Mi az a Natura 2000?

Mi az a Natura 2000?

 

A környezeti erőforrások egyre fokozódó mértékű kihasználásának köszönhetően mind az egyedülálló természeti területek, mind az ezekhez köthető fajok diverzitása, illetve egyedszáma az elmúlt évtizedekben drasztikus csökkenést mutat. Az Európai Unió a biológiai sokféleség megőrzése érdekében hozta létre a Natura 2000 hálózatot, amely az egész kontinens számára értékes, egyedi vagy veszélyeztetett élőhelyek és fajok védelmére kijelölt területek összessége. A Natura 2000 területek tehát egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózatot alkotnak, amely a biológiai sokféleség megőrzését a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük megóvásához, illetve helyreállításához. A Natura 2000 a fenntartható fejlődés alapelvét előtérbe helyezve igyekszik a tudományos-, a gazdasági- és a társadalmi fejlődés igényeit összehangolni a természetvédelem céljaival. A területek kiválasztásának alapjául szolgáló élőhelyeket, növény- és állatfajokat két európai uniós jogszabály határozza meg, mégpedig az 1979-ben kiadott Madárvédelmi Irányelv, és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv.

Hazánk 2004. évi csatlakozásakor az Európai Unió nemzetközi szinten is jelentős természeti értékekkel gazdagodott, ugyanis a Pannon régió - amely sorrendben az Unió 7. biogeográfiai régiója - túlnyomó része Magyarország területeihez tartozik. Sajátos földrajzi helyzetének, és az utóbbi 10.000 évben bekövetkezett többszöri klímaváltozásnak köszönhetően rendkívül gazdag és változatos élővilág jöhetett létre, illetve maradhatott fenn a Kárpát-medencében, és így hazánk területén is. Ezen értékek védelme érdekében hazánkban összesen 55 Különleges Madárvédelmi- és 467 Különleges Természetmegőrzési Terület került kijelölésre, melyek azonban részben átfednek egymással. Hazánk területének mintegy 20%-a élvez Natura 2000 védelmet.

Magyarország védett területeinek csak egy része került bele a Natura 2000 hálózatba, ugyanakkor vannak olyan Natura 2000 területek, amelyek korábban nem élveztek védelmet.

A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kaptak, valamint ezeken a területeken új források – pl.: LIFE program – is elérhetővé váltak a természetvédelmi kezelések fedezésére. Natura 2000 hálózat tehát egy kiegészítő eszköz a hazai természetvédelem számára, ugyanis a hálózat területei a hazai védett természeti területek rendszerét nem helyettesítik, csupán kiegészítik azt. Így például a közösségi jelentőségű élőhelyek között megtalálhatók olyan, művelés alatt lévő területek is (erdők, szántóföldek, gyepek, stb.), amelyek korábban nem álltak a hazai természetvédelem oltalma alatt. A Natura 2000 területekre jellemző, hogy a gazdálkodás meghatározott formái a területen folytathatók, sőt, kívánatosak, de össze kell hangolni a területhasználatok módját azon fajok és élőhely típusok megóvásával, amelyek a védelembe vonást indokolták. A gazdálkodási előírások betartása a kompenzációs támogatási rendszernek köszönhetően gazdaságilag előnyösebb, mint az élőhelyet veszélyeztető tevékenység.

A közösségi szempontból védett élőhelytípusokról, valamint növény- és állatfajokról, illetve a fenntartási tervek készítéséről az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezik. A Natura 2000 területek fenntartását és fejlesztését elősegítendő mindegyik területre lehetőség van fenntartási tervet készíteni. Ezek abban különböznek a védett területek kezelési terveitől, hogy míg utóbbiak esetében a természetvédelmi céloknak rendelődik alá a földhasználat, addig a fenntartási tervek esetében a gazdasági, társadalmi célokkal egy szinten kap szerepet a közösségi természetvédelmi cél.

A Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi Irányelv monitorozási és kutatási feladatokat is előírnak az egyes Natura 2000 területekre. A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állománynagyságát, természetvédelmi állapotát azok védelme céljából folyamatosan ellenőrizni kell.

Fontos továbbá, hogy a 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet alapján bármely projektre vagy tervre, amely jelentős hatással lehet a Natura 2000 területek természetvédelmi állapotára, hatásvizsgálatot kell végezni. Egy terv vagy projekt csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az semmilyen veszélyt nem jelent a közösségi jelentőségű fajokra vagy élőhely típusokra nézve. Amennyiben valamely kiemelt közérdekből végrehajtott terv vagy projekt káros hatással lenne egy Natura 2000 területre, a tagállamnak minden kárpótló intézkedést meg kell tennie a Natura 2000 területek egységének megóvása érdekében.

A Magyarországon kijelölt Natura 2000 területeken található természetes élőhelyek, növény- és állatfajok egyedülálló értéket képviselnek Európában, sőt, számos esetben világszinten is, így megóvásuk mindannyiunk számára fontos feladat!

Forrás:

https://natura.2000.hu/hu

http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/termved/tv_natura.html

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet