A Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása

ERFA

 

 

 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett neve:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Konzorciumi tagok: Alkossunk Várost Alapítvány, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)


A projekt címe:
„A Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása”


A szerződött támogatás összege: 1 700 000 000 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása:

„A Rétköz a Tisza felső szakaszának szabolcsi mélyártere, mely a folyószabályozások és lecsapolások előtt (a XIX. század közepéig) kiterjedt lápvidék volt erdőkkel, tavakkal, rétekkel, lápokkal, kanyargózó vízerekkel.” /dr. Szigetvári Csaba: „Rétköz – egy vízivilág öröksége”/ Az 1800-as évek elejétől kezdődő folyószabályozások, és lecsapoló munkálatok, valamint az utóbbi évtizedben tapasztalt csapadékhiány drasztikus változásokat, értékes területek szárazodását eredményezte a Rétközben.

A térség vízellátottságának javítása, a korábbi állapotok legalább részleges helyreállítása érdekében első lépésben a Szabolcsveresmarti tározó vagy más néven Rétközi-tó rekonstrukciójára volt szükség, melynek 2016-ban lezárult helyreállítási munkálatai megteremtették a lehetőséget a térség belvízcsatornákon keresztüli vízpótlására.

Jelen projekt célja az, hogy a „Rétközi vízivilág” egy újabb szeletének helyreállításával és stabilizálásával, élőhelyvédelmi célú vízpótlásának biztosításával megfelelő élőhelyet biztosítson a (HUHN20113) Kisvárdai gyepek különleges természetmegőrzési terület élővilága számára.

A projekt központi eleme egy vízpótlásra alkalmas rendszer kiépítése, mely elsősorban a Kisvárda melletti Nádas-tó vízhez juttatását, a megfelelő ökológiai vízigény biztosítását, valamint a tó vízszintjének bizonyos mértékű stabilizálását szolgálja. Ezen vízi élőhelyek, a számos védett, illetve fokozottan védett faj mellett, olyan az Európai Unió számára is fontos, közösségi jelentőségű fajok számára jelent életteret, mint a réti csík (Misgurnus fossilis), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a mocsári teknős (Emys orbicularis), vagy a vidra (Lutra lutra). A vízpótlás megoldásával ugyanakkor nem csak a vízi életközösségek élettere bővült, hanem a csatornák és vízterek környezetében megtalálható élővilág számára is adottá váltak a körülmények a jobb természetességi állapotba kerüléshez, valamint a térség talajvízének emelésével a szomszédos területek lápréti, lápi, mocsári társulásai is viszonylag rövid időn belül regenerálódhatnak. A projektnek köszönhetően olyan élőhely-szigetek éledtek, illetve éledhetnek hamarosan újjá, amelyek még megőrizték a korábban nagy kiterjedésben, számban jelenlévő természeti értékeket, azonban a szárazodásnak köszönhetően a degradálódás szintjén sínylődtek. Így például a fenti élőhelyek mellett a fejlesztés által érintett a hatásterületen található Vár-aljai-láp és Borostyános-Galambodi-lápok megnevezésű „ex lege” védett lápok természetességi állapota is várhatóan jelentős mértékben fog javulni a közeljövőben a vízháztartásuk kedvező irányba történő elmozdulásával.

Jelen projekt szervesen kapcsolódik a „A kisvárdai Nádas-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása” elnevezésű, néhány éve megvalósult pályázathoz, amelynek célja szintén a térség vízháztartásának, illetve mikroklimatikus környezetének javítása, valamint a területre jellemző élővilág élőhelyének jobb állapotba hozása volt a megfelelő vízvisszatartás lehetőségének megteremtésével és nyíltvizes élőhely kialakításával. A mostani projektben helyreállított, felújított csatornamedren keresztül lehetővé válik a szükséges vízmennyiség eljuttatása a Nádas-tóba.

A vízpótlási rendszer kiépítésével továbbá lehetőség teremtődött arra is, hogy a későbbiekben a vízpótló rendszer nyomvonalához közel elhelyezkedő további vizes élőhelyek (mocsárrétek, mocsarak, lápok) vízpótlási struktúrája is kiépülhessen a jövőben.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2022. február 15.


A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00085

 

Széchenyi 2020

 

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet