Kiemelkedő egyetemes érték

Kiemelkedő egyetemes érték

 

A „kiemelkedő egyetemes érték” az a központi elv, amely alapján egy helyszín felkerülhet a Világörökség Listára. Azaz rendelkezik valami egyedi, minden más helyszíntől különböző tulajdonsággal, értékkel, amely egyúttal az egész emberiség örökségeként jelentős, fontos.

A Hortobágyi Nemzeti Park esetében ezt az egyediséget és jelentőséget az jelenti, hogy a terület egy pásztortársadalmak által formált kultúrtáj, amely máig hordozza a több ezer éves hagyományos tájhasználat ép és látható nyomait, példázva egyúttal az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot.

A kiemelkedő egyetemes érték meghatározásának UNESCO Világörökség Bizottsága által jóváhagyott szövege. Ez sajnos több szakmai tévedést is tartalmaz, azonban a javítás elvégzéséig ez a hivatalos szövegváltozat.

 

Kiemelkedő egyetemes érték meghatározás

 

A kiemelkedő egyetemes érték lényegében táji és tájalkotó értékelemek összességéből áll, ami egy kultúrtáj esetében egy nagyon komplex rendszer és ami egy részhalmazát jelenti a Hortobágyi Nemzeti Park valamennyi értékének.

 A világörökségi helyszín felvételét igazoló UNESCO diploma

(fotó: Juhász Emőke)

 

A kiemelkedő egyetemes érték attribútumai

A kiemelkedő egyetemes érték alkotói (attribútumai) hat fő érték-kategóriába, azokon belül értékcsoportokra tagolhatók. Ez a felosztás lehetővé teszi a VH-t meghatározó jellegzetességek összegző, átlátható bemutatását, láttatva egyúttal az egyes érték-elemek közötti többrétű összefüggéseket is.

Ki kell azonban emelni, hogy az egyes értékhordozó elemek egymástól élesen nem szétválaszthatók. A természeti és a kulturális értékek egymásra épülnek, számos ponton összekapcsolódnak, átfednek, számos esetben egymást feltételezve léteznek és képeznek sajátosan komplex érték-katasztert. Mindezek figyelembe vételével a felsorolás csupán kronológiai sorrendet követ, tudatosan kerüli prioritások felállítását.

 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK - A PUSZTA VH Kiemelkedő Egyetemes Értékének attribútumai

 

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet