Fajtár

Réti angyalgyökér

Angelica palustris
Fokozottan védett, Közösségi jelentőségű

Általános leírás, életmód:

A réti angyalgyökér (Angelica palustris) viszonylag nagy termetű, erőteljes növekedésű két-, ritkán többéves növény. A kifejlett növény mintegy 150 cm-es termetű, ritkán a 2 méternél nagyobb magasságot is elérheti. Ugyanakkor a virágzás előtt vagy közben lekaszált egyedek kisebb termetűre nőnek meg. Szára határozottan és élesen bordázott.

Levelei két-háromszorosan páratlanul szárnyaltak, és a levélgerinc rendszerint kissé visszafelé megtört, ami az összetett levélnek jellegzetes alakot kölcsönöz. A levélkék durván fogas szélűek és szabálytalan tojásdad alakúak, a levélhüvely kissé felfújt. Tőlevelei a szárleveleknél általában nagyobbak, és rendszerint a talajra fekvőek, a szárleveleknek pedig lehulló murvalevele és számos murvácskájuk van.

Összetett ernyős virágzata egyenként 15-40 virágból áll, melyekből általában a középső főernyő kissé nagyobb. Az oldalernyők sem egymással, sem a középső ernyővel nincsenek egy síkban. Fehéres szirmai visszás-szívesek, csúcsuk bevágott, behajló, a csésze öt fogú. Egy tövön akár több száz termés is beérhet. Világosbarnás termései ovális-elliptikus ikeraszatok, melyek háti bordái alig állnak ki.

Külső jegyeiben nagyon hasonlít a szintén nedves rét-lápi élőhelyeken élő, ám sokkal gyakoribb erdei angyalgyökérhez (Angelica sylvestris), de kis gyakorlattal könnyen megkülönböztethető a két faj.

Aréti angyalgyökér (Angelica palustris) két- (néha többéves) növény, azaz első évben csak tőlevélrózsát fejleszt, virágzata a második évben fejlődik ki. Virágzása nyár végére (június végétől- szeptemberig) tehető, de a korábban lekaszált töveknél ez kitolódhat. Termései ősz közepére (szeptember-október) érnek be.

Elterjedés:

A réti angyalgyökér (Angelica palustris) Eurázsiai-euroszibériai flóraelem. Elterjedési területe Nyugat-Szibériától nagyjából Közép-Európáig húzódik. Összefüggő állományai az Ob és Irtisz folyók közétől a Lengyel-alföldig találhatóak, európai lelőhelyeinek többsége szórványos elhelyezkedésű. Európa-szerte kipusztulással fenyegetett.

Areájának nyugati határát Közép-Európában éri el, hazánktól nyugatabbra csak pár előfordulása ismert. Magyarországi elterjedési területe a nyírségi homokterületekre korlátozódik.

A réti angyalgyökér lápréteken, mocsárréteken, zsombékosokban, nyír- és fűzlápokban fordul elő. Hazánkban a Nyírségre jellemző buckaközi mélyedések sajátos, mozaikos szerkezetű, hűvös és vizenyős, kiszáradó láprétjeit és üde kaszálóit, lápi magaskórósait, magassás-rétjeit, zsombékosait, illetve a liget- és láperdők szegélyeit részesíti előnyben. Gyakran egyes társulások szegélyzónájában találhatóak meg állományai. Élőhelyeinek számottevő részén kaszálásos, részben legeltetéses hasznosítás folyt évszázadokon keresztül, amelyhez az intenzívebb gazdálkodási formák eluralkodásáig viszonylag jól alkalmazkodott.

Természetvédelmi helyzet:

A réti angyalgyökér termőhelyeit az utóbbi évtizedekben számos negatív hatás érte, élőhelyeit sokféle veszély fenyegeti. A káros hatások közül kiemelkedőek a lecsapolásból és a klíma változásából adódó kiszáradás, a beszántás, a cserjésedés, a környező mezőgazdasági területek műtrágyázásából adódó tápanyagterhelés, az inváziós fajok terjedése. A korábbi kaszálókon, legelőkön élő állományait egyik oldalról az intenzív gyepgazdálkodás fenyegeti, másrészt pedig éppen a gyepek használatának visszaszorulása, amely cserjésedéshez, nádasodáshoz vezet.

Helyenként még nagy állományai ismertek, elsősorban ezen állományok, illetve élőhelyek fenntartására szükséges koncentrálni a faj védelme érdekében. A faj monitorozása a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében 1998 óta zajlik, amely kiemelt jelentőségű az eredeti termőhelyen élő populációk állapotának folyamatos nyomon követéséhez.

Védettség:

Az 1992-ben EU által elfogadott Élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) alapján az Európai Unióban közösségi jelentőségű Natura 2000-es jelölőfaj.

A Berni Egyezmény I. függelékében, és a az IUCN ritka, veszélyeztetett és endemikus európai növényfajok listáján is szerepel.

Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

Irodalomjegyzék:

LESKU BALÁZS – SZIGETVÁRI CSABA (2014): Réti angyalgyökér Angelica palustris (Besser) Hoffmann, 1814. In HARASZTHY L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon; Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár: 76-78. o.

LESKU BALÁZS – DR. SZIGETVÁRI CSABA (2006): KvVM Természetvédelmi Hivatal – Fajmegőrzési tervek: Réti angyalgyökér (Angelica palustris); Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, Budapest

http://www.terra.hu/haznov/htm/Angelica.palustris.html

http://www.novenyzetiterkep.hu/sites/novenyzetiterkep.hu/files/066_RSz_A%20r%C3%A9ti%20angyalgy%C3%B6k%C3%A9r_317-318.pdf

Fényképek:

Réti angyalgyökér (Angelica palustris)

Forrás:

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/vedett_fajok_images/655_1376381050.jpg

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet