Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára

Sajtóközlemény

KEHOP program keretében, mintegy 498 millió forint értékben, őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli élőhelyek rekonstrukciója, rekreációja valósult meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) működési területén.

 

Az erdei élőhelyeket sem kerülték el az utóbbi időkben az antropogén, ember által okozott külső hatások. Az intenzív használat, az ember által behurcolt tájidegen fajok kiemelt veszélyt jelentenek ezekre a sérülékeny életközösségekre, melyek igen sok védendő természeti értéknek szolgálnak élőhelyül. Sérülésük esetén a regenerációjuk igen sok energiát és időt vesz igénybe.

facsemete

A tervezett projekt célja a tájba illeszkedő őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli élőhelyek rekonstrukciója, rekreációja, amely elősegíti a természeti értékek hosszú távú fennmaradását, a leromlott területek rehabilitációját, valamint kedvező életfeltételek és élőhelyek kialakítását. A cél a munkálatok során olyan természetes, kis mértékű emberi beavatkozással is fenntartható rendszerek létrehozása, amelyek illeszkednek a tájba és figyelembe veszik a Natura 2000 hálózatba történt jelölés alapjául szolgáló állatfajok, továbbá a védett növény és állatfajok környezeti igényeit, annak érdekében, hogy populációik számára kedvező feltételeket teremtsünk.

Projektben elvégzett tevékenységek bemutatása

A HNPI a projekt megvalósítása során az inváziós fajok egyedeinek megfékezésére az adott természetvédelmi és egyéb körülményeknek megfelelően különböző módszereket használt. Az inváziós fajok egyedeinek szelektív irtása a természetes társulásokban a projekt egyik legfontosabb eleme, mely során a szakemberek eltávolították az egyes idegenhonos, inváziós fajok egyedeit a természetes és természetközeli erdőkből, valamint mezofil gyepekből. Az inváziós fásszárúak visszaszorítása, csökkentése és további felújulásának megakadályozása fontos eleme a védett erdő természetvédelmi kezelésének, mert jellemzően zárt állományokban a cserjeszintből megerősödve, fokozatosan foglalják el az életteret az őshonos fajok elől.

Az idegenhonos fajok nagyobb állományainak eltávolításával a tisztán inváziósokból álló nagyobb kiterjedésű foltok felszámolása történt meg. Az inváziósoktól megtisztított területeken aztán természetközeli erdő létrehozását céloztuk meg a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok pótlásával. Tartós igénybevétel, művelési ág váltás történt egyes erdőrészletek esetében a területen található felnyíló, vagy nyílt élőhelyekhez kötődő védett és fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyének védelme érdekében.

Erdőszerkezet átalakítást teljes talajelőkészítéssel természetvédelmi területen abban az esetben alkalmaztunk, ha a talajbolygatásnak nincs védelmi célt akadályozó hatása. Erdőszerkezet átalakítást talajelőkészítés nélkül azokon a területeken végeztünk, ahol a talaj bolygatása nem megengedett, itt más technológiát kellett alkalmazni. 

Vadvédelmi kerítés építése: az Igazgatóság egyes tájegységein a túltartott vadállomány (főként a vaddisznó, őz) miatt napjainkban az erdőtelepítések csak megfelelő vadkár elleni módszerek igénybevételével valósíthatóak meg. A kerítések környezeti terhelés nélkül, a csemeték megerősödéséig (5-8 év) képesek ellátni funkciójukat, ezután elbontásra kerülnek.

előadás

A projekt helyszínei:

1. beruházási elem: Hortobágy és térsége

2. beruházási elem: A Közép-Tisza-menti ártéri ligeterdők és fás legelők

3. beruházási elem: Bátorliget, Hajdúság Dél-Nyírség és a Bihari-sík

 

Ökológiai eredmények

A projekt elősegíti az inváziós fa- és cserjefajok természetes élőhely károsító – az őshonos fafajokat és cserjefajokat kiszorító, az aljnövényzet fajösszetételét is gyakran negatívan befolyásoló – hatásainak csökkentését.

A HNPI a projekt megvalósítása folyamán több módszert alkalmazott az inváziós fajok megfékezésére vagy felszámolására, annak érdekében, hogy a természetes ökoszisztéma a legkisebb mértékben károsodjon.

 

A fejlesztés során felszabaduló, visszaalakuló természetvédelmi szempontból értékes élőhely-fragmentumok szervesen beépülhetnek a szomszédos, meglévő hasonló élőhelyek hálózatába, továbbá az újonnan kialakuló foltok menedékként szolgálhatnak értékes fajok, élőhelytípusok számára.

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. március – 2022. június

A projekt támogatási összege: 497 845 406 Ft

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ