A Nyírség - Szatmár - Bereg Tájegység

A Nyírség - Szatmár - Bereg Tájegység

 

Cím: 4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 9.
Postacím: 4900 Fehérgyarmat, Pf.: 31.
Tel.: (06 44) 716 003
Fax: (06 44) 716 033
E-mail: szatmarbereg@hnp.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, 8.00-16.00

Tájegységünk azokat az. országos jelentőségű védett természeti területeket foglalja magában, melyek az Alföld ÉK-i részére esnek. Feladata, hogy megóvja a vidék élővilága mellett annak geológiai és tájképi értékeit, továbbá egyes kultúrtörténeti emlékeit.

Kiterjedése közigazgatási szempontból megközelítően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területét fedi le, tájföldrajzi besorolását tekintve több közép- és kistájat ill. tájtípust is érint.

 

Az ártéri síkságok tájtípusába az Alföld legalacsonyabb, a szabályozások előtt még folyóvíz formálta területei tartoznak.  Tájegységünkben ezt a tájtípust a Felső-Tisza-vidék ide eső kistájai  képviselik, úgymint a Szatmári-sík, a Beregi-sík és a Rétköz. Alacsony és magas ártéri szintekre tagolódó felszínükön az életközösségek szerveződésben a vidéket egykor rendszeresen látogató áradásoknak és a pangó vizek nagy arányú jelenlétének volt kiemelkedő szerepe.

A hajdani folyóárterek élővilága legszebben a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, a Tiszadobi Ártér ill. a Tiszatelek-Tiszaberceli Ártér Természetvédelmi Terület egyes részein maradt fenn.

 

A Beregi-sík elhagyott folyómedrekkel szabdalt felszínéből két aprócska vulkáni szigethegység emelkedik ki. Míg a tarpai Nagy-hegy a tájvédelmi körzet részét képezi, a Barabás község határában elterülő romvulkán Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület néven önálló természetvédelmi területet alkot.

A Szatmári-síkon a Kende-kúria és annak vadregényes, angol stílusú tájképi kertje mint  Cégénydányádi Park Természetvédelmi Terület kapott védettséget.

 

A futóhomokos hordalékkúp-síkságok tájtípusához tartozó Nyírség területén a homok legelőször sok ezer évvel ezelőtt, a folyóvízi felszínformálás megszűnését követően lendült mozgásba. Legutoljára pedig néhány száz éve, a homoki tölgyesek kiirtásának, valamint a kellőképpen át nem gondolt legeltetésnek az eredményeként.

A változatos nyírségi táj természetvédelmi szempontból kiemelkedő értékeit további védett területek őrzik: a Baktalórántházi-erdő Természetvédelmi Terület, a Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület, a Bátorligeti ősláp Természetvédelmi Terület, a Fényi-erdő Természetvédelmi Terület, a Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület, a Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület.

 

A tájegységen belül az országos jelentőségű természetvédelmi területek sorába tartozik  számos kisebb kiterjedésű „ex lege” védett láp és szikes tó is, míg a Tisza folyó Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó hullámtere nemzetközi jelentőségű vadvízként kiemelten óvja a vízimadarak élőhelyeit.

Az Európai Unió Madárvédelmi ill. Élőhelyvédelmi Irányelve alapján lehatárolt Natura 2000 hálózat jelentős részben átfed a többi védettségi kategória kijelölésével.

 

Élőhely-és fajvédelmi tevékenységek a tájegység területén:

• a fehér gólyák költési sikerének nyomon követése, a problémás villanyoszlopok és egyéb, madarakat veszélyeztető áramszolgáltatói infrastruktúra felderítése, fészektartók kihelyezése

• a fekete gólyák költési sikerének nyomon követése, az ismert fészkelőhelyeken a költések zavartalanságának biztosítása

• a harisok területfoglalásának feltérképezése az éneklő hímek jelenléte alapján, a kaszálások térbeli és időbeli korlátozása a költőhelyeken

• a sziki kocsordos foltok felmérése, a kaszálások térbeli és időbeli korlátozása a nagy sziki bagoly állományának fennmaradása érdekében

•  fészektálcák, odúk, költőládák kihelyezése a vércsék, baglyok, denevérek számára

• láprétek, fás legelők, erdei és vizes élőhelyek kezelése

 

Védett természeti értékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Védett természeti

terület

Kiterjedése

Védetté nyilvánítási éve

és jellemzői

Szatmár-Beregi

Tájvédelmi Körzet

21.891,7 ha

1982

    folyók és holtmedrek

    tőzegmohás lápok

    puhafás és tölgy-kőris-szil ligeterdők

    fás legelők

    kárpáti sáfrány, szürkés hangyboglárka lepke,

fekete gólya, uhu

Baktalórántházi-erdő Természetvédelmi Terület

310,9 ha

1977

    homoki gyertyános-kocsányos tölgyes

    gyöngyvirágos tölgyes

    debreceni csormolya, hagymás fogasír, keltike fajok

Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület

23,4 ha

1986

    homoki gyepek

    magyar-, tátogó-, leány kökörcsin, tavaszi hérics

Bátorligeti-ősláp Természetvédelmi Terület

52,7 ha

1950

    nyírláp, fűzláp, zsombékos lápterületek és láprétek

    fehér zászpa, szibériai nőszirom, zergeboglár, kosborfélék, mocsári angyalgyökér

Cégénydányádi-park Természetvédelmi Terület

14,28 ha

1959

    angol tájképi kert

Fényi-erdő Természetvédelmi Terület

297,7 ha

1953

    nyírlápok, rekettyefüzesek, vízkedvelő tölgy-kőris-szil ligeterdők, homoki tölgyesek, homokpusztagyep-társulások

Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület

95 ha

1954

    ingóláp, égeres fűzláp

    szívlevelű hídőr, tőzegpáfrány

Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület

159,8 ha

1982

    ezüsthársas szurdokerdő, kocsánytalan-dárdáskaréjú tölgyes

    stys tarsza, erdélyi kurtaszárnyú szöcske, vöröslábú hegyisáska

Tiszadobi-ártér Természetvédelmi Terület

1021,2 ha

1977

    tölgy-kőris-szil keményfa ligeterdő

    tündérrózsa, fekete gólya, jégmadár,

lápi póc

Tiszatelek-Tiszaberceli- ártér Természetvédelmi Terület

1021,3 ha

1978

    fűz-nyár ligeterdők, tölgy-kőris-szil ligeterdő

    nagy fülemüle, kék meztelencsiga,

fekete gólya

Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület

184,9 ha

1977

    zsiókás, sziki kákás élőhelyek, szikpusztai gyep, vakszikfoltok

    hernyópázsit, sziki mézpázsit, kerecsensólyom

Vajai-tó

Természetvédelmi Terület

77,8 ha

1982

    úszóláp

 

 

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet