Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Haszonbérleti pályázat
Haszonbérleti pályázat
Hirdetmények
Hirdetmények
Szervezet
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területeSzervezeti felépítésElérhetőségekAlapító OkiratSzervezeti és Működési SzabályzatÉves szakmai beszámolók
Természetvédelmi Őrszolgálat
A HNPI Természetvédelmi ŐrszolgálataHortobágy Természetvédelmi TájegységNagykunság Természetvédelmi TájegységKözép-Tisza-Jászság Természetvédelmi TájegységBihari-sík Természetvédelmi TájegységHajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi TájegységNyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység
Közérdekű adatok
Pályázati tevékenységÜvegzsebKözérdekű adatokKözérdekű adatigénylésKözbeszerzésekKözadattár
Közbeszerzések
Közbeszerzési tervek évenkénti bontásban
Nemzeti Parki Termék Védjegy
Nemzeti Parki TermékVédjegyeseink
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztatóA HNPI adatkezelési és adatvédelmi szabályzataAdatvédelmi tisztviselő
Álláslehetőségek
Aktuális álláshirdetésekDuális képzéseink
Integritással kapcsolatos információk
Integritás tanácsadó
Hirdetmények

 

HIRDETMÉNY

 

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gépjárművek értékesítéséhez

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.; a továbbiakban: Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján - figyelemmel a Kiíró és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 2019. április 5. napján megkötött SZT-123571 számú megbízási szerződésben foglaltakra - értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (használatból kivont alábbi gépjárművek; továbbiakban ingóságok).

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Ford Ranger

Ford Ranger

Toyota Hilux

Toyota Dyna

 

A Kiíró felhívja az ajánlatot tenni szándékozókat (továbbiakban: ajánlattevő), hogy az ingóságok üzemképtelen, sérült, hiányos állapotúak, jelenlegi állapotukban közúti közlekedésre alkalmatlanok.

A Kiíró kéri az ajánlattevőket, hogy az ingóságok megtekintése során különös tekintettel ellenőrizzék a gépjárművek egyedi azonosítóit, alkatrészeinek, tartozékainak meglétét, esetleges hiányát. Az értékesítési táblázatban feltüntetett, műszaki állapotra vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek, a gépjárművek valós és teljes műszaki állapotát csak részlegesen szemléltetik. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ingóságok állapotát és a fellelhető lényeges információkat megismerjék. Ezek tudatában tegyenek vételi ajánlatot, ugyanis az ezekből eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. A Kiíró az értékesített ingóságok tekintetében az ingóságokra jótállást, kellékszavatosságot nem vállal. A vételi ajánlatot ennek ismeretében tegyék meg az ajánlattevők.

Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítési hirdetményben szereplő ingóságok per-, igény- és tehermentesek, továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy gépjármű tulajdonjogát átruházni csak átlátható szervezet vagy magánszemély részére lehet.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül köztartozásmentes adózónak, illetve az MNV Zrt-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik, az Igazgatóság jogosult egyoldalúan, kártérítési kötelezettség nélkül azonnal elállni az adásvételi szerződéstől.

A nyertes ajánlattevővel adásvételi szerződés kötésére kerül sor. A százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti eszköz értékesítése esetén az ajánlattevő írásban nyilatkozhat, hogy nem minősül köztartozásmentes adózónak illetve az MNV Zrt-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik, ezen nyilatkozat az adásvételi szerződés mellékletét képezi.

A százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték feletti gépjármű esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontja úgy kerül meghatározásra, hogy az MNV Zrt-től a tartozásmentes igazolás beszerzésére 30 munkanap rendelkezésre álljon.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár.

Azonos legmagasabb összegű ajánlati árak esetén az ajánlatok benyújtási ideje dönt a nyertes ajánlattevőről. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a minimális vételár alatti értékű ajánlatok érvénytelennek minősülnek.

A Kiíró azon jogát fenntartja, hogy az értékesítést a Kormányrendelet 41. § (6) bekezdésében megjelölt okból eredménytelenné nyilvánítsa, valamint a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kormányrendelet 41. § (4) bekezdésben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a második legmagasabb ajánlatot tevővel szerződést kössön.

Ajánlat benyújtásának módja, határideje:

  • postai úton: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
  • e-mail-en: hnp@hnp.hu

 

2022. szeptember 30. 16.00 óra

 

Az ajánlatok elbírálásának helye, határideje:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

 

2022. október 10.  16.00 óra

 

A nyertes ajánlattevőnek az Igazgatóság számlát állít ki a vételárról, melyet a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül köteles átutalással kiegyenlíteni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 10034002-01743654-00000000 számú bankszámlájára, vagy személyesen készpénzben befizetni az igazgatóság pénztárába. A gépjármű tulajdonjog átruházása 15 napon belül az illetékes hatóságnál bejelentés köteles.

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ