Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

ERFA

 

A kedvezményezett neve:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:

"Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén"


A szerződött támogatás összege: 497 845 406 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) 2016. augusztus 30-án nyert az Európai Unió és a Magyar Állam által kiírt Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-4.1.0) „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázati konstrukcióban, amely keretből a HNPI a tájba illeszkedő őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli erdők és fás legelők rekonstrukcióját, rekreációját valósítja meg.

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bemutatása

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hazánk első és máig legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkjának természetvédelmi kezelő szervezeteként 1973. január 1-én alakult. A HNPI jelenlegi működési területe magába foglalja az Észak-alföldi Régió három megyéjét (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok). A HNPI működési területén ellátja a védett természeti területek és értékek védelmét, kezelését, bemutatását, kutatását és monitorozását. Az Igazgatóság folytatja le a védetté nyilvánítások előkészítő eljárását, természetvédelmi kezelési terveket készít a védett természeti területekre, figyelemmel kíséri az élőhelyek állapotváltozásait, továbbá természetvédelmi őrszolgálatot működtet. A HNPI működési területén végzi a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelését, tehát felelős az azokon előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásáért és lehetőség szerinti fejlesztéséért.

A HNPI a projekt megvalósítása folyamán több módszert alkalmaz az invazív fajok megfékezésére vagy felszámolására. Az invazívok szelektív irtása a természetes társulásokban a projekt egyik legfontosabb eleme, mely során a szakemberek eltávolítják az egyes idegenhonos, invazív fajok egyedeit a természetes és természetközeli erdőkből, valamint mezofil gyepekből. Az invazív fásszárúak visszaszorítása, csökkentése és további felújulásának megakadályozása fontos eleme a védett erdő természetvédelmi kezelésének. Jellemzően zárt állományokban a cserjeszintből megerősödve, fokozatosan foglalják el az életteret az őshonos fajok elől.

Az idegenhonos fajok nagyobb állományainak eltávolításával a tisztán invazívokból álló nagyobb kiterjedésű foltok felszámolása történik meg. Az invazívoktól megtisztított területeken aztán természetközeli erdő létrehozását célozzák meg a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok pótlásával. Tartós igénybevétel, művelési ág váltás fog történni egyes erdőrészletek esetében a területen található felnyíló, vagy nyílt élőhelyekhez kötődő védett és fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyének védelme érdekében. Erdőszerkezet átalakítás teljes talajelőkészítéssel természetvédelmi területen abban az esetben alkalmazható, ha a talajbolygatásnak nincs védelmi célt akadályozó hatása. Erdőszerkezet átalakítást talajelőkészítés nélkül azokon a területeken fogunk végezni, ahol a talaj bolygatása nem megengedett, itt más technológiát kell alkalmazni.  Fás legelők rekonstrukciója a közép-tiszai régióban valósul meg. A régióban a fő probléma ezeknek az alacsony fásszárú borítású élőhelyeknek a cserjésedése, valamint az, hogy a legelőn található idős fák pusztulása után a területen nincsen megfelelő mennyiségű utánpótlás, ami a terület eljellegtelenedése mellett sok xylofág rovar és a nyílt élőhelyet kedvelő madárfaj életterének eltűnését is okozza. Vadvédelmi kerítés építése: az Igazgatóság egyes tájegységein a túltartott vadállomány (főként a vaddisznó, őz és esetleg gím- vagy dámszarvas) miatt napjainkban az erdőtelepítések csak megfelelő vadkár elleni módszerek igénybevételével valósíthatóak meg. A kerítések környezeti terhelés nélkül, a csemeték megerősödéséig (5-8 év) képesek ellátni funkciójukat, ezután elbontásra kerülnek.

 

A projekt helyszínei

1. beruházási elem: Hortobágy és térsége:

2. beruházási elem: A Közép-Tisza-menti ártéri ligeterdők és fás legelők rehabilitációja

3. beruházási elem: Hajdúság Dél-Nyírség és a Bihari-sík

 

Ökológiai célok

  • A projekt elősegíti az invazív fa és cserjefajok természetes élőhely károsító – az őshonos fafajokat és cserjefajokat kiszorító, az aljnövényzet fajösszetételét is gyakran negatívan befolyásoló – hatásainak csökkentését.
  • A HNPI a projekt megvalósítása folyamán több módszert alkalmaz az invazív fajok megfékezésére vagy felszámolására, annak érdekében, hogy a természetes ökoszisztéma a legkisebb mértékben károsodjon.

A fejlesztés során felszabaduló, visszaalakuló természetvédelmi szempontból értékes élőhely-fragmentumok szervesen beépülhetnek a szomszédos, meglévő hasonló élőhelyek hálózatába, továbbá az újonnan kialakuló foltok menedékként szolgálhatnak értékes fajok, élőhelytípusok számára.

 

A projekt befejezési dátuma: 2022. június 30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00037

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet