Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása

ERFA

Kedvezményezett neve:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe:

"Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása"

A szerződött támogatás összege: 1 065 343 029 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a HNPI működési területén két megyében (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) található védett természeti területeken, illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken valósul meg. Célja a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok kedvezőtlen állapotú élőhelyeinek a javítása.

A vizes élőhelyek természetvédelmi, ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. Értékük a folyószabályozások, lecsapolások és az intenzív mezőgazdaság előtti tájkép maradékainak őrzésében, azok egyedi flóra és fauna elemeiben rejlik. A vizes élőhelyek (wetlandek) közé soroljuk a szikes tavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- és keményfás ligeterdőket. Idetartoznak a Tisza-menti holtmedrek, a nyírségi lápok, valamint a szatmár-beregi keményfás ligeterdők és láprétek is. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. A folyószabályozás és a belvízlevezetés eredményeképpen a számuk drasztikus mértékben lecsökkent vagy megszűnt. A még fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota is erősen leromlott. A fenitek okán a HNPI célul tűzte ki a működési területén található tiszakürti Kis-Tisza komplex élőhely-rehabilitációját, valamint a beregi és nyírségi lápok vízutánpótló rendszereinek korszerűsítését.

A tiszakürti Kis-Tisza beruházási elem területén létrehozunk egy 4 ha területű ideiglenes vízborítású vizes élőhelyet, melyet a Tisza árvizei töltenek majd fel. A természetes medermorfológiához illeszkedő kotrás révén az árvizeket követően tartósabb, mélyebb vízborítás érhető el, így a beavatkozás által kedvező élőhelyi feltételeket biztosíthatunk az itt előforduló Natura 2000 jelölőfajok számára. Az élőhely-rehabilitáció elsősorban a védett gémféléinknek fog megbízható táplálékforrást nyújtani.

A másik nagy beruházási elem fejlesztése során a nyírségi és beregi lápok ökológiai vízkészletének és klimatikus feltételeinek javítása, valamint a vízvisszatartás hatékonyságának növelése valósul meg a meglévő vízpótlórendszer és műtárgyak felújítása és cseréje által. Az új vízvisszatartó műtárgyak és töltések létesítése, valamint a vízpótló szivattyúk korszerűsítése során olyan országos jelentőségű védett, illetve közösségi védelem alatt álló élőhelyek fejlesztése valósul meg, melyek unikális jellege nemcsak hazánkban, de Európában is kiemelkedő. A térségben előforduló, hasonló jellegű élőhelytípusok együttes fenntartása lehetőséget biztosít ezekhez a speciális élőhelyekhez kötődő élőlények populációinak, ökológiai kapcsolatainak fenntartására, valamint maguk az élőhelyek koherenciájának biztosítására is.

Célterületek:

 1. Beruházási elem: Közép-Tiszai kisvíztér rehabilitációja
  Kis-Tisza (Tiszakürt)
   
 2. Beruházási elem:  Beregi és nyírségi lápok vízpótlása
  Mohos- és Nyárjas-tó  (Kállósemjén)
  Nyíres-tó, Bábtava, Zsid-tó (Beregdaróc)
  Bence-tó (Csaroda)

Ökológiai célok:

 • az érintett élőhelyeken élő egyedi flóra és faunaelemek életfeltételeinek javulása
 • a célterületek vízellátásának megfelelő biztosítása
 • a nyírségi és szatmár-beregi területeken, korábban nagy számban előforduló buckaközi lápok megmaradt képviselőinek hosszú távú fennmaradása

A projekt befejezési dátuma: 2022. augusztus 31.

A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00034

 

Széchenyi 2020

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet