Támogatók

Madárház építés

Górési természetvédelmi mentőhelyen új madárház építése az alábbiak szerint:

A meglevő 2 volier épület és meglévő betonalépítmény bontása, új létesítmények építési területéről az építkezés megkezdése előtt a humusz réteg eltávolítása. A leszedett humuszt a helyszínen kell deponálni és az építkezés befejezése után a parkosítási munkáknál lehet felhasználni. Terepalakítás- tereprendezés (feltöltés) szükséges a létesítmények mindegyikénél. Ennek mértéke nem éri el az 40 cm-t. A feltöltések tömörsége Tr 95%. A létesítmények környékéről a csapadékvizet el kell vezetni a füves, zöld területek irányába.

A fentieken túl kialakítandó 1 központi épület, valamint az 1. és a 2. számú madárház, melyeket udvar határol.

A központi épületben kerül elhelyezésre a gólyateleltető volier (6 x 12 m), az állatok takarmányának tárolását és előkészítését biztosító raktár, gépészeti helyiség, továbbá a kutatók kiszolgálását biztosító helyiségek: előtér, WC-blokk, illetve a kutatószoba.

Az 1. sz. madárházban kerül kialakításra 4 db nagy volier (6 x 6 m), 2 db kis volier (3 x 3 m), az állatok ellátását biztosító kiszolgáló folyosó, látogatói betekintő tornác.

A 2. sz. madárházban kialakításra kerül 3 db nagy volier (~6 x 6 m), 2 db kis volier (3 x 3 m), az állatok ellátását biztosító kiszolgáló folyosó, látogatói betekintő tornác.

Az épületek méretei:

  • Központi épület szélessége: 9,9 m, hosszúsága: 19,15 m, magassága: 2,74 m, nettó alapterülete: 167.59 m2.

  • 1. sz. madárház szélessége: 9,9 m, hosszúsága 29,65 m, magassága: 2,74 m, nettó alapterülete: 277.70 m2.

  • 2. sz. madárház szélessége: 9,9 m, hosszúsága 23,35 m, magassága: 2,74 m, nettó alapterülete: 217.86 m2.

KategóriaLeírásLetöltés
Madárház építés

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában