Igazgatóság - Hírek 2022-06-29

Sajtóközlemény

KEHOP program keretében, mintegy 498 millió forint értékben, őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli élőhelyek rekonstrukciója, rekreációja valósult meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) működési területén.

 

Az erdei élőhelyeket sem kerülték el az utóbbi időkben az antropogén, ember által okozott külső hatások. Az intenzív használat, az ember által behurcolt tájidegen fajok kiemelt veszélyt jelentenek ezekre a sérülékeny életközösségekre, melyek igen sok védendő természeti értéknek szolgálnak élőhelyül. Sérülésük esetén a regenerációjuk igen sok energiát és időt vesz igénybe.

facsemete

A tervezett projekt célja a tájba illeszkedő őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli élőhelyek rekonstrukciója, rekreációja, amely elősegíti a természeti értékek hosszú távú fennmaradását, a leromlott területek rehabilitációját, valamint kedvező életfeltételek és élőhelyek kialakítását. A cél a munkálatok során olyan természetes, kis mértékű emberi beavatkozással is fenntartható rendszerek létrehozása, amelyek illeszkednek a tájba és figyelembe veszik a Natura 2000 hálózatba történt jelölés alapjául szolgáló állatfajok, továbbá a védett növény és állatfajok környezeti igényeit, annak érdekében, hogy populációik számára kedvező feltételeket teremtsünk.

Projektben elvégzett tevékenységek bemutatása

A HNPI a projekt megvalósítása során az inváziós fajok egyedeinek megfékezésére az adott természetvédelmi és egyéb körülményeknek megfelelően különböző módszereket használt. Az inváziós fajok egyedeinek szelektív irtása a természetes társulásokban a projekt egyik legfontosabb eleme, mely során a szakemberek eltávolították az egyes idegenhonos, inváziós fajok egyedeit a természetes és természetközeli erdőkből, valamint mezofil gyepekből. Az inváziós fásszárúak visszaszorítása, csökkentése és további felújulásának megakadályozása fontos eleme a védett erdő természetvédelmi kezelésének, mert jellemzően zárt állományokban a cserjeszintből megerősödve, fokozatosan foglalják el az életteret az őshonos fajok elől.

Az idegenhonos fajok nagyobb állományainak eltávolításával a tisztán inváziósokból álló nagyobb kiterjedésű foltok felszámolása történt meg. Az inváziósoktól megtisztított területeken aztán természetközeli erdő létrehozását céloztuk meg a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok pótlásával. Tartós igénybevétel, művelési ág váltás történt egyes erdőrészletek esetében a területen található felnyíló, vagy nyílt élőhelyekhez kötődő védett és fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyének védelme érdekében.

Erdőszerkezet átalakítást teljes talajelőkészítéssel természetvédelmi területen abban az esetben alkalmaztunk, ha a talajbolygatásnak nincs védelmi célt akadályozó hatása. Erdőszerkezet átalakítást talajelőkészítés nélkül azokon a területeken végeztünk, ahol a talaj bolygatása nem megengedett, itt más technológiát kellett alkalmazni. 

Vadvédelmi kerítés építése: az Igazgatóság egyes tájegységein a túltartott vadállomány (főként a vaddisznó, őz) miatt napjainkban az erdőtelepítések csak megfelelő vadkár elleni módszerek igénybevételével valósíthatóak meg. A kerítések környezeti terhelés nélkül, a csemeték megerősödéséig (5-8 év) képesek ellátni funkciójukat, ezután elbontásra kerülnek.

előadás

A projekt helyszínei:

1. beruházási elem: Hortobágy és térsége

2. beruházási elem: A Közép-Tisza-menti ártéri ligeterdők és fás legelők

3. beruházási elem: Hajdúság Dél-Nyírség és a Bihari-sík

 

Ökológiai eredmények

A projekt elősegíti az inváziós fa- és cserjefajok természetes élőhely károsító – az őshonos fafajokat és cserjefajokat kiszorító, az aljnövényzet fajösszetételét is gyakran negatívan befolyásoló – hatásainak csökkentését.

A HNPI a projekt megvalósítása folyamán több módszert alkalmazott az inváziós fajok megfékezésére vagy felszámolására, annak érdekében, hogy a természetes ökoszisztéma a legkisebb mértékben károsodjon.

 

A fejlesztés során felszabaduló, visszaalakuló természetvédelmi szempontból értékes élőhely-fragmentumok szervesen beépülhetnek a szomszédos, meglévő hasonló élőhelyek hálózatába, továbbá az újonnan kialakuló foltok menedékként szolgálhatnak értékes fajok, élőhelytípusok számára.

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. március – 2022. június

A projekt támogatási összege: 497 845 406 Ft

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet