Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

ERFA

 

A kedvezményezett neve:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:

"Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén"


A szerződött támogatás összege: 497 845 406 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) 2016. augusztus 30-án nyert az Európai Unió és a Magyar Állam által kiírt Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-4.1.0) „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázati konstrukcióban, amely keretből a HNPI a tájba illeszkedő őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli erdők és fás legelők rekonstrukcióját, rekreációját valósítja meg.

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bemutatása

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hazánk első és máig legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkjának természetvédelmi kezelő szervezeteként 1973. január 1-én alakult. A HNPI jelenlegi működési területe magába foglalja az Észak-alföldi Régió három megyéjét (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok). A HNPI működési területén ellátja a védett természeti területek és értékek védelmét, kezelését, bemutatását, kutatását és monitorozását. Az Igazgatóság folytatja le a védetté nyilvánítások előkészítő eljárását, természetvédelmi kezelési terveket készít a védett természeti területekre, figyelemmel kíséri az élőhelyek állapotváltozásait, továbbá természetvédelmi őrszolgálatot működtet. A HNPI működési területén végzi a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelését, tehát felelős az azokon előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásáért és lehetőség szerinti fejlesztéséért.

A HNPI a projekt megvalósítása folyamán több módszert alkalmaz az invazív fajok megfékezésére vagy felszámolására. Az invazívok szelektív irtása a természetes társulásokban a projekt egyik legfontosabb eleme, mely során a szakemberek eltávolítják az egyes idegenhonos, invazív fajok egyedeit a természetes és természetközeli erdőkből, valamint mezofil gyepekből. Az invazív fásszárúak visszaszorítása, csökkentése és további felújulásának megakadályozása fontos eleme a védett erdő természetvédelmi kezelésének. Jellemzően zárt állományokban a cserjeszintből megerősödve, fokozatosan foglalják el az életteret az őshonos fajok elől.

Az idegenhonos fajok nagyobb állományainak eltávolításával a tisztán invazívokból álló nagyobb kiterjedésű foltok felszámolása történik meg. Az invazívoktól megtisztított területeken aztán természetközeli erdő létrehozását célozzák meg a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok pótlásával. Tartós igénybevétel, művelési ág váltás fog történni egyes erdőrészletek esetében a területen található felnyíló, vagy nyílt élőhelyekhez kötődő védett és fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyének védelme érdekében. Erdőszerkezet átalakítás teljes talajelőkészítéssel természetvédelmi területen abban az esetben alkalmazható, ha a talajbolygatásnak nincs védelmi célt akadályozó hatása. Erdőszerkezet átalakítást talajelőkészítés nélkül azokon a területeken fogunk végezni, ahol a talaj bolygatása nem megengedett, itt más technológiát kell alkalmazni.  Fás legelők rekonstrukciója a közép-tiszai régióban valósul meg. A régióban a fő probléma ezeknek az alacsony fásszárú borítású élőhelyeknek a cserjésedése, valamint az, hogy a legelőn található idős fák pusztulása után a területen nincsen megfelelő mennyiségű utánpótlás, ami a terület eljellegtelenedése mellett sok xylofág rovar és a nyílt élőhelyet kedvelő madárfaj életterének eltűnését is okozza. Vadvédelmi kerítés építése: az Igazgatóság egyes tájegységein a túltartott vadállomány (főként a vaddisznó, őz és esetleg gím- vagy dámszarvas) miatt napjainkban az erdőtelepítések csak megfelelő vadkár elleni módszerek igénybevételével valósíthatóak meg. A kerítések környezeti terhelés nélkül, a csemeték megerősödéséig (5-8 év) képesek ellátni funkciójukat, ezután elbontásra kerülnek.

 

A projekt helyszínei

1. beruházási elem: Hortobágy és térsége:

2. beruházási elem: A Közép-Tisza-menti ártéri ligeterdők és fás legelők rehabilitációja

3. beruházási elem: Hajdúság Dél-Nyírség és a Bihari-sík

 

Ökológiai célok

  • A projekt elősegíti az invazív fa és cserjefajok természetes élőhely károsító – az őshonos fafajokat és cserjefajokat kiszorító, az aljnövényzet fajösszetételét is gyakran negatívan befolyásoló – hatásainak csökkentését.
  • A HNPI a projekt megvalósítása folyamán több módszert alkalmaz az invazív fajok megfékezésére vagy felszámolására, annak érdekében, hogy a természetes ökoszisztéma a legkisebb mértékben károsodjon.

A fejlesztés során felszabaduló, visszaalakuló természetvédelmi szempontból értékes élőhely-fragmentumok szervesen beépülhetnek a szomszédos, meglévő hasonló élőhelyek hálózatába, továbbá az újonnan kialakuló foltok menedékként szolgálhatnak értékes fajok, élőhelytípusok számára.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00037

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ