Támogatók

műszaki ellenőri feladatok ellátása

  1. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

I. részajánlat

Az ajánlatkérőnek „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” tárgyú projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001] kapcsolódó építési beruházás során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Az építési beruházás becsült értéke: nettó 461,5 M HUF.

II. részajánlat

Az ajánlatkérőnek „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” tárgyú projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002] kapcsolódó építési beruházás során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Az építési beruházás becsült értéke: nettó 471,5 M HUF.

III. részajánlat

Az ajánlatkérőnek a „Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” tárgyú projektjén [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009] belül a Közép-Tisza kisvíztereinek rehabilitációjához kapcsolódó építési beruházás során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Az építési beruházás becsült értéke: nettó 159,1 M HUF.

IV. részajánlat

Az ajánlatkérőnek a „Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” tárgyú projektjén [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009] belül az Észak-Nyírség kisvíztereinek rehabilitációjához kapcsolódó építési beruházás során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Az építési beruházás becsült értéke: nettó 41,6 M HUF.

V. részajánlat

Az ajánlatkérőnek a „Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” tárgyú projektjén [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009] belül a Dél-Nyírség és Bihari-sík kisvíztereinek rehabilitációjához kapcsolódó építési beruházás során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Az építési beruházás becsült értéke: nettó 26,5 M HUF.

Az elvégzendő feladatok részajánlatonkénti pontos meghatározását az Ajánlat-kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) tartalmazza.

Szolgáltatási kategória: 12

CPV kód:

Főtárgy:

71.35.61.00-9

  1. A szerződés meghatározása: megbízási szerződés.

  2. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés időtartama:

I. részajánlat

A szerződés hatályba lépésétől 2015. január 15-ig.

II. részajánlat

A szerződés hatályba lépésétől 2015. január 15-ig.

III. részajánlat

A szerződés hatályba lépésétől 2015. január 31-ig.

IV. részajánlat:

A szerződés hatályba lépésétől 2015. január 31-ig.

V. részajánlat:

A szerződés hatályba lépésétől 2015. január 31-ig.

  1. A teljesítés helye:

Az építési kivitelezések alábbi helyszínei:

I. részajánlat

Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része.

II. részajánlat

Karcag 02623, Nádudvar 0922/2 D-i része, Kunmadaras 0538 D-i része.

III. részajánlat

Tiszajenő, Nagy-rét (hrsz.: Tiszajenő 0107, 0109, 0106, 0108), Tiszakürt, Csukás-fertő (hrsz.: Tiszakürt 0230), Pély, Patkós-holtág (hrsz.: Pély 0564/2, 0565/4, 0565/5, 0702/1).

IV. részajánlat

Petneháza, Daru-rét (hrsz.: Petneháza 08, Nyírjákó 054), Apagy Falu-rét (hrsz.: Apagy 091), Biri Nagy-rét (hrsz.: Biri 0214, 0213), Terem, Dohányos-tanyai lápok (hrsz.: Terem 0558), Piricse, Júlia-liget (hrsz.: Piricse 0300, 0301, 0349), Bátorliget, Ősláp (hrsz.: Bátorliget 0399/2, 0402, 0414, 0401, 0335, Terem 0474), Penészlek, Peces-tó (hrsz.: Penészlek 0317).

V. részajánlat

Nyírábrány, Hanelek (hrsz.: Nyírábrány 0638/2), Kokad, Daru-láp (hrsz.: Kokad 054/2), Hosszúpályi, Kis Fehér-tó (hrsz.: Hosszúpályi 0236/1), Létavértes, Csohos-tó (hrsz.: Létavértes 070/1, 0983, 065), Derecske, Nagy-nyomás (hrsz.: Derecske 0426), Derecske, Bocskoros (hrsz.: Derecske 0272), Pocsaj, Tövises legelői-holtmeder (hrsz.: Pocsaj 0258, 0260).

KategóriaLeírásLetöltés
műszaki ellenőri feladatok ellátása

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában