Fajtár

Törpeszender

Proserpinus proserpina
Védett, Közösségi jelentőségű

Általános leírás, életmód:

A törpeszender (Proserpinus proserpina) kistermetű faj, szárnyfesztávolsága 40-50 mm. Az elülső szárny szegélye hullámos, illetve többszörösen karéjos. A középtér olajzöld, a középfolt zöldesfekete. A tőtér és a szegélytér zöld. A hátulsó szárnya sárga, a szegély szélesen fekete.

Fonákja zöld, az elülső szárnyon halvány, a hátulsón széles fehér sávval. A fej, valamint a tor elülső és oldalsó része sötétebb olajzöld vagy ritkábban barnászöld, a gallér a tor középső része és a potroh világosabb zöld. Potroha erőteljes, zömök, halvány zöldessárga gyűrűi keskenyek.

Az imágók május-június folyamán rajzanak, csak rövid ideig szürkületi időszakban, illetve hajnalban. A mesterséges fényforrás vonzza.

Eltérő élőhelyigényéhez igazodott a lárvák tápnövény választása is. A magaskórósokat preferáló példányok füzike fajokon (Epilobium spp.) élnek, míg a szárazabb élőhelyeken elsősorban parlagi ligetszépén (Oenothera biennis) fordulnak elő.

Elterjedés:

A Palearktikum nyugati részében szélesen elterjedt, de mindenütt lokális. Európában sehol sem gyakori.

Magyarországon csak szórványosan fordul elő. Az Alföld nagy részén hiányzik, viszont a Dunántúl déli részén gyakori is lehet.

Két fő élőhelytípusa ismeretes. Az egyik a sík-és dombvidéki vízfolyásokat szegélyező magaskórós-bokorfüzes társulások, a másik pedig a laza talajú, száraz, elgyomosodó bokros erdőszegélyek, parlagok.

Természetvédelmi helyzet:

Élőhelyein problémát jelenthetnek a vízügyi beavatkozások, a mederkotrás, illetve a lecsapolás.

Védettség:

Az Európai Unióban Natura 2000-es közösségi jelentőségű faj. Az EU által 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK) IV. mellékletében szerepel.

A Berni Egyezmény II. függelékének hatálya alá tartozik. Az IUCN „adathiányos” fajként tartja számon.

Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

Irodalomjegyzék:

BARANYI T. - KOROMPAI T. (2007): A Tiszántúl repülő ékkövei, Az Észak-Alföld nagylepkéi – Zöldike Ismeretterjesztő Sorozat 19., Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve: 8.o.

Dr. VOJNITS A. - Dr. UHERKOVICH Á. - Dr. RONKAY L. - PEREGOVITS L. (1991): Medvelepkék, szenderek és szövőlepkék – Arctiidae, Sphinges et Bombyce – Fauna Hungariae XVI. Kötet – 14. Füzet, Akadémia Kiadó, Budapest: 174.o.

DANYIK TIBOR (2015): Törpeszender (Proserpinus proserpina) Pallas, 1772. In DELI TAMÁS – DANYIK TIBOR (szerk.): A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei II., A Körös-Maros Nemzeti Park állatvilága – gerinctelenek; Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas: 132. o.

Fényképek: (Feltöltés folyamatban.)

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet