A HNPI Természetvédelmi Őrszolgálata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata

 

A természetvédelmi őr jogintézménye Magyarországon 35 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelességei azonban az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1992 óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit pedig az 1997. évi CLIX. törvény II. fejezete, majd annak 2005. évi módosítása a korábbiakhoz képest jelentősen kibővítette. Feladatellátásának részletes szabályait a miniszteri rendeletként 2000-ben megjelent és 2006-ban módosított Szolgálati Szabályzat állapítja meg.

A gyűjtőfogalomként alkalmazott „természetvédelmi őr” a különböző szolgálati beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi őrt együttesen jelenti.

Az állami természetvédelmi őrök a nemzeti park igazgatóságok szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai. A szolgálat illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. Feladata a természeti és a védett természeti területek és értékek, továbbá a régészeti lelőhelyek és leletek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése. A kis létszámú Természetvédelmi Őrszolgálat kiemelt feladata az ország 840 ezer hektár védett természeti területének és a védett természeti értékeknek az őrzése, felügyelete. A hazai növény- és gombafajok közül 735, az állatfajok közül pedig 965 faj védett. Feladat emellett a természet általános védelme, vagyis a kiemelt oltalom alatt nem álló természeti értékek és területek, így például az erdők, a vad- és a természetes halállomány természetvédelmi őrzése, valamint a régészeti lelőhelyek felügyeleti ellenőrzése is.

A természetvédelmi őrök munkáját az állampolgárok önkéntesen és intézményesen polgári természetőrként segíthetik.

Az állami természetvédelmi őr sokrétű szakmai, természetvédelmi kezelési feladatot lát el. Emellett intézkedésre jogosult és kötelezett, önvédelmi és más technikai eszközökkel ellátott hatósági személy, fokozott büntetőjogi védelemmel. A szolgálat tagjainak többsége felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik.

Törvényi felhatalmazás alapján az állami természetvédelmi őr legáltalánosabb jogosultsága és egyben kötelessége:

• a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. Ez a védett és védelem alatt nem álló természeti értékek és területek, valamint a régészeti lelőhelyek és leletek védelmére vonatkozó valamennyi jogszabály és hatósági előírás (határozat) betartásának az ellenőrzését jelenti.

 

További jogosultságai és kötelességei:

• a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, természeti értéket, területet, vagy régészeti lelőhelyet veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekményt elkövető vagy azzal alaposan gyanúsítható személy feltartóztatása és igazoltatása, csomagjának, ruházatának és járművének átvizsgálása,

• jogellenesen szerzett természeti érték vagy régészeti lelet, és a veszélyeztetéshez vagy károsításhoz használt eszköz visszatartása,

• a természet vagy a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésének tettenérése vagy megalapozott gyanúja esetén az elkövető személy elfogása, rendőri szervhez előállítása vagy visszatartása,

• jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszköz (testi kényszer, bilincs, rendőrségi gázspray, szolgálati kutya) alkalmazása,

• a természet vagy a régészeti örökség védelmével összefüggő jogszabálysértés esetén szabálysértési vagy büntető, illetve közigazgatási eljárás kezdeményezése,

• jogszabályokban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 1780 000 ha-on látja el feladatát, csaknem teljesen lefedve Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket. Ebből 156 118 ha országos jelentőségű védett természeti terület.

A működési terület hat tájegységből áll, melyek az igazgatóság természetvédelmi kezelési és természetvédelmi őrszolgálati szervezeti egységei:

 

A tájegységeken belül őrkerületek működnek.

Az őrszolgálat tagjai, szakmai feladataik körében ellátnak többek között élőhely- és fajvédelmi feladatokat, részt vesznek a természetvédelmi kezelést megalapozó adatok, információk gyűjtésében és szerepet vállalnak a természetvédelmi oktatásban, szemléletformálásban is.

 

1. ábra Szolgálati igazolvány és Szolgálati jelvény

A szolgálati egyenruha biztosítja a természetvédelmi őr felismerhetőségét és azonosíthatóságát, továbbá jelképezi a hatósági intézkedési jogosultságot és a büntetőjogi védelmet. Az intézkedési jogosultságot a szolgálati igazolvány (1. ábra) igazolja, az azonosítást pedig a sorszámozott szolgálati jelvény (1. ábra) teszi lehetővé.

A természetvédelmi őrök egyenruházati jelzései a karjelvény, az állományjelző (2. ábra), a szolgálati beosztásjelzés (3. ábra) és a sapkajelvény.

2. ábra Állományjelző

3. ábra Beosztásjelzések

 

Az állami természetvédelmi őrök jogszabályok, valamint országos és területi szintű megállapodások alapján együttműködnek a rendvédelmi szervekkel és más hatóságokkal. Feladataik nagyságrendje meghaladja kis létszámuk teljesítőképességét, kérik ezért minden állampolgár segítő közreműködését a természet védelmében.


 

Tel: 52/529-920

Összeállította: Dr. Temesi Géza és Kapocsi István

Közreműködött: Fodor Zsófia és Herczeg Zoltán

Fotó: HNPI archívum

Debrecen, 2007. február

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet