A HNPI muzeális intézményeinek látogatóit megillető kedvezmények

A HNPI muzeális intézményeinek látogatóit megillető kedvezmények

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának

4. sz. melléklete

 

Tekintettel a 194/2000. (XI. 24.) Korm. Rendeletben foglaltakra szükségessé vált a HNPI muzeális intézményeit látogatókat megillető kedvezményeknek a HNPI Látogatási szabályzat mellékletében történő szabályozása:

 

1) 50% kedvezményre jogosultság

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár*:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok- Ptk. 685. § b) pontja**** szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

 

2) Feltételekkel ingyenesség

Az EGT-állampolgár* ingyenesen léphet be a HNPI muzeális létesítményeibe (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi csárdamúzeum, Kadarcsi csárdamúzeum, Meggyes csárdamúzeum, Bátorligeti Ősláp Múzeum) az alábbiakban felsorolt esetekben:

a) a 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy**;

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) ha az illető látogató a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja***,

f) a közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) bárki aki a 70. életévét betöltötte.

 

Továbbá ingyenesen léphet be a HNPI muzeális létesítményeibe (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi csárdamúzeum, Kadarcsi csárdamúzeum, Meggyes csárdamúzeum, Bátorligeti Ősláp Múzeum) az EGT-állampolgár a nyitvatartási időszakban a hónap első vasárnapján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja**** szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

 

3) Feltétel nélkül ingyenesség

Az Alaptörvény J) cikk 1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. Ezek a következő napok

a) március 15.;

b) augusztus 20.;

c) október 23.

 

A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

Jelen kedvezmények a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság üzemeltetésében lévő muzeális intézményekben: a Pásztormúzeumban, Hortobágyi csárdában, Meggyes csárdaban, ill. partneri üzemeltetésben a Kadarcsi csárdában érvényesek. A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belépőjeggyel a Pásztormúzeum, a Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak világa kiállítás és a HNP Látogatóközpont 3D mozija is látogatható. A Meggyes csárda külön bejelentkezéssel látogatható. Egyéb bemutatóhelyeken ettől eltérő kedvezmények érvényesek

 

Fogalommagyarázat:

 

* EGT-állampolgár:

Az Európai Gazdasági Térség az Európai Közösségek és az Európai Szabadkereskedelmi Társaság (EFTA) tagállamait tömöríti egybe (Svájc kivételével).

Államai: Németország, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Írország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Portugália, Finnország, Svédország, Ausztria, Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Izland (nem EU tagállam), Lichtenstein (nem EU tagállam), Norvégia (nem EU tagállam).

 

**Fogyatékos személy:

az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja

 

*** szakmai szervezetek:

2012. január elseje után, a módosított jogszabálynak megfelelően, a szakmai szervezetek (pl. a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, az International Council of Museums, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, vagy a Magyar Levéltárosok Egyesülete, Országos Közgyűjtemények Szövetsége, ill. nevesítve ennek alapító tagjai: Budapesti Történeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Országos Műszaki Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, valamint az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár és a Ludwig Múzeum) által kiadott igazolással vagy tagsági igazolvánnyal lehet a közgyűjteményekben dolgozók kedvezményét igénybe venni, a kiadott korábbi kártyák érvényüket vesztik.

 

**** Közeli hozzátartozók:

a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér

 

Érvényes: az aláírás napjától visszavonásig

 

Dátum: Debrecen, 2015. január 5.

 

 

                                                                                             Szilágyi Gábor

                                                                                                 igazgató

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet