Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Haszonbérleti pályázat
Haszonbérleti pályázat
Hirdetmények
Hirdetmények
Szervezet
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területeSzervezeti felépítésElérhetőségekAlapító OkiratSzervezeti és Működési SzabályzatÉves szakmai beszámolók
Természetvédelmi Őrszolgálat
A HNPI Természetvédelmi ŐrszolgálataHortobágy Természetvédelmi TájegységNagykunság Természetvédelmi TájegységKözép-Tisza-Jászság Természetvédelmi TájegységBihari-sík Természetvédelmi TájegységHajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi TájegységNyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység
Közérdekű adatok
Pályázati tevékenységÜvegzsebKözérdekű adatokKözérdekű adatigénylésKözbeszerzésekKözadattár
Közbeszerzések
Közbeszerzési tervek évenkénti bontásban
Nemzeti Parki Termék Védjegy
Nemzeti Parki TermékVédjegyeseink
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztatóA HNPI adatkezelési és adatvédelmi szabályzataAdatvédelmi tisztviselő
Álláslehetőségek
Aktuális álláshirdetésekDuális képzéseink
Integritással kapcsolatos információk
Integritás tanácsadó
A Nyírség - Szatmár - Bereg Tájegység

A Nyírség - Szatmár - Bereg Tájegység

 

Cím: 4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 9.
Postacím: 4900 Fehérgyarmat, Pf.: 31.
Tel.: (06 44) 716 003
Fax: (06 44) 716 033
E-mail: szatmarbereg@hnp.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, 8.00-16.00

Tájegységünk azokat az. országos jelentőségű védett természeti területeket foglalja magában, melyek az Alföld ÉK-i részére esnek. Feladata, hogy megóvja a vidék élővilága mellett annak geológiai és tájképi értékeit, továbbá egyes kultúrtörténeti emlékeit.

Kiterjedése közigazgatási szempontból megközelítően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területét fedi le, tájföldrajzi besorolását tekintve több közép- és kistájat ill. tájtípust is érint.

 

Az ártéri síkságok tájtípusába az Alföld legalacsonyabb, a szabályozások előtt még folyóvíz formálta területei tartoznak.  Tájegységünkben ezt a tájtípust a Felső-Tisza-vidék ide eső kistájai  képviselik, úgymint a Szatmári-sík, a Beregi-sík és a Rétköz. Alacsony és magas ártéri szintekre tagolódó felszínükön az életközösségek szerveződésben a vidéket egykor rendszeresen látogató áradásoknak és a pangó vizek nagy arányú jelenlétének volt kiemelkedő szerepe.

A hajdani folyóárterek élővilága legszebben a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, a Tiszadobi Ártér ill. a Tiszatelek-Tiszaberceli Ártér Természetvédelmi Terület egyes részein maradt fenn.

 

A Beregi-sík elhagyott folyómedrekkel szabdalt felszínéből két aprócska vulkáni szigethegység emelkedik ki. Míg a tarpai Nagy-hegy a tájvédelmi körzet részét képezi, a Barabás község határában elterülő romvulkán Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület néven önálló természetvédelmi területet alkot.

A Szatmári-síkon a Kende-kúria és annak vadregényes, angol stílusú tájképi kertje mint  Cégénydányádi Park Természetvédelmi Terület kapott védettséget.

 

A futóhomokos hordalékkúp-síkságok tájtípusához tartozó Nyírség területén a homok legelőször sok ezer évvel ezelőtt, a folyóvízi felszínformálás megszűnését követően lendült mozgásba. Legutoljára pedig néhány száz éve, a homoki tölgyesek kiirtásának, valamint a kellőképpen át nem gondolt legeltetésnek az eredményeként.

A változatos nyírségi táj természetvédelmi szempontból kiemelkedő értékeit további védett területek őrzik: a Baktalórántházi-erdő Természetvédelmi Terület, a Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület, a Bátorligeti ősláp Természetvédelmi Terület, a Fényi-erdő Természetvédelmi Terület, a Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület, a Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület.

 

A tájegységen belül az országos jelentőségű természetvédelmi területek sorába tartozik  számos kisebb kiterjedésű „ex lege” védett láp és szikes tó is, míg a Tisza folyó Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó hullámtere nemzetközi jelentőségű vadvízként kiemelten óvja a vízimadarak élőhelyeit.

Az Európai Unió Madárvédelmi ill. Élőhelyvédelmi Irányelve alapján lehatárolt Natura 2000 hálózat jelentős részben átfed a többi védettségi kategória kijelölésével.

 

Élőhely-és fajvédelmi tevékenységek a tájegység területén:

• a fehér gólyák költési sikerének nyomon követése, a problémás villanyoszlopok és egyéb, madarakat veszélyeztető áramszolgáltatói infrastruktúra felderítése, fészektartók kihelyezése

• a fekete gólyák költési sikerének nyomon követése, az ismert fészkelőhelyeken a költések zavartalanságának biztosítása

• a harisok területfoglalásának feltérképezése az éneklő hímek jelenléte alapján, a kaszálások térbeli és időbeli korlátozása a költőhelyeken

• a sziki kocsordos foltok felmérése, a kaszálások térbeli és időbeli korlátozása a nagy sziki bagoly állományának fennmaradása érdekében

•  fészektálcák, odúk, költőládák kihelyezése a vércsék, baglyok, denevérek számára

• láprétek, fás legelők, erdei és vizes élőhelyek kezelése

 

Védett természeti értékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Védett természeti

terület

Kiterjedése

Védetté nyilvánítási éve

és jellemzői

Szatmár-Beregi

Tájvédelmi Körzet

21.891,7 ha

1982

    folyók és holtmedrek

    tőzegmohás lápok

    puhafás és tölgy-kőris-szil ligeterdők

    fás legelők

    kárpáti sáfrány, szürkés hangyboglárka lepke,

fekete gólya, uhu

Baktalórántházi-erdő Természetvédelmi Terület

310,9 ha

1977

    homoki gyertyános-kocsányos tölgyes

    gyöngyvirágos tölgyes

    debreceni csormolya, hagymás fogasír, keltike fajok

Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület

23,4 ha

1986

    homoki gyepek

    magyar-, tátogó-, leány kökörcsin, tavaszi hérics

Bátorligeti-ősláp Természetvédelmi Terület

52,7 ha

1950

    nyírláp, fűzláp, zsombékos lápterületek és láprétek

    fehér zászpa, szibériai nőszirom, zergeboglár, kosborfélék, mocsári angyalgyökér

Cégénydányádi-park Természetvédelmi Terület

14,28 ha

1959

    angol tájképi kert

Fényi-erdő Természetvédelmi Terület

297,7 ha

1953

    nyírlápok, rekettyefüzesek, vízkedvelő tölgy-kőris-szil ligeterdők, homoki tölgyesek, homokpusztagyep-társulások

Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület

95 ha

1954

    ingóláp, égeres fűzláp

    szívlevelű hídőr, tőzegpáfrány

Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület

159,8 ha

1982

    ezüsthársas szurdokerdő, kocsánytalan-dárdáskaréjú tölgyes

    stys tarsza, erdélyi kurtaszárnyú szöcske, vöröslábú hegyisáska

Tiszadobi-ártér Természetvédelmi Terület

1021,2 ha

1977

    tölgy-kőris-szil keményfa ligeterdő

    tündérrózsa, fekete gólya, jégmadár,

lápi póc

Tiszatelek-Tiszaberceli- ártér Természetvédelmi Terület

1021,3 ha

1978

    fűz-nyár ligeterdők, tölgy-kőris-szil ligeterdő

    nagy fülemüle, kék meztelencsiga,

fekete gólya

Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület

184,9 ha

1977

    zsiókás, sziki kákás élőhelyek, szikpusztai gyep, vakszikfoltok

    hernyópázsit, sziki mézpázsit, kerecsensólyom

Vajai-tó

Természetvédelmi Terület

77,8 ha

1982

    úszóláp

 

 

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ