Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
A Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása

ERFA

 

 

 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett neve:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Konzorciumi tagok: Alkossunk Várost Alapítvány, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)


A projekt címe:
„A Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása”


A szerződött támogatás összege: 1 700 000 000 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása:

„A Rétköz a Tisza felső szakaszának szabolcsi mélyártere, mely a folyószabályozások és lecsapolások előtt (a XIX. század közepéig) kiterjedt lápvidék volt erdőkkel, tavakkal, rétekkel, lápokkal, kanyargózó vízerekkel.” /dr. Szigetvári Csaba: „Rétköz – egy vízivilág öröksége”/ Az 1800-as évek elejétől kezdődő folyószabályozások, és lecsapoló munkálatok, valamint az utóbbi évtizedben tapasztalt csapadékhiány drasztikus változásokat, értékes területek szárazodását eredményezte a Rétközben.

A térség vízellátottságának javítása, a korábbi állapotok legalább részleges helyreállítása érdekében első lépésben a Szabolcsveresmarti tározó vagy más néven Rétközi-tó rekonstrukciójára volt szükség, melynek 2016-ban lezárult helyreállítási munkálatai megteremtették a lehetőséget a térség belvízcsatornákon keresztüli vízpótlására.

Jelen projekt célja az, hogy a „Rétközi vízivilág” egy újabb szeletének helyreállításával és stabilizálásával, élőhelyvédelmi célú vízpótlásának biztosításával megfelelő élőhelyet biztosítson a (HUHN20113) Kisvárdai gyepek különleges természetmegőrzési terület élővilága számára.

A projekt központi eleme egy vízpótlásra alkalmas rendszer kiépítése, mely elsősorban a Kisvárda melletti Nádas-tó vízhez juttatását, a megfelelő ökológiai vízigény biztosítását, valamint a tó vízszintjének bizonyos mértékű stabilizálását szolgálja. Ezen vízi élőhelyek, a számos védett, illetve fokozottan védett faj mellett, olyan az Európai Unió számára is fontos, közösségi jelentőségű fajok számára jelent életteret, mint a réti csík (Misgurnus fossilis), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a mocsári teknős (Emys orbicularis), vagy a vidra (Lutra lutra). A vízpótlás megoldásával ugyanakkor nem csak a vízi életközösségek élettere bővült, hanem a csatornák és vízterek környezetében megtalálható élővilág számára is adottá váltak a körülmények a jobb természetességi állapotba kerüléshez, valamint a térség talajvízének emelésével a szomszédos területek lápréti, lápi, mocsári társulásai is viszonylag rövid időn belül regenerálódhatnak. A projektnek köszönhetően olyan élőhely-szigetek éledtek, illetve éledhetnek hamarosan újjá, amelyek még megőrizték a korábban nagy kiterjedésben, számban jelenlévő természeti értékeket, azonban a szárazodásnak köszönhetően a degradálódás szintjén sínylődtek. Így például a fenti élőhelyek mellett a fejlesztés által érintett a hatásterületen található Vár-aljai-láp és Borostyános-Galambodi-lápok megnevezésű „ex lege” védett lápok természetességi állapota is várhatóan jelentős mértékben fog javulni a közeljövőben a vízháztartásuk kedvező irányba történő elmozdulásával.

Jelen projekt szervesen kapcsolódik a „A kisvárdai Nádas-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása” elnevezésű, néhány éve megvalósult pályázathoz, amelynek célja szintén a térség vízháztartásának, illetve mikroklimatikus környezetének javítása, valamint a területre jellemző élővilág élőhelyének jobb állapotba hozása volt a megfelelő vízvisszatartás lehetőségének megteremtésével és nyíltvizes élőhely kialakításával. A mostani projektben helyreállított, felújított csatornamedren keresztül lehetővé válik a szükséges vízmennyiség eljuttatása a Nádas-tóba.

A vízpótlási rendszer kiépítésével továbbá lehetőség teremtődött arra is, hogy a későbbiekben a vízpótló rendszer nyomvonalához közel elhelyezkedő további vizes élőhelyek (mocsárrétek, mocsarak, lápok) vízpótlási struktúrája is kiépülhessen a jövőben.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.


A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00085

 

Széchenyi 2020

 

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ