatás. Megoldódik a természetvédelmi őri intézkedések során ideiglenesen lefoglalt eszközök, a természetvédelmi őri munka során használt eszközök, anyagok tárolása, illetve a sérült fajok ideiglenes elhelyezése. A természetvédelmi kezelés során használt járművek (terepjáró, gépkocsi, motorkerékpár, csónak) tárolása, karbantartása, esetleges szervizelésére alkalmas helység kialakítása is rendeződik.

A projekt keretében tervezett gépjármű- és eszközbeszerzések célja a Természetvédelmi Őrszolgálat munkájának hatékonyabbá tétele a természetvédelmi célállapot elérése és hosszú távú fenntartása érdekében:

- a területi jelenlét és az őrzés intenzitásának emelése, ezzel növelve a jogellenes cselekmények felderítésének számát,

- a terepi megfigyelések és célzott adatgyűjtések (monitoring, kutatás) alapján az élőhelyek egyre diverzifikáltabb kezelése (hatékonyabb fajvédelem, természetvédelmi szempontú kezelések pontosabb megalapozása, ismeretek bővítése),

- a napi szintű tájékoztatás és a kapcsolattartás révén a helyi közösségek, területhasználók és földtulajdonosok mind szélesebb körű együttműködése,

- örökségvédelmi helyszínek pontosabb megismerése, hatékonyabb őrzése.

 

Mindez, a mobilitás, a hatékony terepi megfigyelés, monitorozás, adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének fejlesztésével valósulhat meg.

A projekt védett természeti területeken illetve Natura 2000 területeken és élőhelyeken valósul meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság három megyére kiterjedő teljes működési területén.

Az országos jelentőségű védett területeken kívül, a projekt - témájából adódóan – érinti a három megye területén kijelölt Natura 2000 területeket, 6 Különleges Madárvédelmi Területet, és a 124 Különleges Természetmegőrzési Terület nagy részét.

A projekt befejezési dátuma: 2020. március 31.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00006

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet