Támogatók

Fekete-rét rekonstrukció - vizes élőhelybővítés és tanösvény építés

A „Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén” című pályázat [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0009] keretén belül a Fekete-réti mocsár rekonstrukciójához kapcsolódó vizes élőhely-bővítés, mely különösen a következő munkákat foglalja magában:

I. részajánlat

 1. A jelenlegi mintegy 4 ha-os belső tó nyugati irányú bővítésével egy 9,1 ha kiterjedésű zömében hínaras-nyíltvizes élőhelyfolt kialakítása:

 • A jelenlegi belső tó nyugati és dél-nyugati mederéléhez kapcsolódóan a meglévő nyugati depónia körül 5,41 ha mederfelület kotrása.

 • Az átlagos fenékszintű mederfelszínen belül 2 egymástól különálló túlmélyített medence (halágy) kerül kialakításra összesen 3.972 m2 kiterjedésben.

 1. A jelenlegi mintegy 4 ha kiterjedésű belső tó keleti, déli és dél-keleti teljesen egyenes lefutású, kútszerűen meredek rézsűvel jellemezhető partvonala mentén szabálytalan lefutású partvonal és a jelenlegi terepszintből kiinduló, a belső tó jelenlegi fenékszintjéig kifutó 1:4 és 1:6 közötti hajlású rézsűk kialakítása. A tervek szerint a kívánatos mértékű rézsűberendezés a belső tó keleti, déli és dél-keleti partvonal mentén összesen 1.573 m2 területen kivitelezett 842 m3 kotrási földmunkával valósítható meg.

 2. A csónakázó út kotrása, mely a Górés-tanya és a meglévő vizes élőhely közé esik.

 3. Fekete-réti tápcsatornát a belső tóval összekötő tápcsatorna-szakasz kotrása. A keresztszelvény bővítés egyoldali kotrással épül, baloldali iszapelhelyezéssel. A depónia elterítése – száradás után – egyenletes szétterítéssel készül. Depónia terítési vastagsága cca. 50 cm.

II. részajánlat

 1. Tanösvény építés új gyalogos fahíd építésével. (A meglévő vizes élőhely keleti vízszélén húzódó pallóút 230 fm hosszúságban elbontásra kerül.)

 2. 717 fm hosszúságú tanösvény kialakítása a Górés-tanya és az ún. betekintő között.

 3. 3 db meglévő műtárgy felújítása

 • Az ún. betekintő (magasles) tekintetében kijavításra kerül a betekintőnek a tűz által megrongált sarka továbbá elvégzendő a kilátási lehetőségek bővítése.

 • A csónakkikötő móló felújítása, melynek keretében kicserélik a törött vagy korhadt, s ebből következően statikailag nem biztonságosan használható szerkezeti elemeket.

 • A Górés-tanyánál a csónakút elején lévő gyalogos híd járószerkezetének és korlátjának cseréje.

KategóriaLeírásLetöltés
Fekete-rét rekonstrukció - vizes élőhelybővítés és tanösvény építés

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában