Fajtár

Havasi lile

Charadrius morinellus
Védett, Közösségi jelentőségű

Általános leírás, életmód:

A havasi lile (Charadrius morinellus) közepesen kistermetű, zömök madár. Hosszú fehér, vagy okkersárgás barna szemöldöksávja és egyszínű felsőszárnyán a keskeny, világos elülső szárnyél minden tollazatában jellemző. Az öreg madarak melle narancssárgás rozsdaszínű, hasuk fekete, keskeny mellszalagjuk fekete-fehér színű és a világos szemöldöksávjuk kontrasztos a fejtető sötét hátulsó részével. A tojók színesebbek, élénkebb színezetűek a hímeknél. A téli ruhás és a fiatal madarak melle szürkés, testoldaluk barnássárga árnyalatú, fehéres mellszalagjuk pedig határozatlan.

Jellemzően a gyér növényzetű területeken, magashegységi üde réteken illetve a tundrán fészkel. Fészke egyszerűen a puszta földön, vagy alacsony növényzeten kapart kis mélyedés, melybe a tojó 1-3 tojást rak. A tojásokon a hím kotlik és ő is neveli fel a fiókákat, a tojó ugyanis rendszerint több hímmel is párzik, bár néha előfordul, hogy ő is besegít a 24-28 napig tartó kotlásban. Alapvetően magányosan fészkel, de olykor több fészek is lehet egymás közelében. Fiókái fészekhagyók, kikelésüket követően 4 hét alatt érik el röpképességüket.

Étrendjüket főleg rovarok, pókok, férgek, puhatestűek alkotják, kis mértékben azonban növényi eredetű táplálékot is fogyasztanak.

Augusztus és szeptember környékén kezdik el vonulásukat. Általában kisebb, 3-6 fős csapatokban vonulnak, de fontosabb gyülekezőhelyein a csapat létszáma akár a 20-80 egyedszámot is elérheti. A tojók hamarabb indulnak el a telelőhelyeik felé, a hímek és a fiatalok pár nappal, de inkább 1-2 héttel később követik őket. A telet Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten töltik. Telelőterületeikről késő februárban vagy márciusban indulnak vissza.

Tavaszi vonulásuk gyorsan lezajlik, ilyenkor csak elvétve észlelhetjük őket.

Elterjedés:

Elsősorban Eurázsiai elterjedésű faj. Sarkvidéki területeken (egészen a 4 ºC-os júliusi izotermavonal határáig), illetve a magashegységi területeken, valamint Alaszka északi és nyugati részén költenek.

Magyarországon a legismertebb előfordulási helye a Hortobágyon található; a Duna-Tisza közén és a Tiszántúl más területein csak rendszertelenül fordulnak elő. Többször megfigyelték már a Kiskunságban, Apaj-pusztán, Kardoskúton, a Bihari-síkon, Tiszalúc környékén, és a Dél-Alföldön is, a Dunántúlon csak alkalmi előfordulásai ismertek.

Jellemző fészkelő helyei a gyér növényzetű hegyvidéki területek és a sarkvidéki tundra mohás, zuzmós, rövid füvű részei. Vonuláskor is a rövid füvű, nagy kiterjedésű területeket kedveli, így nálunk is például a szikpadkás, rövid füvű pusztákon, akár mezőgazdasági területeken találhatjuk meg. Telelőhelyein a köves és bokros füves területeket, félsivatagokat és mezőgazdasági területeket keresi fel.

Természetvédelmi helyzet:

A klímaváltozás egyik lehetséges áldozata más, messzi északon fészkelő madarakkal együtt.

Védettség:

Az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (2009/147/EK korábban 79/409/EGK) alapján közösségi jelentőségű Natura 2000-es jelölőfaj.

A Berni Egyezmény és a Bonni Egyezmény II. függelékében, valamint az AEWA, azaz a „Nemzetközi megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről” mellékletében is szerepel.

A Vörös Listán globálisan és európai viszonylatban is „nem fenyegetett”-ként tartják számon.

Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

Irodalomjegyzék:

KILLIAN MULLARNEY; LARS SVENSON; DAN ZETTERSTRÖM; PETER J. GRANT (2013): Madárhatározó - Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója, 5. kiadás; Park Könyvkiadó, Budapest

ECSEDI ZOLTÁN, KOVÁCS GÁBOR, IFJ. OLÁH JÁNOS, KONYHÁS SÁNDOR, VÉGVÁRI ZSOLT, TAR JÁNOS, GÁL ANDRÁS, JUHÁSZ LAJOS, ZÖLD BARNA, EMRI TAMÁS, SÁNDOR ISTVÁN, ZEKE TAMÁS, SZILÁGYI ATTILA, GYÜRE PÉTER, KAPOCSI ISTVÁN, TAR ATTILA, KOVÁCS GERGELY, ENDES MIHÁLY, DUDÁS MIKLÓS (2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Balmazújváros – Szeged

UJHELYI PÉTER (szerk.) (2005):Élővilág enciklopédia – A Kárpát-medence állatai, Kossuth Kiadó, Budapest

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (2017) Magyarország madarai: Havasi lile. http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-chamor Letöltés dátuma: 2017-03-06

Fényképek: (Feltöltés folyamatban.)

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet