Kisvízterek rehabilitációja projekt nyitórendezvény és Vizes Élőhelyek Világnapja ünnepi rendezvény

Időpont: 
péntek, 2013, február 1 - 09:30 - - 17:00

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt bemutatása a Vizes Élőhelyek Világnapján

2013. február 1.

Több mint 354 millió forint értékű fejlesztés kezdődött a „Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009) című projekt keretében, mely az Európai Unió és a hazai költségvetés finanszírozásában valósul meg.

A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és az MTA Debreceni Területi Bizottsága együttműködésében kerül megrendezésre a Vizes Élőhelyek Világnapjának központi ünnepi rendezvénye.

A világszerte rohamosan szennyeződő, zsugorodó vizes területek páratlanul gazdag, és az emberi hatásokra minden más természeti rendszernél érzékenyebb élővilágának megőrzése nemzetközi összefogást kívánt.

1971. február 2-án az iráni Ramsar városában 18 ország képviselője aláírásával hívott életre új egyezményt a "Nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyeiről", melynek legfontosabb célja a vizes élőhelyek megőrzése, fenntartható vagy bölcs hasznosításuk elősegítése, és az erre vonatkozó megfelelő jogi, intézményi és együttműködési keretek biztosítása. Az Egyezmény február 2-át a Vizes Élőhelyek Világnapjává nyilvánította.

Magyarország 1979-ben csatlakozott az Egyezményhez, melynek jelenleg 164 ország a tagja. A Nemzetközi Jelentőségű Vizes Élőhelyek Jegyzékében szereplő területek (ramsari területek) száma világszerte 2 075 db, a területek összes kiterjedése 197 690 717 hektár. A magyarországi ramsari területek a Kárpát-medence szinte valamennyi jellemző vizes élőhelytípusát magukba foglalják: sekély tavakat, mocsarakat, szikeseket, lápokat, holtmedreket, folyószakaszokat, nedves réteket, valamint ember alkotta halastavakat, víztározókat. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén több mint 54 000 hektár (Hortobágy 32 037 ha, Felső-Tisza 22 311 ha) vizes élőhely szerepel a Ramsari Jegyzéken.

Az idei év világnapi jelmondata, miszerint a vizes élőhelyek gondoskodnak a vízről, a vizes élőhelyek és a vízgazdálkodás egymásra utaltságára utal. A vizes élőhelyek bölcs hasznosítása alapvető fontosságú a fenntartható vízgazdálkodásban. Mindenki tudja, hogy a tiszta, egészséges ivóvíz nélkülözhetetlen az emberek számára, de azt kevesebben tudják, hogy a vizes élőhelyek kulcsfontosságú szabályozó szerepet játszanak az ökoszisztémák vízháztartásában. A vizes élőhelyek nem elvonják a vizet az egyéb emberi felhasználástól, hanem a vízgazdálkodási infrastruktúra nélkülözhetetlen elemei. Megfordítva ez azt is jelenti, hogy a fenntartható vízhasználat, amelynek része pl. a háztartási vízhasználattal való takarékoskodás is, hozzájárul a vizes élőhelyek védelméhez.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.1.2/09-11 „Élőhelyvédelem, és –helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” konstrukcióban sikeresen pályázott az Igazgatóság működési területén levő kisvízterek – többek között a Bihari-sík szikes tavai, a Tisza-menti ártéri gyepek, mocsarak és holtmedrek, továbbá a hajdúsági és nyírségi lápok, láprétek rehabilitációjához.

Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. Számuk a folyószabályozások és a belvízlevezetések miatt drasztikus mértékben lecsökkent, a fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota pedig erősen leromlott.

A tervezett beavatkozások révén a Közép-Tisza-vidék térségében Tiszajenő: Nagy-rét, Tiszakürt: Csukás-fertő, Pély: Patkós-holtág; az Észak-Nyírség kisvízterei közül Petneháza: Daru-rét, Apagy: Falu-rét, Biri: Nagy-rét, Terem: Dohányos-tanyai-lápok, Piricse: Júlia-liget, Bátorliget: Ősláp, Penészlek: Peces-tó; valamint Dél-Nyírség és Bihari-sík területén Nyírábrány: Hanelek, Kokad: Daru-láp, Hosszúpályi: Kis Fehér-tó, Létavértes: Csohos-tó, Derecske: Nagy-nyomás, Derecske: Bocskoros, Pocsaj: Tövises-legelői-holtmeder rehabilitációja valósul meg.

A fenti élőhelyeken különböző műszaki megoldásokkal (műtárgyak létesítése, felújítása, csatornabetemetés, mederkotrás) csökkentjük a vizek levezetésének ütemét, növeljük az élőhelyeken maradó víz mennyiségét, javítva azok ökológiai állapotát.

A projekt megvalósítására az Európai Unió 354 337 312 Ft támogatást nyújtott, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

Az ünnepi rendezvény előadásait követően, délután egy vizes élőhely-rekonstrukciót látogathatnak meg a résztvevők (Derecske, Nagy-nyomás szikes tó). Február 2-án pedig a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Szabics Kikötő jégtúrát szervez a Tisza-tóra az érdeklődők számára.

További információ:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kánai Edina

tel: +36 30 6307544

E-mail: kommunikacio@hnp.hu