Fajtár

Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke

Dioszeghyana schmidtii
Fokozottan védett, Közösségi jelentőségű

Általános leírás, életmód:

A Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke (Dioszeghyana schmidtii) kistermetű lepkefaj, az imágók mérete 22-26 mm. Az elülső szárny kifejezetten rövid és széles, sötét okkerbarna, igen finom okkersárga behintéssel. Körfoltja nagy és kerek, világos keretű. A vesefolt nagy, vékonyan körülrajzolt, kitöltése megegyezik az alapszínnel. Az elülső szárny külső hullámvonala többé-kevésbé folytonos elmosódott világos vonal. A fej- és a torszőrzet egyöntetű, az alapszínnel megegyező.

A hernyók csertölgyön (Quercus cerris) és molyhos tölgyön (Quercus pubescens) táplálkoznak.

Egyetlen nemzedéke március végén kezd repülni és imágói egészen április közepéig-végéig láthatóak.

Rajzásának kezdete egybeesik a kökény (Prunus spinosa) virágzásának kezdetével. A rajzáscsúcs akkor van, amikor a kökénybokrok virágoznak, de már elvirágzott hajtások is megjelennek, a galagonya (Crataegus monogyna) bimbói zöldek, aprók, és már a vadkörte (Pyrus pyraster) is virágzik. A lepkék egész éjszaka aktívak, a mesterséges fény vonzza őket.

Elterjedés:

Ponto-mediterrán faj, viszonylag szűk elterjedési területtel rendelkezik. A Kárpát-medencében Magyarországon, Szlovákia déli részén és Románia nyugati részén (a Bánátban) honos. A Kárpát-medencén kívül csak Bulgáriából, Észak-Görögországból és Törökországból ismert.

A Zempléni-hegység kivételével az Északi-középhegység cseres tölgyes zónájában és a hegylábi területek tölgyeseiben (lösztölgyes jellegű állományok) általánosan elterjedt. A jelenlegi ismeretek szerint az Alföldön, az Északi-középhegységgel szomszédos tájakon (Jászság, Hevesi-sík, Borsodi-Mezőség), a Berettyó és a Körösök mentén, illetve a Dunántúli-középhegységben él.

Élőhelyei hegy-és dombvidéken cseres tölgyesek, melegkedvelő tölgyesek és molyhos tölgyes bokorerdők, síkvidéken lösztölgyesek és egyéb cser-elegyes tölgyesek.

Természetvédelmi helyzet:

Állományait elsősorban az erdőgazdálkodás veszélyezteti. A vágásos üzemmódban kezelt cseresek, illetve melegkedvelő tölgyesek, ha egyidejűleg levágásra kerülnek, néhány évtizedig is megszűnhet a faj élőhelye. A síkvidéki populációk esetében a csertölgy erdőállományból való kiszelektálása is veszélyeztető tényező lehet.

Védettség:

Az Európai Unióban Natura 2000-es közösségi jelentőségű jelölőfaj. Az EU által 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK) II. és IV. mellékletében szerepel.

Az IUCN Vörös Listáján nem szerepel.

Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

Irodalomjegyzék:

KOROMPAI TAMÁS (2014): Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii Diószeghy, 1935 – In: HARASZTHY L. (szerk.) Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár: 348-350.o.

Fényképek: (Feltöltés folyamatban.)

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet