Igazgatóság - Hírek 2020-12-10

2020/12/12

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Vizes élőhelyek rehabilitációja valósul meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén 
 


A vizes élőhelyek természetvédelmi, ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. A vizes élőhelyek közé soroljuk a szikes tavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- és keményfás ligeterdőket. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. Számuk drasztikus mértékben lecsökkent, a fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota pedig erősen leromlott. A fentiek okán a HNPI célul tűzte ki a működési területén található tiszakürti Kis-Tisza komplex élőhely-rehabilitációját, valamint a beregi és nyírségi területeken elhelyezkedő lápok vízpótló rendszereinek korszerűsítését.
 1. kép: Légi felvétel a beavatkozással érintett Kis-Tiszáról


Az ’Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása’ címmel, KEHOP-4.1.0-15-2016-00034 azonosító számmal ellátott projekt az alábbi helyszíneket érinti:

      1. Közép-Tiszai kisvíztér rehabilitációja:

  • Tiszakürt: Kis-Tisza
  1. Beregi és nyírségi lápok vízpótlása:
  • Kállósemjén: Mohos- és Nyárjas-tó
  • Beregdaróc: Nyíres-tó, Bábtava, Zsid-tó
  • Csaroda: Bence-tó

Tiszakürtön, a beruházási terület terepszintjének lesüllyesztésével az egykori Kis-Tisza helyén létrehozunk egy 4 ha területű ideiglenes vízborítású vizes élőhelyet, melyet a Tisza árvizei töltenek majd fel. A természetes medermorfológiához illeszkedő kotrás révén az árvizeket követően tartósabb, mélyebb vízborítás érhető el. A beavatkozás által biztosítjuk a területen előforduló Natura 2000 jelölőfajok számára kedvező élőhelyi feltételeket, ezen kívül a tervezett vizes élőhely az itt előforduló gémfélék táplálkozó területeként fog működni. Amennyiben biztosítjuk a megfelelő élőhelyi körülményeket a fajok számára, úgy azok adott helyszínen továbbra is fenntarthatóak. A vizes élőhelyek esetében a legfontosabb ilyen élőhelyi körülmény (limitáló faktor) a víz mennyisége, illetve a víz területen történő megmaradásának ideje. A tervezett projekt esetében ennek az időszaknak a minél tovább történő kitolása, biztosítása a cél.
 

A beregi és nyírségi területeken található lápok ökológiai vízkészletének és klimatikus feltételeinek javítása, valamint a vízvisszatartás hatékonyságának növelése a cél. A projekt során olyan országos jelentőségű védett, illetve közösségi védelem alatt álló élőhelyek fejlesztése valósul meg, melyek unikális jellege nem csak hazánkban, de Európában is kiemelkedő. A térségben előforduló, hasonló jellegű élőhelytípusok együttes fenntartása lehetőséget biztosít ezekhez a speciális élőhelyekhez kötődő élőlények populációinak, ökológiai kapcsolatainak fenntartására is, valamint maguk az élőhelyek koherenciájának biztosítására. Azon túl, hogy a fejlesztéssel biztosítjuk a veszélyeztetett élőhelyek hosszú távú fennmaradását, az élőhelyek megőrzése hozzájárul, hogy a projekt által érintett régiók (Nyírség, Szatmár-Bereg) mozaikosságát is fenntartsuk. A beavatkozások által biztosítjuk a nyírségi és szatmár-beregi területeken korábban nagy számban előforduló buckaközi lápok megmaradt képviselőinek hosszú távú fennmaradását, emellett a közösségi jelentőségű fajok és közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javulását.

 2.kép: Nyíres-tó (Beregdaróc)


A projekt megvalósítás időszaka: 2020. december – 2022. június

A projekt támogatási összege: 1 065 343 029 Ft
 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet