Támogatók

sajtótájékoztató és nyitórendezvény

Időpont: 
kedd, 2012, október 16 - 09:00

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén

2012. október 16.

Több mint 240 millió forint értékű fejlesztés kezdődött a Hortobágyi Nemzeti Park területén. A „Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén”(KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0009) című pályázat az Európai Unió és a hazai költségvetés finanszírozásában valósul meg.

A tervezett beruházások általános célja a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése, valamint a racionális, fenntartható tájhasználat biztosítása. A projekt megvalósítási szakaszára három célt tűztünk ki, melyekre összesen 245 136 153 Ft Ft támogatást nyújtott az Európai Unió.

A projekt egyik célja a Fekete-rét több, mint 30 évvel ezelőtti mocsárrekonstrukciós munkálatainak továbbfejlesztése. A területre jellemző változó vízszintű élőhely hosszú távú fenntartása érdekében a jelenlegi 4 ha-os belső tó bővítésével egy kb. 9 ha kiterjedésű, zömében nyíltvizes-hínáros mozaikos élőhelyfolt kialakítása a cél, amely kis vízszinten is biztosítani fogja a mocsár halállományának biztonságos áttelelését, illetve az átvonuló vízimadár tömegek (elsősorban darvak, vadludak) megfelelő kiterjedésű, nyugodt éjszakázó helyét.

A területet bemutatására tanösvényt alakítunk ki, amely a nemzeti park igazgatóság szemléletformálási és ismeretterjesztési munkáihoz kapcsolódik.

A projekt célja továbbá a Górési természetvédelmi mentőhely működési feltételeinek javítása, új férőhelyek létesítése a védett és fokozottan védett madárfajok számára - Madárház és gólya-teleltető építése és a megfelelő felszerelések beszerzése. A ragadozómadarak védelme érdekében, monitorozási, ismeretterjesztési és szemléletformálási célból a térségben költő rétisas pár fészkéhez webkamera felhelyezését tervezzük, mely segítségével további vizsgálatok végezhetők a madarak természetbe való visszailleszkedésével kapcsolatban is.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt feladatként kezeli a kunhalmok rehabilitációját – ez a fejlesztésünk harmadik területe. Célunk, hogy a vagyonkezelésünkben lévő természetvédelmi oltalom alatt álló kunhalmokat eredeti formájukban, lehetőség szerint értékes növényzetükkel, állatvilágukkal és megfelelő tájképi környezetben tartsuk fenn. A projekt keretében a Filagória-halom, Meggyes-halom, Nyíregyházi-halom, a Porosállás-halom, invazív fajoktól való mentesítését, gyepesítését valósítjuk meg.

A gyeptelepítés mellett fontos feladat a löszgyepekre jellemző kétszíkű karakterfajok betelepítése, melyet a Görbeszék–halom, a Filagória-halom és a Nyíregyházi-halom területén tervezünk. A Kosár-hát esetében a spontán gyepesedési folyamatokat kell előnyben részesíteni, így itt kaszálással és a felnövekvő akác-sarjak eltávolításával avatkozunk be a természetes folyamatokba.

Projektünk ezen részcéljának egyik kiemelt feladata, hogy az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén az 1990-es években még viszonylag sok helyen előforduló és a löszgyepek szempontjából kulcsszereplő védett ürge (Citellus citellus) visszatelepítését elvégezzük.

 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.

 

További információ:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kánai Edina

tel: +36 30 6307544,

e-mail: kommunikacio@hnp.hu

web: www.hnp.hu, http://keop.hnp.hu