Támogatók

Épületbontási munkák elvégzése

Nádudvar 0727 hrsz-on található egykori katonai laktanya elhagyott romos épületeinek (13 db szabadon álló, többnyire földszintes kialakítású hagyományos szerkezetű épületek és kerítés) és a Nádudvar 0846 hrsz-on található egykori sárga toronynak az elbontása, továbbá a hozzá tartozó térburkolat bontása, valamint mindkét helyszín tekintetében a szomszédos terepszinthez igazodó tereprendezési munkák elvégzése.

Nádudvar 0727 hrsz-on található épületek alapterülete: 2713 m2, Nádudvar 0846 hrsz. tekintetében a bontással érintett terület nagysága: 10,4 x 7,1 m, magassága: 9,19 m.

A bontási munkákat a bontandó szerkezetek megépítésének ellenkező sorrendjében kell végezni. Az egyes munkanemekből származó bontási anyagot haladéktalanul – a következő munkanem bontási munkáinak megkezdése előtt – el kell szállítani. A hasznosíthatatlan törmeléket a kijelölt szeméttelepre, a hasznosítható építési anyag tisztítását a bontási területen kívül eső telekrészen kell elvégezni. A megtisztított anyag átmeneti tárolását az anyagfajtára vonatkozó előírások szerint kell végezni.

KategóriaLeírásLetöltés
Épületbontási munkák elvégzése

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában