Természetes és természetszerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése a HNPI működési területén - zárórendezvény

Időpont: 
kedd, 2015, április 21 - 12:00

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság sikeresen megvalósította a „Természetes és természetszerűerdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságműködési területén” című pályázatot. A projekt megvalósításához az Európai Unió és a hazaiköltségvetés társfinanszírozás keretében 250 074 636 forint 100%-os támogatást nyújtott.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a „Természetes és természetszerű erdők és fás legelőktermészetvédelmi kezelése, kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” címűprojekt keretében több helyszínen őshonos fajokból álló természetes vagy természetközeli erdőkrekonstrukcióját, a leromlott területek rehabilitációját, valamint kedvező élőhelyi feltételek kialakításátvalósította meg, melyekre összesen 250 074 636 Ft támogatást nyújtott az Európai Unió és a hazaiköltségvetés.A HNPI a projekt megvalósítása folyamán többféle módszert alkalmazott az agresszíven terjeszkedő,úgynevezett invazív fajok megfékezésére vagy felszámolására, amelyek kiszorítják az őshonos fajokat atermészetes élőhelyekről. Az invazívok szelektív irtása során a szakemberek eltávolítják az egyesidegenhonos, invazív fajok nagyobb állományait a természetes és természetközeli erdőkből, valamintmezofil gyepekből. Az invazívoktól megtisztított területeken természetközeli erdőket hoztunk létre atermőhelynek megfelelő, őshonos fajok pótlásával. Őshonos fajokkal pótoltuk az erdők természetes részétképező cserjeszegélyeket, amelyek védik az erdőt a kívülről érkező negatív hatásokkal szemben, valamintspeciális élőhelyeket nyújtanak az erdőszegélyek életközösségei számára. Az erdőtelepítések csakmegfelelő vadkár elleni módszerek alkalmazásával valósíthatóak meg sikeresen, ezért a HNPItermészetvédelmi és erdészeti szempontból is hatékony vadkizáró kerítéseket épített az érintett területeken.A projekt keretében a Dél-nyírségi tölgyligetek és pusztai tölgyesek rehabilitációja során beavatkozásoktörténtek a Vámospércsi, Létavértesi erdőspusztán, az Újlétai Kis-erdőben, valamint a Martinkai erdőben. Agyepterületen ritkás csoportokban kocsányos tölgyet telepítettünk, mely segítségével egy laza szerkezetű,nyílt, fás legelőre hasonlító erdős puszta szerkezetét teremtettük meg. A Szatmár-Beregi-sík erdeinek(Gávavencsellő, Kisar, Kispalád, Olcsvaapáti, Tarpa), valamint a bátorligeti homoki tölgyesekrehabilitációjához a legfontosabb teendő az invazív fajok irtása volt, melyek közül az akác és a zöld juharvolt jelen a legnagyobb tömegben. A nagyobb letermelt foltok helyén teljes talajelőkészítést követőenkocsányos tölgy, mezei juhar és ezüsthárs ültetésével az eredeti vegetációnak megfelelő fajösszetételű erdőlétrehozásával lehet az élőhely regenerációt elősegíteni. A Közép-Tisza-menti ártéri puhafásgalériaerdőkben a sűrűbb erdőállományokban a zöld juhar és az amerikai kőris, a nyíltabb részeken agyalogakác eltávolítása vált szükségessé.A tiszadorogmai Göbe erdőben az elsődleges feladat a zöld juhar és az amerikai kőris irtása volt, amelyekmind a puhafás, mind a keményfás ligeterdei részeken terjeszkedtek. Ahol szükségessé vált a pótlásuk ottkocsányos tölgy, magyar kőris, fehér-, szürke-, rezgő nyár és fehér fűz felhasználásával erdősítettünk. A fáslegelőkön az elsődleges feladat a gyalogakác visszaszorítása és szükség esetén facsoportok létrehozásavolt.A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásávalvalósult meg 2012. szeptember és 2015. április között.