Fajtár

Sápadt szemeslepke

Lopinga achine
Fokozottan védett, Nem közösségi jelentőségű

Általános leírás, életmód:

A sápadt szemeslepke (Lopinga achine) szárnyfesztávolsága 45-54 mm. Elülső szárnyának csúcsa lekerekített. Hátulsó szárnya megnyúlt kör alakú, a szegély gyengén hullámos.

Szárnyai sötét (a nőstényé világosabb) kávébarnák, a szemfoltsorok teljesek, a foltok feketék, a szárnyak felszínén lévőknek nincsen pupillájuk. Keskeny, sárga gyűrű veszi őket körül, mögöttük a fonákról áttetsző, elmosódott, sárga vonal húzódik. Mindkét ivar szárnyainak fonákja hasonló, a hímé sötétebb és élesebben rajzolt, mint a nőstényé. A hátsó szárny sötétebb, mint az elülső, szürkével behintett sárgásbarnák. A szemfoltsor pettyeinek fehér pupillája van, a sárga gyűrűk szélesek, olykor sávvá olvadnak össze, mögöttük az elülső szárnyon sárga, hátulsón fehér, zegzugos csík határolja őket.

Évente egy nemzedéke fejlődik. Az imágók május végétől július elejéig repülnek. Először a hímek jelennek meg, a nőstények kb. egy héttel később követik őket. A lepkék az éjszakát a fák lombkoronájában töltik, innen ereszkednek le az aljnövényzetbe a délelőtti órákban.

Elterjedés:

Palearktikus elterjedésű faj. Észak-Spanyolországtól Franciaországon át Közép- és Kelet-Európában, a Baltikumban és Dél-Skandináviában vannak elszórt populációi. Megtalálható továbbá Közép-Ázsia északi részén is, kelet felé egészen Japánig.

Magyarországon lokálisan fordul elő, az ország nyugati-délnyugati illetve északkeleti részéből ismert. Közép-magyarországi populációi kipusztultak, de Sopron és Kőszeg környékéről sem került elő az utóbbi években.

Élőhelyei sík- és dombvidéki kevert állományú, dús aljnövényzetű, üde lombhullató erdők.

Északkelet-magyarországi populációinak élőhelye különbözik a dunántúliakétól. Az Aggteleki-karszton nyílt gyertyános-tölgyesekben vagy bokorerdőkben él, ahol tápnövénye szálkaperje (Brachypodium sp.). A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetben gyengén záródott lombkoronájú, főleg kocsányos tölgy (Quercus robur) alkotta erdőkben fordul elő, ahol rezgősáson (Carex brizoides) fejlődik a hernyója. A lepke nyugat- és dél-dunántúli állományai elsősorban rezgősásos patakmenti égerligetekben találhatók.

Természetvédelmi helyzet:

Az utóbbi évtizedben erdészeti beavatkozások következtében számos helyről eltűnt, amelynek oka feltehetően a faj számára kedvezőtlenül alakult mikroklimatikus viszonyokkal magyarázható.

Védettség:

Az Európai Unióban Natura 2000-es közösségi jelentőségű faj. Az EU által 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK) IV. mellékletében szerepel.

A Berni Egyezmény II. függelékének hatálya alá tartozik. Az IUCN Vörös Listáján nem szerepel.

Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

Irodalomjegyzék:

DR. GOZMÁNY L. (1968): Nappali lepkék – Diurna in Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae XVI. kötet – Lepidoptera, 15. füzet. Akadémia kiadó, Budapest: 171.o.

SCHERER Z., HORVÁTH B. (2016): Sápadt szemeslepke (Lopinga achine) felmérése az Őrségi Nemzeti Parkban – Kutatási jelentés.

Fényképek:

Sápadt szemeslepke (Lopinga achine)

Forrás:

https://termeszetvedelem.hu/talalati-oldal/?type=vedett-fajok&id=1139#images-1

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet