Támogatók

Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén III. ütem

Projekt leírása

A projekt a Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése részcél elérését tűzte ki, ezen belül az alábbi tevékenység megvalósítását tervezzük: Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel.

A projekt stratégiai célja a mesterséges vonalas létesítmények (légvezetékek) által a védett madár fajok állományaiban történő károkozás csökkentése, illetve a kiválasztott szabadvezeték szakaszokon annak teljes megszüntetése.

A HNP területén a középfeszültségű, 22 kV-os közcélú hálózatok jelenleg szabadvezetékes kiépítésűek. A tervezett szabadvezeték kiváltás a projekt területén 12 km szabadvezeték elbontását jelenti. A szabadvezeték bontási munkák csak a szabadvezeték kiváltására létesített földkábel-hálózat műszaki kivitelezése után kezdődhet meg, mivel az áramszolgáltatás folyamatosságát biztosítani kell. A tervezett bontási munkálatokkal érintett vezetékszakasz hossza a projekt területén kb. 12 km, az építendő földkábel hossza kb. 11,5 km.

A projekt végrehajtásának köszönhetően kedvezőbbé válik számos madárfaj térségi állományának természetvédelmi helyzete, vagyis

  • a Hortobágyi Nemzeti Parkban Pentezug-pusztán,
  • Zám-puszta térségében,
  • A Kungyörgyi-, Akadémia- és Csécsi-halastavak környezetében, valamint
  • a Szásztelek-környéki túzokvédelmi szántóföldeken

megszűnnek a légvezetékek okozta madárpusztulások.

A légvezeték földkábellel történő kiváltása - az elsődleges élővilág védelmi célkitűzés mellett - egyúttal a Hortobágy Nemzeti Park UNESCO Világörökségi Listán szereplő területének tájképi rekonstrukcióját is szolgálja.