Támogatók

Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Projekt leírása

A kisvízterek és wetlandek természetvédelmi ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. Értékük a folyószabályozások előtti tájkép maradékainak őrzésében, azok egyedi flóra és fauna elemeiben rejlik. Kisvízterek és wetlandek közé soroljuk a szikes tavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- és keményfás ligeterdőket. Ilyen élőhelyek közül nagyon sok található a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A Bihari-sík és Nagykunság szikes tavai, a Tisza-menti holtmedrek, a nyírségi lápok és a Szatmár-beregi keményfás ligeterdők és láprétek tartoznak ide. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukat elsősorban vízellátottságuk határozza meg. Számuk a folyószabályozásnak és a belvízlevezetéseknek köszönhetően drasztikus mértékben lecsökkent, a fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota pedig erősen leromlott. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a KEOP pályázati finanszírozás lehetőségeit kihasználva egy komplex élőhely rehabilitációs tervet készített a legfontosabbnak tartott kisvizes élőhelyek állapotának megőrzése és javítása érdekében. A tervek között 17 helyszín szerepel. Az élőhelyek többségének esetében az azt lecsapoló csatornákban fenékküszöb beépítésével kisebb vízvisszatartásokat kezdeményezünk, csökkentve a vizek levezetésének ütemét és növelve a csatornákban maradó víz mennyiségét. Egyes élőhelyeken (szikes tavak, lápok- és láprétek, holtmedrek) a területen maradó víz mennyiségét tervezzük növelni fenékküszöb, illetve tiltós műtárgy beépítésével. Így a környező saját vagyonkezelésű természetvédelmi területeink jobb vízellátottsági állapotba kerülnek.

A projekt célterületei az alábbiak:

1. beruházási elem - Közép-Tisza kisvíztereinek rehabilitációja

Tiszajenő: Nagy-rét, Tiszakürt: Csukás-fertő, Pély: Patkós-holtág

2. beruházási elem - Észak-Nyírség kisvíztereinek rehabilitációja

Petneháza: Daru-rét, Apagy: Falu-rét, Biri: Nagy-rét, Terem: Dohányos-tanyai-lápok, Piricse: Júlia-liget, Bátorliget: Ősláp, Penészlek: Peces-tó

3. beruházási elem - Dél-Nyírség és Bihari-sík kisvíztereinek rehabilitációja

Nyírábrány: Hanelek, Kokad: Daru-láp, Hosszúpályi: Kis Fehér-tó, Létavértes: Csohos-tó, Derecske: Nagy-nyomás, Derecske: Bocskoros, Pocsaj: Tövises-legelői-holtmeder

 

A beruházások 2013. augusztus és 2014. 10.31 között zajlanak majd.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás tárgya Legutolsó frissítés Közbeszerzési eljárás állapota
Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 2014-02-19 eredményes
műszaki ellenőri feladatok ellátása 2013-03-22 eredményes
Projekt előkészítő tanulmányok 2. kör 2011-12-15 eredményes

Kép galériák