Fajtár

Feketejegyű rétibagoly

Hyssia cavernosa
Védett, Nem közösségi jelentőségű

Leírás:

A feketejegyű rétibagoly (Hyssia cavernosa) a bagolylepkék (Noctuidae) családjába tartozó, éjszakai aktivitású faj.

Feje és tora sötét színezetű, a toron egy, az alapszínezettől világosabb „gallért” visel. Az elülső szárnyak alapszíne sötétszürke, némi barna és fehér behintéssel. Az elülső szárnyakon az alapszínből jól kitűnő kör-, vese- és csapfoltot visel, melyek kerete fekete, sötétbarna vagy sötétszürke kitöltésűek. A belső szárnyszegélyeken széles világos sáv fut végig, melyeket a tőtérben egy-egy ék alakú fekete folt díszít. Szárnyfesztávolsága 28-37 mm.

A május elején kikelt imágók a párzást követően farkasalma- (Aristolochia spp.) és habszegfű fajokra (Silene spp.) rakják le csomókban álló petéiket. A peték alapszíne világos, közepén és egy gyűrűben sötétebb barna színezettel. A júniusban kikelt hernyók alapszíne zöld, hátuk közepén halványabb zöld csíkot, hátuk oldalán egy-egy elmosódott barnás-vöröses sávot viselnek, oldalaikon a rózsaszínes csíkot alulról egy fehér, míg felülről egy fekete vonal keretezi, légzőnyílásaik fehérek. Július végén bábozódnak be. A báb tipikus bagolylepke báb, más fajoktól nem elkülöníthető, a potrohvégi „tüske” (cremaster) két kitinágba ágazik el. Évente két nemzedéke repül.

A mérsékelt övi sztyeppek és erdősztyeppek nedvesebb, magasabb növényzetű zónáját kedvelő faj.

Elterjedés:

Közép-, Dél-, és Kelet-Európában elterjedt faj, de hiányzik Németországból és a Benelux államokból.

Magyarországon csak az egyik alfaja, a Hyssia cavernosa gozmanyi él, amely – a Hyssia cavernosa cavernosa alfajtól eltérően – a nedves réteket, síklápokat, mocsárréteket és galériaerdők szegélyeit kedveli. Pontos hazai helyadatai jelenleg még nincsenek.

Természetvédelmi helyzet:

Mivel pontos előfordulási adatokkal nem rendelkezünk, így nehéz megmondani, hogy jelenleg mely természetvédelmi intézkedések lennének szükségesek az alfaj fennmaradása szempontjából. Viszont elmondható, hogy a nedves rétek, lápok és mocsárrétek állandó vízellátottsága, lecsapolásának megakadályozása és inváziós fajoktól mentesen tartása, illetve a galériaerdők kivágásának megakadályozása pozitívan befolyásolja az alfaj fennmaradását.

Védettség:

Az IUCN Vörös Listán nem szerepel.

Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 Ft.

Irodalomjegyzék:

Ronkay, G, Ronkay, R. 2006. A magyarországi csuklyás- szegfű- és földibaglyok atlasza (Noctuidae: Cucullinae, Hadeninae, Noctuinae). Natura Somogyiensis 8.

Fényképek: (Feltöltés folyamatban van.)

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet