Lovastúrázás szabályai

Lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban

A Hortobágyi Nemzeti Park Általános Látogatási Szabályzatának

6. sz. melléklete

 

 

1) A HNP területén lóháton, vagy fogattal történő közlekedést a kijelölt útvonalakon, illetve területen a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szabályozza.

2) Azon helyi lakos, akinek állandó lakhelye alább található településlistában szerepel, és hitelt érdemlően tudja bizonyítani erre alapított jogosultságát (lakcímkártya és személyi azonosításra alkalmas egyéb arcképes igazolvány együttes felmutatásával), továbbá előzetesen, írásban kérte a nemzeti parki lovastúra-vezetői névjegyzékbe való felvételét, továbbá nem sértette meg korábban a HNP Látogatási Szabályzatát, a HNPI Oktatási és Turisztikai Osztályánál történt írásbeli regisztrációt követően ingyenes, éves lovastúra-bérlet kiváltására jogosult. A lovastúra-bérlet érvényes a jogosultság fennállásáig ill. visszavonásig.

a) Regisztrációt írásban a formanyomtatvány (letölthető a hnp.hu/turizmus oldalról) kitöltésével és elküldésével lehet kérni. Elküldés módjai e-mail-ben: turizmus@hnp.hu illetve faxon: 52/589-321, vagy postán a 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9., HNPI Oktatási és Turisztikai Osztály címére.

3) A lakossági lovastúra-bérlet másra át nem ruházható, és további személyek kísérésére nem jogosítja fel tulajdonosát. A lovastúra-béreletet egyéb személyi okmányokkal együtt a túrán magánál kell tartania minden lovasnak/ fogatosnak.

4) Előző pontban leírtakkal azonos feltételek érvényesek az Igazgatóság saját vagyonkezelésében lévő területeken gazdálkodó haszonbérlőkre és alkalmazottaira. Az Igazgatóság számukra is lehetővé teszi a lovas közlekedés formáit előzetes regisztrációs kötelezettség megtartása mellett (2.a. pontban leírtak szerint). Regisztráláskor külön fel kell tüntetni az adatlapon a bérlő személyét, a bérelt terület helyrajzi számát, és alkalmazottai adatait.

5) A 2. és 4. pontban megjelölt személyek számára az Őrszolgálat időszakos és területi korlátozásokat akár szóban is előírhat, melyeket kötelesek betartani.

6) Az 2. pontban foglaltak tekintetében helyi lakosnak minősül a következő felsorolásban szereplő település lakója:

a) Balmazújváros, Berekfürdő, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Karcag, Kunmadaras, Nádudvar, Nagyhegyes, Nagyiván, Polgár, Püspökladány, Tiszacsege, Tiszafüred, Tiszagyulaháza, Tiszaigar, Tiszaörs, Újszentmargita, Újtikos.

b) Ezen listán szereplő települések lakosai körében a 2. pontban foglalt könnyítésekkel nyílik lehetőség a Hortobágyi Nemzeti Parkban lóháton, vagy fogattal való közlekedésre.

7) A helyi lakosok és haszonbérlők körén kívül mások számára csoportosan (min. lovastúra vezető és 1 fő túrázó személy) kizárólag az Igazgatóság által elismert lovastúra-vezető kíséretében nyílik mód a lovastúrázásra.

8) A lovastúra-útvonalak használata kizárólag előzetes bejelentéssel és az Igazgatóság által képzett ill. elismert (névjegyzékben szereplő) túravezető kíséretében lehetséges.

9) Lovastúra-vezetőknek maguknak kell kezdeményezniük a névjegyzékbe történő felvételt a HNPI Oktatási és Turisztikai Osztálynál.

10) Az Igazgatóság a feltételek teljesíthetősége érdekében évente egy alkalommal (általában februári kezdéssel) meghirdeti „A lovastúrázás szabályai a Hortobágyi Nemzeti Parkban” kiegészítő oktatással bővített hortobágyi túravezető képzését. A képzést a HNPI Oktatási és Turisztikai Osztálya szervezi.

11) Azon személyeknek, akik meg kívánják szerezni a HNP területein a lovastúrák vezetésére való jogosultságot fentieken túl érvényes lovastúra-vezető szakképesítéssel (Lovastúra-vezető szakképesítés OKJ száma: 52 812 02) kell rendelkezniük.

12) A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett túravezető tanfolyam díjköteles, melynek mértékét a mindenkori díjszabás tartalmazza.

13) Lovastúrák megtartása előtt a túravezetőnek kötelessége a bejelentést az erre a célra rendszeresített adatlapon vagy az turizmus@hnp.hu címen, vagy postai küldeményben (HNP Látogatóközpont, 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9., Fax: 52/589-321) írásban 10 munkanappal a túra előtt bejelenteni. Postai feladás esetén a postai beérkezés dátuma számít.

a) Bejelentési kötelezettség alól mentesülnek az életvitel szerűen ott lakók, akiknek érvényes haszonbérleti jogviszonyuk van, ill. alkalmazottaik, amennyiben előzetes regisztrációjuknak eleget tettek.

14)  A bejelentésnek tartalmaznia kell a túravezető és kapcsolattartó adatait, elérhetőségeit, a túrán résztvevők számát, a túra pontos idejét (nap, kezdő és záró időpontját: óra), a csoport adatait, a kiválasztott túraútvonal(ak)at. Bejelentéshez formanyomtatvány letölthető a www.hnp.hu/turizmus oldalon, ill. kérhető a turizmus@hnp.hu címen.

15)  A tervezett túra útvonala szerint illetékes természetvédelmi őr bevonásával kerül elbírálásra a kérelem és kerül kiadásra a benne megjelölt túraútvonal tekintetében a teljes körű, vagy az esetleges korlátozásokat tartalmazó vagyonkezelői hozzájárulás, melyet a kérelem benyújtásával azonos módon, 5 munkanapon belül kézbesít az Igazgatóság a kérelmező részére. Amennyiben az igénynek megfelelő vagyonkezelői hozzájárulás nem adható ki, ennek tényéről (és indokairól) azonos eljárásban értesül a kérelmező.

16)  Az egyes túraútvonalak használatát a HNPI természetvédelmi okból időlegesen megtilthatja.

17)  A lovastúra-vezető köteles betartani a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatási Szabályzatában foglalt valamennyi rendelkezést, ellenkező esetben túravezető igazolványát az Igazgatóság ideiglenesen vagy végleges jelleggel visszavonja. Lovastúra-vezető felelőssége kiterjed a kíséretében tartózkodó túrázókra is.

18)  Lovastúrázás mindenkori útvonalait, lovaglásra kijelölt területeket (kezdő és végpontokat, közbenső állomásokat, térképes illusztrációt, nevezetes helyek ismertetését) a jelen szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.  (Vagyonkezelői hozzájáruláshoz kérelem mintája letölthető itt).

 

Felhívjuk a tisztelt Lovastúrázók figyelmét, hogy a Látogatási Szabályzat egyes pontjainak megsértése természetvédelmi szabálysértésnek minősülhet, ami hatósági eljárást, illetve helyszíni bírság kiszabását vonhatja maga után!

 
Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet