Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása

ERFA

Kedvezményezett neve:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:

"Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása"

A szerződött támogatás összege: 1 065 343 029 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a HNPI működési területén két megyében (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) található védett természeti területeken, illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken valósul meg. Célja a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok kedvezőtlen állapotú élőhelyeinek a javítása.

A vizes élőhelyek természetvédelmi, ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. Értékük a folyószabályozások, lecsapolások és az intenzív mezőgazdaság előtti tájkép maradékainak őrzésében, azok egyedi flóra és fauna elemeiben rejlik. A vizes élőhelyek (wetlandek) közé soroljuk a szikes tavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- és keményfás ligeterdőket. Idetartoznak a Tisza-menti holtmedrek, a nyírségi lápok, valamint a szatmár-beregi keményfás ligeterdők és láprétek is. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. A folyószabályozás és a belvízlevezetés eredményeképpen a számuk drasztikus mértékben lecsökkent vagy megszűnt. A még fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota is erősen leromlott. A fenitek okán a HNPI célul tűzte ki a működési területén található tiszakürti Kis-Tisza komplex élőhely-rehabilitációját, valamint a beregi és nyírségi lápok vízutánpótló rendszereinek korszerűsítését.

A tiszakürti Kis-Tisza beruházási elem területén létrehozunk egy 4 ha területű ideiglenes vízborítású vizes élőhelyet, melyet a Tisza árvizei töltenek majd fel. A természetes medermorfológiához illeszkedő kotrás révén az árvizeket követően tartósabb, mélyebb vízborítás érhető el, így a beavatkozás által kedvező élőhelyi feltételeket biztosíthatunk az itt előforduló Natura 2000 jelölőfajok számára. Az élőhely-rehabilitáció elsősorban a védett gémféléinknek fog megbízható táplálékforrást nyújtani.

A másik nagy beruházási elem fejlesztése során a nyírségi és beregi lápok ökológiai vízkészletének és klimatikus feltételeinek javítása, valamint a vízvisszatartás hatékonyságának növelése valósul meg a meglévő vízpótlórendszer és műtárgyak felújítása és cseréje által. Az új vízvisszatartó műtárgyak és töltések létesítése, valamint a vízpótló szivattyúk korszerűsítése során olyan országos jelentőségű védett, illetve közösségi védelem alatt álló élőhelyek fejlesztése valósul meg, melyek unikális jellege nemcsak hazánkban, de Európában is kiemelkedő. A térségben előforduló, hasonló jellegű élőhelytípusok együttes fenntartása lehetőséget biztosít ezekhez a speciális élőhelyekhez kötődő élőlények populációinak, ökológiai kapcsolatainak fenntartására, valamint maguk az élőhelyek koherenciájának biztosítására is.

Célterületek:

 1. Beruházási elem: Közép-Tiszai kisvíztér rehabilitációja
  Kis-Tisza (Tiszakürt)
   
 2. Beruházási elem:  Beregi és nyírségi lápok vízpótlása
  Mohos- és Nyárjas-tó  (Kállósemjén)
  Nyíres-tó, Bábtava, Zsid-tó (Beregdaróc)
  Bence-tó (Csaroda)

Ökológiai célok:

 • az érintett élőhelyeken élő egyedi flóra és faunaelemek életfeltételeinek javulása
 • a célterületek vízellátásának megfelelő biztosítása
 • a nyírségi és szatmár-beregi területeken, korábban nagy számban előforduló buckaközi lápok megmaradt képviselőinek hosszú távú fennmaradása

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. augusztus 31.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00034

 

Széchenyi 2020

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ