Támogatók

Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem

Projekt leírása

A tervezett projekt a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett és fokozottan védett fajok állományainak megóvását és a racionális, fenntartható tájhasználatot tűzte ki célul, általános célja a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése a vonalas létesítmények által okozott károk jelentős csökkentésével. A projekt a Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése részcél elérését tűzte ki.

A részcélon belül az alábbi beruházási elemek megvalósítását tervezzük:

I. beruházási elem - Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel, valamint

II. beruházási elem - Középfeszültségű vezetékek természetbarát átalakítása szigeteléssel és madáreltérítő eszközökkel.

A projekt közös, stratégiai célja a mesterséges vonalas létesítmények (légvezetékek) által a védett madár fajok állományaiban történő károkozás csökkentése, illetve ahol az lehetséges, annak teljes megszüntetése. A légvezeték földkábellel történő kiváltása - az elsődleges élővilágvédelmi célkitűzés mellett - egyúttal a Hortobágy Nemzeti Park UNESCO Világörökségi Listán szereplő területének tájképi rekonstrukcióját is szolgálja. A tervezett projekt KIOP és KEOP-3.1.1. pályázati konstrukció keretében (Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban KEOP-7.3.1.1.-2008-0012) elkezdett munka folytatása, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkban és a HNPI működési területén a természeti értékek hosszú távú megőrzését elősegítse.

A HNP területén a középfeszültségű, 22 kV-os közcélú hálózatok jelenleg szabadvezetékes kiépítésűek. A tervezett szabadvezeték kiváltás a projekt területén összesen 20 km szabadvezeték elbontását jelenti. A középfeszültségű szabadvezetékek természetbarát átalakításától egyértelműen azt reméljük, hogy az érintett szakaszon megszűnik, vagy legalábbis minimálisra csökken az elpusztult madarak száma, mind a fizikális, mind pedig az elektromos áramütések tekintetében. Vizuális jelzőberendezések telepítésével, a vezetékes ütközések megszüntethetők, ezért mintegy 75 km hosszon 2235 db madáreltérítő felhelyezését tervezzük Az áramütés lehetőségének megszüntetése bonyolultabb. A legjobb megoldás, hogy az áramkötő szerelvények vezetékeit burkolt szabadvezetékre kell cserélni.

A projekt keretében 5 természetvédelmi tájegység területén mintegy 629 km vezetékhosszon tervezünk beavatkozásokat. Az oszloptípusok nagy száma, valamint a szabványtól történő bizonyos eltérések miatt a szigetelési megoldások anyagigénye és műszaki tartalma változatos és oszloptípusonként eltérő. Ezek felmérésére szükséges a projekt előkészítő tanulmány elkészítése, amely a tervezett vezetékszakaszok egyenkénti feltérképezést célozza meg, az E.ON és a HNPI munkatársainak közös bejárásával. Ezen tanulmány alapján tudjuk majd megadni a leszigetelendő oszlopok pontos számát.

A projekt végrehajtásának köszönhetően kedvezőbbé válik számos madárfaj térségi állományának természetvédelmi helyzete, vagyis 

  • a Hortobágyi Nemzeti Parkban Hármas-pusztán, az Akadémia-, Fényes- és Derzsi-halastavak környezetében és Karcag határában a túzokvédelmi területen, valamint a madáreltérítőkkel felszerelt vezeték szakaszokon megszűnnek a légvezetékek okozta madárpusztulások,
  • a szigeteléssel ellátott kritikus oszlopokon megszűnik a madarak eddigi áramütéses pusztulása.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás tárgya Legutolsó frissítés Közbeszerzési eljárás állapota
Projekt előkészítő tanulmányok 2. kör 2011-12-15 eredményes