Természetes és természetszerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Projekt leírása

A projekt célja a tájba illeszkedő őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli élőhelyek rekonstrukciója, rekreációja volt, amely elősegíti a természeti értékek hosszú távú fennmaradását, a leromlott területek rehabilitációját, valamint kedvező életfeltételek és élőhelyek kialakítását. A  a munkálatok során olyan természetes, kis mértékű emberi beavatkozással is fenntartható rendszereket hoztunk létre, amelyek illeszkednek a tájba és figyelembe veszik a Natura 2000 és védett növény és állatfajok környezeti igényeit, a populációik számára kedvező feltételeket teremtve. A projekt eredményeként az érintett Natura 2000 és védett területeken található élőhelyek természeti állapota javul, a megváltozott környezeti feltételek számos Natura 2000 és védett állat és növényfaj számára teremtenek kedvező feltételeket a megfelelő élő-, szaporodó-, táplálkozóhelyek kialakításával. Az invazív fajok visszaszorítására irányuló erőfeszítéseink hatására nem csupán a beruházással érintett terület természetessége javult, de tájszinten is csökken az agresszíven terjeszkedő fajok által kifejtett nyomás. A fejlesztés során a kialakított, rekonstruált élőhelyeken a fenntartható fejlődés céljai is megvalósulnak.

A projekt négy beruházási eleme:

  1. Dél-nyírségi tölgyligetek és pusztai tölgyesek rehabilitációja.
  2. Szatmár-Beregi Sík erdeinek rehabilitációja.
  3. Bátorligeti homoki tölgyesek rehabilitációja.
  4. A Közép-Tisza-menti ártéri ligeterdők és fás legelők rehabilitációja.

A fejlesztés főbb tevékenységei:

  • Invazívok szelektív irtása természetes társulásokban

a, Invazív cserjék irtását

b, Invazív fafajok irtását

  • Idegenhonos fajok nagyobb állományainak eltávolítása és azok pótlása őshonos, termőhelynek megfelelő fajokkal

a, Invazív fafajok alkotta erdőrészek cseréje őshonos fajokkal

b, Fapótlás kisebb nagyságú foltokban, invazívirtás után

  • Erdős puszta létrehozása
  • Fás legelő létrehozása
  • Természetes erdők cserjeszegélyének pótlása
  • Vadvédelmi kerítés építése

A projekt keretében a Dél-nyírségi tölgyligetek és pusztai tölgyesek rehabilitációja során beavatkozások
történtek a Vámospércsi, Létavértesi erdőspusztán, az Újlétai Kis-erdőben, valamint a Martinkai erdőben. A
gyepterületen ritkás csoportokban kocsányos tölgyet telepítettünk, mely segítségével egy laza szerkezetű,
nyílt, fás legelőre hasonlító erdős puszta szerkezetét teremtettük meg. A Szatmár-Beregi-sík erdeinek
(Gávavencsellő, Kisar, Kispalád, Olcsvaapáti, Tarpa), valamint a bátorligeti homoki tölgyesek
rehabilitációjához a legfontosabb teendő az invazív fajok irtása volt, melyek közül az akác és a zöld juhar
volt jelen a legnagyobb tömegben. A nagyobb letermelt foltok helyén teljes talajelőkészítést követően
kocsányos tölgy, mezei juhar és ezüsthárs ültetésével az eredeti vegetációnak megfelelő fajösszetételű erdő
létrehozásával lehet az élőhely regenerációt elősegíteni. A Közép-Tisza-menti ártéri puhafás
galériaerdőkben a sűrűbb erdőállományokban a zöld juhar és az amerikai kőris, a nyíltabb részeken a
gyalogakác eltávolítása vált szükségessé. A tiszadorogmai Göbe erdőben az elsődleges feladat a zöld juhar és az amerikai kőris irtása volt, amelyek mind a puhafás, mind a keményfás ligeterdei részeken terjeszkedtek. Ahol szükségessé vált a pótlásuk ott
kocsányos tölgy, magyar kőris, fehér-, szürke-, rezgő nyár és fehér fűz felhasználásával erdősítettünk. A fás
legelőkön az elsődleges feladat a gyalogakác visszaszorítása és szükség esetén facsoportok létrehozása volt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg 2012. szeptember és 2015. április között.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás tárgya Legutolsó frissítés Közbeszerzési eljárás állapota
Erdőgazdálkodási, rehabilitációs feladatok 2013-11-06 lezárult
Projekt előkészítő tanulmányok 2. kör 2011-12-15 eredményes