Bihari-sík Tájegység

Bihari-sík Tájegység

 


Cím: 4100 Berettyóújfalu, Bocskai út 39.

Tel.: (54) 415-919
E-mail: biharisik@hnp.hu

A tájegység közigazgatásilag Hajdú-Bihar megye déli felén fekszik. Földrajzilag több kistájat is érint: a Bihari-sík vagy Kiskalota, a Berettyó-Kálló köze, az egykori Berettyó- és Körösök Sárrétje, mint a Nagy- és Kis- Sárrét, (északi rész), de benyúlik a Dél-Hajdúhátság és egy kicsiny részen az Érmelléki löszös hát is.

A tájegység 46 település közigazgatási határát fedi le.

Ártánd  Darvas Konyár Sárrétudvari
Bakonszeg Derecske Körösszakál Szentpéterszeg
Báránd Esztár Körösszegapáti Szerep
Bedő Földes Magyarhomorog Tépe
Berekböszörmény Furta Mezőpeterd Tetétlen
Berettyóújfalu Gáborján Mezősas Told
Bihardancsháza Hajdúszoboszló (dél) Nagykereki Újiráz
Biharkeresztes Hajdúszovát Nagyrábé Váncsod
Biharnagybajom Hencida Pocsaj Vekerd
Bihartorda Kaba Püspökladány (dél) Zsáka
Bojt Kismarja Sáp  
Csökmő Komádi Sáránd  

Igen nagy területen fekvő és jellemzően mozaikos elrendeződésű, különböző védettségi szintű területek alkotják.

A rendeletben kihirdetett országos jelentőségű védett természeti területek a következők:

 • Bihari-sík Tájvédelmi Körzet
 • Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület
 • Bihari legelő Természetvédelmi Terület

Rendkívül nagy kiterjedésűek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura-2000) területek:

 • BIHAR különleges madárvédelmi terület.
 • Felső Sebes-Körös különleges természet-megőrzési terület
 • Illetve 18 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület.

Nagy számban találhatók az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett (ex-lege) kunhalmok, szikes tavak, földvárak és néhány láp is.

 

Hencidai Csere-erdő

Bihari legelő

A konyári Kerek-szík

A pocsaji Leányvár

 

A tájvédelmi körzet létesítéséről szóló rendelet szerint: „A védetté nyilvánítás célja a Körös-vidék részét képező sajátos természeti, táji és kulturális arculattal rendelkező kistáj értékeinek védelme. A terület földtani, hidrológiai értékei, az ősgyepek és az egykori természetes erdővegetáció maradványai változatos fajösszetételű növény- és állatvilág fennmaradását tették lehetővé. Különösen értékes a terület nemzetközi jelentőségű túzokállománya. A tájegység régészeti, kultúrtörténeti és néprajzi értékei ugyancsak megőrzésre és védelemre érdemesek.”

Az az egykori mocsárvilág megszűnte (lecsapolások, belvízmentesítések) után a legjellemzőbb élőhelyek a természetközeli állapotban megmaradt szikes gyepek, időszakos vízállások, nedves rétek, kisebb mocsárrétek lettek. A nagy kiterjedésű szikes legelőkön hagyományos legeltetéses állattartás és kaszálás folyik. Akad még néhány kisebb kiterjedésű, de természetes növényzetű erdőfolt is (sziki tölgyes, tölgy- kőris-szil ligeterdő). A gyepek közzé ékelődő löszhátakon ma már uralkodó a szántóföldi gazdálkodás szerepe. Vizes élőhelyekként ki kell emelni a Sebes-Körös magyarországi felső szakaszát, a Berettyót, az Ér csatornát és a Kállót, és még néhány jelentősebb vízfolyást melyek igen értékes és ritka fajok tömeges élőhelyei. Jelentősek még a belvízi vésztározók, nagyobb mocsarak, szikes tavak, élőhelyrekonstrukciók során helyreállított területek. Az egyéb vizes élőhelyek a lecsapoló csatornák miatt jellemzően hamar kiszáradnak.

A tájegység botanikai jelentőségét a mocsarak és száraz szikesek találkozása határozza meg. Nem elhanyagolható a kisebb löszfoltok és a természetes állapotú erdők aljnövényzete sem. Helyenként a hegyek közelsége is meghatározó. Egyes területeken (Pocsaji-láp, Hencidai Csere-erdő) rendkívüli fajgazdagság tapasztalható. Igen értékesek a jellemzően szikesekhez kötődő növényfajok jelentős állományai.

 

Kornistárnics

Magyar zergevirág

 

A változatos, mozaikos táj, kedvez az értékes rovar- és hüllőpopulációk fennmaradásának is. A kutatások még nem elégségesek, de rendszeresen új fajok kerülnek elő.

Egyes vízterekben a mocsári teknős és a lápi póc állománya kiemelendő a vöröshasú unka mellett.

Az agrárterületek közzé ékelődő nagy kiterjedésű gyepekhez köthető a térség nemzetközi viszonylatban is nagyon jelentős túzok és ragadozómadár állománya. A vízimadarak szempontjából költő-, szaporodó helyekként néhány nagyobb kiterjedésű, de már emberi közreműködéssel kialakított terület (vésztározók, élőhelyrehabilitációk) szerepelnek. Ősszel és tavasszal rendkívül nagy faj- és egyedszámban láthatók a vonuló fajok. A tájegység, két jelentős vízimadár gyülekezőhely a Hortobágy és Biharugra között fekszik.

 

Dürgő túzokkakas

 

Az emlősök közül a legeltetett gyepekhez köthető ürge és pusztai görény érdemel kiemelt figyelmet.

A Érmelléki löszplató szélén a terület földtani értékei és őslénytani anyaga is nemzetközi jelentőségűek.

A tájegység tehát jelentős természeti értéket őriz. A magyarországi jogszabályok által védett, vagy fokozottan védett, illetve értékes, kímélendő fajok mellett az Európai Unióban jelentős, úgynevezett jelölő fajok állománya is kimagasló. A szikesekhez köthető élőhelyek is kiemelt értéket képviselnek.

E területen 5 természetvédelmi őr teljesít szolgálatot, településhatárokhoz igazodó őrkerületekre osztva működési területét.

A természetvédelem és ezen belül a tájegység természetvédelmi őreinek legfontosabb feladata az élőhelyek és a természeti értékek megóvása, a területek természetvédelmi kezelésének biztosítása, helyreállítása, a régészeti lelőhelyek felügyeleti ellenőrzése és a hagyományos gazdálkodási módok ösztönzése. Feladatuk az érintett nagyszámú önkormányzattal, rendőrséggel, társhatóságokkal, vadgazdálkodókkal, helyi gazdálkodókkal és egyéb szervezettekkel való kapcsolattartás, együttműködés a hatósági ügyekben való részvétel is. Az őrszolgálat részt vesz a tájegységben zajló oktatási, kutatási, szemléletformálási tevékenységekben.

Élőhely és fajvédelmi tevékenységek

 • Minden védett fajra kiterjedő adatgyűjtés a kiemelt fajok tekintetében rendszeres monitoring, felmérések, szinkronszámlálások Kiemelten botanikai és ornitológiai adatgyűjtések
 • Túzok, ragadozómadár fészkelések felderítése, védőzónák kijelölése. Madármentések
 • Élőhelyrehabilitációk és mesterséges fészkelőhelyek kihelyezése, rendszeres karbantartása
 • Mezőgazdasági munkák ütemezése, irányítása (kaszálások)
 • Saját használatú területek természetvédelmi szempontú kezelése. A HNPI. bivaly gulyát legeltet extenzív módon, vizes élőhely kezelési céllal
 • Invazív fajok (keskenylevelű ezüstfa) irtása, szárzúzások

 

Halfaunisztikai felmérés a Berettyón

Fészekodúk kihelyezése

 

Saját vagyonkezelésű területekkel kapcsolatos feladatok

 • Földbérlőkkel való kapcsolattartás, területhasználatok, legeltetési gyakorlat, kaszálások ellenőrzése, felmérése
 • Területek és építmények felügyeleti őrzése
 • Saját használatú területek kezelése (szárzúzás, kaszálás, szántóföldi gazdálkodás)
 • Árasztás, vízpótlás

 

Legeltetés és szárzúzás

 

Hatósági munkák, társszervekkel való együttműködés

 • Belföldi jogsegély keretében szakmai vélemények megadása a természetvédelemmel kapcsolatos ügyekben
 • Helyszíni szemlék, terepbejárások, határozatok ellenőrzése más hatóságokkal a védett területeket, értékeket érintő kérdésekben
 • Feljegyzések, intézkedések a védett területek, értékek károsításával, veszélyeztetésével kapcsolatban
 • Szakértőként részvétel egyes mezőgazdaság tevékenységekkel kapcsolatos MVH ellenőrzésekben
 • Határállomáson, védett fajok országba való behozatalával kapcsolatos eljárásokban való részvétel
 • Rendszeres közös járőrözések rendőrséggel, polgárőrökkel

 

Lefoglalt hóvirágok Ártándon

 

Szemléletformálás, idegenforgalom

 • Iskolai terepgyakorlatok vezetése
 • Előadások különböző rendezvényeken
 • Szakmai csoportok kisérése
 • Turisztikai feladatok
 • TeSzedd szemétszedési akciók

Iskolai terepgyakorlat, Andaháza

Fajismeret

 

Kérjük segítse a természetvédelmi őrök munkáját értékeink, hagyományaink megőrzése érdekében.

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet