Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Haszonbérleti pályázat
Haszonbérleti pályázat
Hirdetmények
Hirdetmények
Szervezet
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területeSzervezeti felépítésElérhetőségekAlapító OkiratSzervezeti és Működési SzabályzatÉves szakmai beszámolók
Természetvédelmi Őrszolgálat
A HNPI Természetvédelmi ŐrszolgálataHortobágy Természetvédelmi TájegységNagykunság Természetvédelmi TájegységKözép-Tisza-Jászság Természetvédelmi TájegységBihari-sík Természetvédelmi TájegységHajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi TájegységNyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység
Közérdekű adatok
Pályázati tevékenységÜvegzsebKözérdekű adatokKözérdekű adatigénylésKözbeszerzésekKözadattár
Közbeszerzések
Közbeszerzési tervek évenkénti bontásban
Nemzeti Parki Termék Védjegy
Nemzeti Parki TermékVédjegyeseink
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztatóA HNPI adatkezelési és adatvédelmi szabályzataAdatvédelmi tisztviselő
Álláslehetőségek
Aktuális álláshirdetésekDuális képzéseink
Integritással kapcsolatos információk
Integritás tanácsadó
Hortobágy Tájegység

Hortobágy Tájegység

 

4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.
Tel.: (06 52) 589-000
E-mail: hortobagyte@hnp.hu

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos bejelentkezéssel munkanapokon.


A Hortobágy Tájegység (HTT) a Hortobágy kistáj keleti felét fedi le, azaz magában foglalja a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) keleti részét illetve csatlakozó nem védett területeket is, a pufferzónát is beleértve. A HNP hazánk első és legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja, melyet az IUCN a II-es kategóriába sorol. A HTT területére esik a HNP-nek a Man and Biosphere Reserve (MAB) hálózatba tartozó keleti területegységei. Emellett a Tájegységnek a Ramsari Egyezmény alá tartozó területei a következők: Zám, Pente-zug, Angyalháza és Hortobágyi Halastó.

A tájegységben szolgálatot teljesítő őrök száma: 8 fő

A Tájegységnek a HNP területére eső részein a legfontosabb feladatok:

(1) A puszta jellegzetes természeti értékeinek védelme, illetve a Hortobágy sajátos pusztai tájképének, növény- és állatvilágának megőrzése

(2) A Hortobágy különleges madárvilága számára a háborítatlan fészkelés és vonulás feltételeinek megteremtése

(3) A kiveszőfélben lévő ősi magyar állatfajtáknak, a Hortobágy kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek természetes körülmények között és hiteles formában történő megőrzése és bemutatása, tekintettel ezek kiemelkedő hazai és nemzetközi jelentőségére.

A Tájegység a következő települések külterületeit foglalja magában: Balmazújváros, Egyek, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Nagyhegyes, Nádudvar, Püspökladány, Tiszacsege, Újszentmargita.

A Tájegység mai képének kialakulásához legjelentősebben az elmúlt 50 ezer év szikesedési hullámai járultak hozzá, így a Hortobágy szikes talajai és az ahhoz kötődő társulások nem emberi tevékenység hatására alakultak ki, hanem természetes talajfejlődés eredményeképpen. A mai állapotban a Volga-menti Kalmükföldtől nyugatra földrészünkön nincs hasonló méretű természetes szikes talajelőfordulás.

A Hortobágy az Alföld flóravidékén belül a Tiszántúli flórajárásban helyezkedik el, ahonnan 850 őshonos és honosult növényfaj ismert. A Hortobágyon előforduló 60 védett növényfajból két fokozottan védett faj és két Natura 2000 élőhelydirektívás faj került elő. A Magyar Vörös Könyvben 51 fajt regisztrálnak. Az EU Élőhelydirektívája a következő társulástípusokat szerepelteti a jelölő élőhelyek listáján:

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

Síksági pannon löszgyepek

illetve Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) A Tájegységben élő növényfajok közül egyedül a kisfészkű aszat került fel a jelölő fajok listájára.

A Hortobágy állatvilágát tekintve a 387 védett fajból (320 madárfaj) 59 faj fokozottan védett (57 madárfaj) fordul elő a Tájegység területén, melyek közül 108 fajt (80 madárfaj) említ a Magyar Vörös Könyv, illetve 49 faj (42 madárfaj) került a Natura 2000-es direktívák függelékeinek listáiba.

A jelölő madárfajok közül a legfontosabbak a kis kárókatona, a kanalasgém, a batla, a kis lilik, a cigányréce, a kerecsensólyom, kék vércse, a túzok, a daru, és a csíkosfejű nádiposzáta. A jelölő állatfajok közül kiemelendő a sztyeplepke a korábban véltnél nagyobb számú jelenléte miatt, a nagy tűzlepke az erős állományai, a vöröshasú unka a nagy tömegei, a vidra pedig stabilan magas állománynagysága révén.

A fenti fajok közül nemzetközi fajvédelmi programokban vesz részt a Tájegység a kanalasgém, a kis kárókatona, a kis lilik, a túzok, a kék vércse és a csíkosfejű nádiposzáta kapcsán. Hazai fajvédelmi program keretében külön foglalkozik a Tájegység a szalakóta, a kerecsen és a réti sas védelmével.

 

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ