Támogatók

A Cégénydányádi kastélypark rekonstrukciója

Projekt leírása

Projektünk a Környezet és Energia Operatív Programon belül a 3.1.3. azonosító számú, „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek” című konstrukción belül a „Védett történeti kertek helyreállítása és megőrzése” elnevezésű részcélhoz kapcsolódik, mivel az országos műemléki védettség alatt álló Cégénydányádi kastélypark számos európai szinten is jelentős történeti és művészeti értékkel bír.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság célja a Cégénydányádi kastélypark kertépítészeti és tájökológiai értékeinek helyreállítása. A tervezett fejlesztés stratégiai jelentőségű az egész park helyreállítása szempontjából.

 

Rövidtávú céljaink

 • a jelenlegi növényállomány megtartása, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű fafajok védelme (pl. a több mint 100 éves platánok), valamint a hozzájuk kapcsolódó természeti értékek regenerációjának elősegítése szempontjából,

 • a kert különleges növényállományának megújítása és bővítése a természeti környezet adta lehetőségek figyelembe vételével,

 • a cégénydányádi történeti kert működésének stabilizálása és fenntarthatóvá tétele a működési költségek csökkentésével és a környezeti terhelés minimalizálásával,

 • a kert teljes egészének felújítása és a bemutatás szakmai színvonalának növelése

 • a leromlott állapotú kert struktúrájának rendezése, sétautak felújítása a kertszerkezeti és kertművészeti értékek figyelembe vételével,

 • a biológiai korhatárt elérő gombásodó, száradó, beteg és balesetveszélyes faegyedek kitermelése, lehetőség szerint a vegetációs időn kívül,

 • az eredeti térformákat, gyepterületeket, tisztások fejlesztése, visszaállítása az ezek rovására terjeszkedő cserjés állományrészek visszaszorítása,

 • a park egyes részein erősen terjeszkedő agresszív fajok (fekete bodza, zöld juhar, májusfa, spirálfűz, bálványfa, ostorfa, stb.) visszaszorítása, állományuk szabályozása, az invazív fajok és gyomnövények irtása,

 • a sírbolt, mint kultúrtörténeti emlékhely rendbehozatala,

 • a terület körbekerítése vagyon és természeti értékek védelmének céljából.

 

Hosszú távú céljaink

 

 • természetes térszerkezet, táji érték megőrzése;

 • a veszélyeztetett természeti értékek megóvása;

 • a gazdag, értékes növényállomány megőrzése, valamint optimális életterük megteremtése;

 • az élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása, fenntartása;

 • turisztikai attrakcióvá való válás régiós, országos és nemzetközi szinten;

 • oktatási és ismeretterjesztési funkció bővítése.