Támogatók

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem” projektek I. szakaszának sajtótájékoztatóval egybekötött záró rendezvénye

Időpont: 
kedd, 2015, június 23 - 10:45

A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, Hortobágy települések külterületén található egykori bombázólőtér területe máig magán viseli a több évtizedes katonai tevékenység nyomait. A Hortobágyi Nemzeti ParkIgazgatóság feladata -a bombázó lőtér célterületének és védőzónájának északi és déli részén a tájsebekkeltarkított táj eredetihez hasonló állapotba történő helyreállítása, a bombatér használatából maradt hulladékokösszegyűjtése és elszállítása, valamint a teljes tűzszerészeti mentesítése.„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem” című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 és KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú projektek célja a mocsáriés zsombékos élőhelyek kivételével és a védett növényfajok élőhelyeinek kíméletével, a célterületen afelszínen, illetve a felszín alatt található lőszerek és lőszermaradványok feltárása, szükség szerintihatástalanítása és elszállítása, valamint a veszélyes hulladékok eltávolítása. A projekt keretében összesen4161,21 hektár bombázással érintett célterület és védőzóna rehabilitálása valósul meg két szakaszban 25%-ban KEOP és 75 %-ban KEHOP forrásból.A Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel 2015. január 14-én aláírásra kerültSzolgáltatási szerződés értelmében a tűzszerész alakulat az egykori bombázó lőtér északi részénekbombázással érintett, mintegy 570,58 ha-os célterületéből az 1. szakaszban 223,2 ha mentesítése, míg azegykori bombázó lőtér déli részének bombázással érintett, mintegy 628,37 ha-os célterületéből az 1.szakaszban 211,2 ha mentesítése valósult meg a KEOP keretében 2015. június 15-ig.A fennmaradó területek mentesítése a KEHOP keretében történik 2016. május 31-i véghatáridőig. A projekttervezett befejezése 2018. május 30.A pályázat keretében az eredeti felszínből kiemelkedő ún. pozitív mesterséges felszínformákat(hangárimitációk, céldombok) elbontjuk. A célterületen becsapódott lövedékek okozta tájsebek betemetése –mintegy 5000 bombatölcsér - a tölcsérekből kirobbant anyag visszaterítésével, valamint a helyben kijelöltanyagnyerő helyekről szállított anyag felhasználásával történik meg a II. szakaszban. A sűrűn bombázott,roncsolt területeken kialakított anyagnyerő helyek a későbbiekben vizes élőhelyként funkcionálnak.A tervezett beavatkozások rövid távú céljai közé tartozik a mintegy 1000 ha-on végzendő földmunkákeredményeként kialakuló növényzetmentes felszíneken az invazív növények térhódításánakmegakadályozása, a gyomtársulások visszaszorítása szárzúzással és legeltetéssel, mely jó kiindulási alapotjelent a degradáció előtti állapotra jellemző természetközeli gyeptársulások kialakulásához.Jelen pályázat keretében megvalósuló tájképi rehabilitáció elengedhetetlenül szükséges a területhagyományos, immár polgári hasznosításához, természetvédelmi területként történő kezeléséhez.A teljes körű környezetvédelmi és tűzszerészeti mentesítést követően a jelenleg állami kivett I. besorolásúhelyrajzi számon levő területeket művelésbe kívánjuk vonni és a későbbiekben legelőként kívánjukhasznosítani.

„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem” című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 és KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú projektek az Európai Uniótámogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.A támogatás összege összesen:Bombatér I. ütem Észak: 1 696 820 326 Ft (ebből 424 205 081 Ft KEOP- és 1 272 615 245 Ft KEHOPforrásból)Bombatér II. ütem Dél: 1 748 151 679 Ft (ebből 437 037 920 Ft KEOP- és 1 311 113 759 Ft KEHOPforrásból)Kedvezményezett: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság