Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz

ERFA

 

A kedvezményezett neve:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

 

A projekt címe:

"Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz"

A szerződött támogatás összege: 1 282 349 293 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, települések külterületén található egykori bombázólőtér területe máig magán viselte a több évtizedes katonai tevékenység nyomait. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a projekt keretében a bombázó lőtér célterületének és védőzónájának északi és déli részén a tájsebekkel tarkított táj eredetihez hasonló állapotba történő helyreállítását, a bombatér használatából maradt hulladékok összegyűjtését és elszállítását, valamint a teljes tűzszerészeti mentesítést tűzte ki célul.

 

„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem II. szakasz” című, KEHOP-4.1.1-15-2015-00001 és KEHOP-4.1.1-15-2015-00002 azonosító számú projektek keretében összesen 4161,21 hektár bombázással érintett célterület és védőzóna rehabilitálása valósult meg. A 2012 júliusában megkezdett és két szakaszban végrehajtott fejlesztés finanszírozását 25 %-ban KEOP és 75 %-ban KEHOP forrás biztosította.

 

A projektek védett természeti területen illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken valósultak meg.

 

A tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés során a célterületen a felszínen, ill. felszín alatt -1,50 m mélységig, a célterülethez közeli biztonsági zónában -1,00 m mélységig és a védőzónában -0,5 m mélységig történt meg a műszeres átvizsgálás, ezt követően a Magyar Honvédség tűzszerész alakulata végezte el a feltárási-eltávolítási munkákat, az előtalált robbanószerkezetek előírás szerinti kezelését és megsemmisítését. A tűzszerészeti mentesítés a projekt terület déli részén 2017. június 30-án zárult le.

 

A lőszermentesítésre kijelölt északi és déli projekt területen összesen: 40.720 darab feltételezett robbanószerkezet vagy robbanótest, és robbanótest-maradvány került előtalálásra és kezelésre.

 

A mentesített területeken a földmunkálatok során az eredeti felszínből kiemelkedő ún. pozitív mesterséges felszínformák (hangárimitációk, céldombok) elbontása, valamint a célterületen becsapódott lövedékek által okozott tájsebek – mintegy 5000 bombatölcsér - betemetése történt meg a tölcsérekből kirobbant anyag visszaterítésével és anyagnyerő helyekről szállított anyag felhasználásával.

 

Anyagnyerés céljából vizes élőhelyeket alakítottunk ki a sűrűn bombázott területeken a nagyobb bombatölcsérek egybenyitásával. Az egy hektárt elérő egybefüggő bolygatott felszíneken gyepesítés zajlott, a bolygatott felszínek utókezelése szárzúzással és legeltetéssel történik a gyepesedési folyamatok elősegítése érdekében.

A tájrehabilitációhoz kapcsolódó földmunkák 2017. november végén fejeződtek be.

 

A teljes körű környezetvédelmi és tűzszerészeti mentesítést követően, a rehabilitált és korábban állami kivett I. és honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület besorolású helyrajzi számon levő területek telekalakítása és művelésbe vonása (művelési osztályokba sorolása) történt meg, így a későbbiekben a tényleges művelési ágaknak megfelelően - főként legelőként – tudjuk a területet hasznosítani.

A projekt keretében elvégzett tűzszerészeti mentesítés és a tájrehabilitáció földmunkálatainak befejezése révén, a korábban katonai tevékenység által roncsolt, degradált felszínű projektterületen 1621,56 hektár területen kerültek jobb védettségi állapotba az érintett élőhelyek.

 

A beavatkozások olyan ökológiai változást eredményeznek, amelyek biztosítják a projektterületre jellemző élőhelytípusok, füves puszták, időszakos, illetve állandó vizes élőhelyek (kiszáradó szikes kisvizek, mocsarak) megőrzését, fejlesztését, valamint az ezeken a területeken előforduló védett élőlények életfeltételeinek hosszú távú fennmaradását, kedvezőtlen természetvédelmi helyzetük javítását, a hagyományos területhasználat révén.

A fejlesztés során a kialakított, rekonstruált élőhelyeken a fenntartható és biztonságos tájhasználat céljai is megvalósulnak.

 

A projekt keretében megvalósuló rekonstrukció, tájképi rehabilitáció elengedhetetlenül szükséges a terület hagyományos, immár polgári hasznosításához, egyúttal természetvédelmi célú kezeléséhez.

 

 „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz” című projekt az Európai Uniótámogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A projekt befejezési dátuma: 2018. december 31.

A projekt azonosító száma:  KEHOP-4.1.1-15-2015-00002

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ