Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázatNyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
Life pályázatok
A Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE (LIFE19 NAT/LT/000898)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára

2020/12/12

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Vizes élőhelyek rehabilitációja valósul meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén 
 


A vizes élőhelyek természetvédelmi, ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. A vizes élőhelyek közé soroljuk a szikes tavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- és keményfás ligeterdőket. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. Számuk drasztikus mértékben lecsökkent, a fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota pedig erősen leromlott. A fentiek okán a HNPI célul tűzte ki a működési területén található tiszakürti Kis-Tisza komplex élőhely-rehabilitációját, valamint a beregi és nyírségi területeken elhelyezkedő lápok vízpótló rendszereinek korszerűsítését.
 1. kép: Légi felvétel a beavatkozással érintett Kis-Tiszáról


Az ’Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása’ címmel, KEHOP-4.1.0-15-2016-00034 azonosító számmal ellátott projekt az alábbi helyszíneket érinti:

      1. Közép-Tiszai kisvíztér rehabilitációja:

  • Tiszakürt: Kis-Tisza
  1. Beregi és nyírségi lápok vízpótlása:
  • Kállósemjén: Mohos- és Nyárjas-tó
  • Beregdaróc: Nyíres-tó, Bábtava, Zsid-tó
  • Csaroda: Bence-tó

Tiszakürtön, a beruházási terület terepszintjének lesüllyesztésével az egykori Kis-Tisza helyén létrehozunk egy 4 ha területű ideiglenes vízborítású vizes élőhelyet, melyet a Tisza árvizei töltenek majd fel. A természetes medermorfológiához illeszkedő kotrás révén az árvizeket követően tartósabb, mélyebb vízborítás érhető el. A beavatkozás által biztosítjuk a területen előforduló Natura 2000 jelölőfajok számára kedvező élőhelyi feltételeket, ezen kívül a tervezett vizes élőhely az itt előforduló gémfélék táplálkozó területeként fog működni. Amennyiben biztosítjuk a megfelelő élőhelyi körülményeket a fajok számára, úgy azok adott helyszínen továbbra is fenntarthatóak. A vizes élőhelyek esetében a legfontosabb ilyen élőhelyi körülmény (limitáló faktor) a víz mennyisége, illetve a víz területen történő megmaradásának ideje. A tervezett projekt esetében ennek az időszaknak a minél tovább történő kitolása, biztosítása a cél.
 

A beregi és nyírségi területeken található lápok ökológiai vízkészletének és klimatikus feltételeinek javítása, valamint a vízvisszatartás hatékonyságának növelése a cél. A projekt során olyan országos jelentőségű védett, illetve közösségi védelem alatt álló élőhelyek fejlesztése valósul meg, melyek unikális jellege nem csak hazánkban, de Európában is kiemelkedő. A térségben előforduló, hasonló jellegű élőhelytípusok együttes fenntartása lehetőséget biztosít ezekhez a speciális élőhelyekhez kötődő élőlények populációinak, ökológiai kapcsolatainak fenntartására is, valamint maguk az élőhelyek koherenciájának biztosítására. Azon túl, hogy a fejlesztéssel biztosítjuk a veszélyeztetett élőhelyek hosszú távú fennmaradását, az élőhelyek megőrzése hozzájárul, hogy a projekt által érintett régiók (Nyírség, Szatmár-Bereg) mozaikosságát is fenntartsuk. A beavatkozások által biztosítjuk a nyírségi és szatmár-beregi területeken korábban nagy számban előforduló buckaközi lápok megmaradt képviselőinek hosszú távú fennmaradását, emellett a közösségi jelentőségű fajok és közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javulását.

 2.kép: Nyíres-tó (Beregdaróc)


A projekt megvalósítás időszaka: 2020. december – 2022. június

A projekt támogatási összege: 1 065 343 029 Ft
 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ