Támogatók

Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Projekt leírása

A tervezett projektek a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett és fokozottan védett fajok állományainak megóvását és a racionális, fenntartható tájhasználatot tűzték ki célul, általános céljuk a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése a vonalas létesítmények által okozott károk jelentős csökkentésével. A három tervezett alprojekt közös, stratégiai célja a mesterséges vonalas létesítmények (légvezeték, út) által a védett kétéltű, madár- illetve emlősfajok állományaiban történő károkozás csökkentése, illetve ahol az lehetséges, annak teljes megszüntetése.

A HNP területén a középfeszültségű, 22 kV-os közcélú hálózatok jelenleg szabadvezetékes kiépítésűek. A szabadvezeték bontási munkák csak a szabadvezeték kiváltására létesített földkábel-hálózat műszaki kivitelezése után kezdhetők meg, mivel az áramszolgáltatás folyamatosságát biztosítani kell. A tervezett bontási munkálatokkal érintett vezetékszakasz hossza a projekt területén összesen 20 km, az épített földkábel hossza 23 km.

A középfeszültségű szabadvezetékek természetbarát átalakításától egyértelműen azt reméljük, hogy az érintett szakaszon megszűnik, vagy legalábbis minimálisra csökken az elpusztult madarak száma, mind a fizikális, mind pedig az elektromos áramütések tekintetében. Vizuális jelzőberendezések telepítésével, a vezetékes ütközések megszüntethetők, így tervezett 489 db madáreltérítő felhelyezése. Az áramütés lehetőségének megszüntetése bonyolultabb. A legjobb megoldás, hogy az áramkötő szerelvények vezetékeit burkolt szabadvezetékre kell cserélni. Ez a projekt esetében 175 db leszigetelt oszlopot jelent.

A Hortobágyot átszelő utakon mind az élővilágot, mind az autóvezetőket veszélyeztető madár és kis testű gerincesek gázolása gyakorinak számít. A közút természetbarát átalakításával, veszélyeztetett útszakaszokon védőkerítések telepítésével, illetve potenciális veszélyre figyelmeztető táblák elhelyezésével a gázolások nagy része megakadályozható. A projekt megvalósulása során kb. 49,3 km védőkerítést helyezünk ki.

Főbb tevékenységek:

  • 10 km hosszan terület-előkészítés, invazív cserjeirtás,
  • 35,5 km polietilén kerítés,
  • 13,8 km villanypásztorral ellátott polietilén kerítés,
  • 8 db jelenlegi áteresz megtisztítása,
  • 2 db fotócsapda elhelyezése,
  • 2 db figyelmeztető tábla kihelyezése,
  • 130 db közlekedési tábla kihelyezése.

A projekt végrehajtásnak köszönhetően kedvezőbbé válik számos kétéltű, madár- és emlősfaj térségi állományának természetvédelmi helyzete. Az elbontott, illetve a madáreltérítőkkel felszerelt vezetékszakaszon megszűnnek a légvezeték okozta madárpusztulások, míg a Hortobágyi Nemzeti Parkot kelet-nyugati irányban átszelő 33. számú főút mentén minimalizálódik a védett és fokozottan védett kétéltűek, madarak és emlősök gázolási aránya, növekszik a közlekedés biztonsága.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás tárgya Legutolsó frissítés Közbeszerzési eljárás állapota
Szabadvezeték kiváltás, illetve megszüntetés a HNPI területén 2013-07-08 eredményes
Kerítésépítés a 33. sz. főút mentén 2012-02-10 eredményes