Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
A Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felmérése

 

A Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felmérése

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területein „A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése" című, ROHU-79 azonosítószámú projekt keretében 2018 júniusától öt közösségi jelentőségű lepkefaj (sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius), nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila) és a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) elterjedésének térképezése vette kezdetét. A projektben szereplő célfajokra irányuló vizsgálatok 2020 áprilisáig fognak tartani.

Elsődlegesen megtörtént az egyes fajok potenciális élőhelyeinek kijelölése, majd ezt követően a nagy tűzlepke és a nagy szikibagoly előfordulási adatainak gyűjtése. A felmérések érintették a Csaholc-Garbolc (HUHN20054) és a Kömörő-Fülesd (HUHN20050) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket.

A nagy tűzlepke védett faj. Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft. Üde réteken, magassásosokban, láp-és mocsárréteken fordul elő, de csatornák szegélyében és folyópartokon is felbukkanhat. Hazánkban két, illetve jó vízellátottságú, meleg mikroklímájú helyeken akár három nemzedéke is kifejlődhet. Az első generáció példányaival május-júniusban, a másodikkal július-augusztusban, a harmadik nemzedékkel pedig szeptemberben találkozhatunk. Az első nemzedék hímjei territoriális viselkedést mutatnak, de a második és a harmadik nemzedék tagjai erősen hajlamosak kóborlásra, így azok élőhelyüktől nagy távolságra is megjelenhetnek. Hernyói különböző lóromfajokon (Rumex spp.), elsősorban tavi lóromon (Rumex hydrolapathum) élnek. 

 

Nagy tűzlepke imágó és élőhelye

 

A célzott felmérésnek köszönhetően megközelítőleg 30 lokalitásban (élőhelyfoltban) sikerült igazolni ennek a lepkefajnak a jelenlétét. A projektterület határain belül még viszonylag elterjedt fajnak mondható, állományai stabilak.

A nagy szikibagoly fokozottan védett lepkefaj. Természetvédelmi értéke 250.000 Ft. Magyarországon kizárólagos tápnövénye a sziki kocsord (Peucedanum officinale), így elterjedése is ehhez köthető. Egynemzedékes faj, fő rajzási ideje szeptember vége és október elejére tehető, de kedvező időjárású években hamarabb (július végén - augusztus elején) is megjelenhet és rajzása egészen október végéig is elhúzódhat.


A faj vizsgálata hernyórágás kereséssel történt, ugyanis a lepkefaj speciális életmenete miatt a fejlődésének bizonyos stádiumában a sziki kocsord szárában táplálkozik, ekkor a hernyók az általuk fúrt járaton keresztül a megrágott növényi részből és ürülékükből álló keveréket a felszínre lökik, ami a tápnövény tövénél egy kupacot alkot. Ez az ún. „hernyórágás” az egyik legbiztosabb jele a faj jelenlétének egy adott élőhelyen.

 

Nagy szikibagoly imágó (bal oldali kép), hernyórágása (jobb felső kép) és élőhelye (jobb alsó kép)

 

A projektterületen előfordulása csak néhány helyszínre korlátozódik, de ezeken a célirányos vizsgálatok eredményeként 21 sziki kocsordos foltban sikerült kimutatni a fajt.

 

A nagy tűzlepke (sárga ponttal jelölve) és a nagy szikibagoly (kék ponttal jelölve) elterjedése a projektterületen (piros vonallal jelölve)

 

Ezeket az állományokat helyenként a rosszul időzített kaszálás veszélyezteti, mivel a lárvák több időszakban is sebezhetőek. Két kritikus periódus figyelhető meg a lárva fejlődése alatt. Az első, amikor a harmadik vedlésig az apró hernyó a tápnövény szárában, a föld felszíne felett táplálkozik, általában június végéig - július elejéig. Ezen időszakban kivitelezett területhasználat (például kaszálás) a lárvák halálát jelenti, mivel védtelenek a külső zavaró hatással szemben. Továbbá, a faj védelme érdekében tilos az egész élőhely egyszerre történő lekaszálása tekintettel arra, hogy a nőstény lepkék pázsitfűfélék (Poaceae) szárhüvelyébe petéznek, ezért a gyep egészének tavaszi vagy kora nyári kaszálása és a széna összegyűjtése a fiatal hernyók pusztulását, míg az élőhely késő őszi kaszálása a peték megsemmisülését eredményezheti.

A projekt keretében történő lepkészeti felmérések 2019 áprilisában fognak folytatódni. Remélhetőleg az eddigi eredményekhez hasonlóan a további három lepkefaj (sárga gyapjasszövő, díszes tarkalepke, vérfű hangyaboglárka) elterjedését is sikerül majd pontosítani és az újabb ismeretnek köszönhetően lehetőség fog nyílni a megfelelő élőhelykezelési és fajmegőrzési tevékenységek megvalósítására.

 

Fotó és szöveg: Patalenszki Adrienn, Természetmegőrzési Osztály

 

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban részt vevő két tagállam társfinanszírozásával valósul meg. Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ