Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz

ERFA

 

A kedvezményezett neve:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

 

A projekt címe:

"Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz"

A szerződött támogatás összege: 1 221 698 627 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, települések külterületén található egykori bombázólőtér területe máig magán viselte a több évtizedes katonai tevékenység nyomait. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a projekt keretében a bombázó lőtér célterületének és védőzónájának északi és déli részén a tájsebekkel tarkított táj eredetihez hasonló állapotba történő helyreállítását, a bombatér használatából maradt hulladékok összegyűjtését és elszállítását, valamint a teljes tűzszerészeti mentesítést tűzte ki célul.

 

„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem II. szakasz” című, KEHOP-4.1.1-15-2015-00001 és KEHOP-4.1.1-15-2015-00002 azonosító számú projektek keretében összesen 4161,21 hektár bombázással érintett célterület és védőzóna rehabilitálása valósult meg. A 2012 júliusában megkezdett és két szakaszban végrehajtott fejlesztés finanszírozását 25 %-ban KEOP és 75 %-ban KEHOP forrás biztosította.

 

A projektek védett természeti területen illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken valósultak meg.

 

A tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés során a célterületen a felszínen, ill. felszín alatt -1,50 m mélységig, a célterülethez közeli biztonsági zónában -1,00 m mélységig és a védőzónában -0,5 m mélységig történt meg a műszeres átvizsgálás, ezt követően a Magyar Honvédség tűzszerész alakulata végezte el a feltárási-eltávolítási munkákat, az előtalált robbanószerkezetek előírás szerinti kezelését és megsemmisítését. A tűzszerészeti mentesítés a projekt terület északi részén 2017. augusztus 1-én zárult le.

 

A lőszermentesítésre kijelölt területen összesen: 40.720 darab feltételezett robbanószerkezet vagy robbanótest, és robbanótest-maradvány került előtalálásra és kezelésre.

 

A mentesített területeken a földmunkálatok során az eredeti felszínből kiemelkedő ún. pozitív mesterséges felszínformák (hangárimitációk, céldombok) elbontása, valamint a célterületen becsapódott lövedékek által okozott tájsebek – mintegy 5000 bombatölcsér - betemetése történt meg a tölcsérekből kirobbant anyag visszaterítésével és anyagnyerő helyekről szállított anyag felhasználásával.

 

Anyagnyerés céljából vizes élőhelyeket alakítottunk ki a sűrűn bombázott területeken a nagyobb bombatölcsérek egybenyitásával. Az egy hektárt elérő egybefüggő bolygatott felszíneken gyepesítés zajlott, a bolygatott felszínek utókezelése szárzúzással és legeltetéssel történik a gyepesedési folyamatok elősegítése érdekében.

A tájrehabilitációhoz kapcsolódó földmunkák 2017. november végén fejeződtek be.

 

 

A teljes körű környezetvédelmi és tűzszerészeti mentesítést követően, a rehabilitált és korábban állami kivett I. és honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület besorolású helyrajzi számon levő területek telekalakítása és művelésbe vonása (művelési osztályokba sorolása) történt meg, így a későbbiekben a tényleges művelési ágaknak megfelelően - főként legelőként – tudjuk a területet hasznosítani.

A projekt keretében elvégzett tűzszerészeti mentesítés és a tájrehabilitáció földmunkálatainak befejezése révén, a korábban katonai tevékenység által roncsolt, degradált felszínű projektterületen 2105,25 hektár területen kerültek jobb védettségi állapotba az érintett élőhelyek.

 

A beavatkozások olyan ökológiai változást eredményeznek, amelyek biztosítják a projektterületre jellemző élőhelytípusok, füves puszták, időszakos, illetve állandó vizes élőhelyek (kiszáradó szikes kisvizek, mocsarak) megőrzését, fejlesztését, valamint az ezeken a területeken előforduló védett élőlények életfeltételeinek hosszú távú fennmaradását, kedvezőtlen természetvédelmi helyzetük javítását, a hagyományos területhasználat révén.

A fejlesztés során a kialakított, rekonstruált élőhelyeken a fenntartható és biztonságos tájhasználat céljai is megvalósulnak.

 

A projekt keretében megvalósuló rekonstrukció, tájképi rehabilitáció elengedhetetlenül szükséges a terület hagyományos, immár polgári hasznosításához, egyúttal természetvédelmi célú kezeléséhez.

 

 „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz” című projekt az Európai Uniótámogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A projekt befejezési dátuma: 2018. december 31.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.1-15-2015-00001

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet