Élőhely-rekonstrukciós fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Projekt leírása

A tervezett beruházások általános célja a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése, valamint a racionális, fenntartható tájhasználat biztosítása. Ezen cél, szorosan illeszkedik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz és az ennek részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervhez. Ugyanakkor a tervezett természetvédelmi fejlesztés illeszkedik az Európai Unió Natura 2000, a páneurópai és a hazai Nemzeti Ökológiai Hálózat programjaihoz is.

A védett, és egyben Natura 2000 területek rekonstrukciójával a hortobágyi pusztákon visszaállíthatóak azok a természetes állapotok, melyekkel a kimagasló természeti értékek, a sokszínűség tartósan fenntarthatóvá válik. A Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciójával, pedig a tórendszer, mint másodlagos eredetű, de természetvédelmi szempontból nemzetközi jelentőségű vizes élőhely hosszú távú fenntarthatóságát kívánjuk biztosítani. Komplex tájrehabilitáció a HNP területén

A komplex tájrehabilitációval javul a kimagasló természetvédelmi értékű, közösségi jelentőségű pannon szikes élőhelytípus állapota, helyreállnak az eredeti vízjárási viszonyok, biztosítottá válik számos védett és fokozottan védett faj hosszú távú megőrzése. A program célja a természetes szikes pusztai élőhelyeket feldaraboló, használaton kívüli csatornák, egykori vízkormányzó műtárgyak, rendezetlen depóniák felszámolása, ezáltal a természetes szikes pusztai élőhelyszerkezet és a felszíni vízmozgások helyreállítása. A meglévő gátak kiváló szaporodó- és búvóhelyet biztosítanak a rókának, ezek felszámolásával állományuk is csökkenthető, így a területen fészkelő védett és fokozottan védett madárfajok számára kedvezőbb szaporodási, fiókanevelési feltételek biztosíthatóak. A program során felszámolásra kerülne 266 km gát- és csatornarendszer, és 12420 ha védett, NATURA 2000 prioritás élőhely rekonstrukciója valósulna meg. A projekt döntően a Hortobágyi Nemzeti Park északi pusztáin valósul meg, a célterület kiemelten fontos élőhelye a világszerte veszélyeztetett kis liliknek és a csíkos fejű nádiposzátának. A degradált élőhelyek helyreállításával a fajok számára kedvezőbb élőhelyi feltételek biztosíthatóak a szaporodó-, táplálkozó- és vonulóhelyen.

A Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója

A Hortobágyi-Halastó Európa egyik legismertebb és vízimadarakban leggazdagabb területe. A Hortobágyi Öregtavak rehabilitációja biztosítaná a mesterséges halastavi ökoszisztéma kedvező állapotának fenntartását és hosszú távú működését. A fejlesztés eredményeként felújított, újraépített műszaki létesítmények lehetővé teszik a tavak termelési kapacitásának helyreállítását, amely kedvező állapotot teremt az ökoszisztémának. A fejlesztés eredményeként felújított, újra épített műszaki létesítmények lehetővé teszik a tavak extenzív, madárbarát hasznosítását, ami már rövidtávon is kedvező állapotot teremt az ökoszisztémában.

A fejlesztés során a következő fejlesztések valósulnak meg:

I-II. tó mélyépítési munkák: -lehalászó hely műtárgyainak felújítása, -lehalászó hely kiépítése, - műtárgyak felújítása, -külső halágy partvédelme, -gát helyreállítása acél szádlemez lehajtással, -telelő tavak műtárgyainak felújítása

I-II. tó földmunkái: -töltéserősítés, -halárok kotrása és szigetek építése, -halágykotrás, -lecsapoló csatornák kotrása, -telelőtavak helyreállítása

VII. tó mélyépítési munkák: -lehalászó hely műtárgyainak felújítása, -lehalászó hely kiépítése, -átjáró műtárgyak felújítása, -külső halágy partvédelme

VII. tó földmunkái: -töltéserősítés, -halárok kotrása és szigetek építése, -halágykotrás, -külső halágy töltés helyreállítása