Támogatók

Vizes élőhelyek és fás legelők megőrzése és fejlesztése az Észak-Alföldön

Projekt leírása

Andaházi vizes élőhely rekonstrukció Az andaházi vizes élőhely rekonstrukciós fejlesztések célja a folyószabályozások előtt a Bihari-síkra jellemző vízjárás visszaállítása a projektterületen, ezzel további vizes élőhelyek létrehozása, illetve kedvezőbb ökológiai feltételek megteremtése a tájra jellemző potenciális (természetes) élővilág kialakulásához. Ez elsősorban a projektterületeken lévő csatornahálózat megszüntetésével, a felesleges műtárgyak elbontásával, illetve a terület elárasztásában szerepet kapó új (vízvisszatartó)műtárgyak létesítésével fog megvalósulni. A tervezett beavatkozások nélkül a területen található csatornák és vízszabályozó művek rövid idő alatt elvezetik a területre érkező csapadékot, így az továbbra is másodlagos szikes gyepként maradna fenn. Ez a típusú szikes gyep nem illeszkedik a tájegység természetes környezetébe, potenciális növényzeti képébe. A területen jelenleg található feltöltődött csatornák műszakilag nem alkalmasak a vizes élőhely rekonstrukcióhoz nélkülözhetetlen megfelelő árasztás elvégzéséhez, illetve vízvisszatartó műtárgyak nélkül a megfelelő vízkormányzás nem kivitelezhető. Ezek következtében nem tudjuk kellően befolyásolni azokat az ökológia folyamatokat, melyekkel kedvező élőhelyi feltételek alakíthatók ki a vizes élőhelyekhez kötődő élővilág - elsősorban madárfajok - számára. A tájképi értékek rehabilitációjához szükséges a tájidegen művi terepalakulatok és létesítmények megszüntetése. Holtágak rehabilitációja a Szatmár-Beregben Az érintett holtmeder a Tisza hullámterén belül található, emberi zavarás által csak kis mértékben (horgászat) érintett. A rajta található élőhelyek közül a tündérrózsás és a kolokán hinarasok illetve az uszadék fák alkotta úszó szigetek növényzete a legértékesebb. Jellemző élőhelyei még a rence- és békaszőlőfajok dominálta hinaras, illetve a harmatkásás, nádas és keskenylevelű gyékényesek. A parti zóna jellemző élőhelyei közül a füzesek, és égeresek értékesek. A holtmeder nemcsak élőhelyei miatt értékes, hanem a rajtuk élő számos védett makrogerinctelen és madár faj miatt is. A Boroszló-kerti-Holt-Tiszánál tervezett beavatkozás első lépése a terület előkészítése melynek során biztosítjuk a célterület megközelíthetőségét. Ezt követi a műtárgy elhelyezéséhez szükséges földmunkák elvégzése, közben a műtárgy előre gyártott elemeinek a helyszínre szállítása; majd a zsilip elemeinek a földmunkával kialakított helyre történő beépítése. Végezetül a terület rendezésével fejeződnek be az építési munkálatok. A beavatkozás célja a holtágban tavasszal lévő nagyobb mennyiségű víz egész évben történő megtartása, illetve a jelenleginél magasabb vízszint kialakítása, így a vízfelület 5-10 %-al való növelése. Ez a növekedés a Boroszló-kerti-Holt-Tisza esetében 60 cm vízszintemeléssel érhető el. Az így megvalósult élőhely-rehabilitáció megfelel a projekt élővilág-védelmi célkitűzéseinek. Fás legelők rehabilitációja a Szatmár-Beregben Szatmári gyepek és fás legelők területein, melynek összterülete 565 ha, a füves és az erdei élőhelyek hatásai keverten jelentkeznek, ami olyan változatos élővilágot eredményez, mely külön- külön egyik élőhelyre sem jellemző. Természetvédelmi jelentőségük mellett tájképi és kultúrtörténeti értéket is hordoznak. A projekt által az alábbi célokat kívánjuk megvalósítani: -A fás legelők és gyepek eredeti ökológiai állapotának a visszaállítása, degradált területek helyreállítása. -A szukcessziós folyamatok lassítása, az invazív fajok visszaszorítása és ezáltal a biológiai sokféleség növelése. -Az elpusztult, kidőlt hagyásfák pótlása, ezáltal fészkelő és táplálkozóhelyek kialakítása. -A gyepterületeket határoló fasorok, árkokat, vízfolyásokat szegélyező facsoportok pótlásával, fafajcseréjével a biológiai sokféleség és tájképi érték növelése. A projekt során az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: -cserjeirtás, -szárzúzás, -fészekládák kihelyezése.

Tartalom átvétel