Támogatók

Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-pusztakócsi mocsarak területén - zárórendezvény

Időpont: 
csütörtök, 2014, október 16 - 10:30

Természeti értékek hosszú távú megőrzését szolgáló beruházásokat adtak át a Hortobágyi NemzetiParkban

A közel 250 millió forint értékű beruházás a „Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi NemzetiPark Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén című KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0009 azonosítószámúpályázat keretében, az Európai Unió és a hazai költségvetés finanszírozásában valósult meg.

Az Egyek-pusztakócsi mocsarak területén megvalósult beruházások elősegítik a természeti értékek hosszútávú megőrzését, emellett biztosítják a racionális, fenntartható tájhasználatot. Ez a célkitűzés szorosanilleszkedik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz és az ennek részétképező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervhez, illeszkedik az Európai Unió Natura 2000, a páneurópai és ahazai Nemzeti Ökológiai Hálózat programjaihoz is.A mocsárrendszer 1979 óta a Ramsari Egyezmény értelmében nemzetközi védettséget is élvez, a tavaszi ésőszi madárvonulásban játszott kiemelkedő szerepének köszönhetően. A Hortobágyi Nemzeti ParkIgazgatóság fontos feladatának tartja a mocsárrendszer maradványainak megmentését, feltámasztását.A projekt keretében a Fekete-rét több mint 35 évvel ezelőtti mocsárrekonstrukciós munkálatainaktovábbfejlesztése zajlott. A terület mozaikosságának növelésével az átvonuló vízimadarak számáramegfelelő éjszakázó helyet alakítottunk ki, emellett a kimélyített halágyak a halállomány áttelelését isbiztosítják.A pályázat keretében a korábbi mintegy 4 hektáros belső tó bővítésével egy 9,1 hektár kiterjedésű, zömébennyíltvizes-hínaras mozaikos élőhely jött létre, mely eredményeként változatos madáregyüttes jellemzi aterületet.Az Egyek-pusztakócsi mocsarak és a Górési tanösvény a HNPI oktatási-szemléletformálási célú bemutatóterületeinek egyike. Az élőhelyfejlesztési munkák fontos szerepet kapnak a természetvédelmiszemléletformálásban, ezért a Fekete-réten a mocsárba vezető, a Górés-tanyától induló 700 méter hosszútanösvényt alakítottunk ki, amely a megfigyelőtoronyhoz vezet.A górési természetvédelmi mentőhelyen védett és fokozottan védett madárfajok, főként ragadozómadarak(pl. egerészölyv, barna kánya, vörös vércse, réti sas) számára új férőhelyek létesültek, madárház és gólyateleltetőépült.A szemléletformálást és az ismeretterjesztést segíti az a webkamera, amelyet a területen költő rétisasfészekhez helyeztünk ki. A kamera januári fészekrakástól a fiókák kirepüléséig online közvetíti a rétisas páréletét a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság honlapján keresztül.A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt feladatként kezeli továbbá, hogy a vagyonkezelésében lévőkunhalmokat eredeti formájukban, lehetőség szerint értékes növényzetükkel, állatvilágukkal és megfelelőtájképi környezetben tartsa fenn. A projekt során azon kunhalmok rehabilitációja valósult meg, amelyekroncsolt felszínűek, bemutathatóság szempontjából könnyen megközelíthetőek, vagy kapcsolódnak azIgazgatóság bemutató létesítményeihez.A rehabilitációs munkák keretében a Filagória-halom, Meggyes-halom ördögcérnától való mentesítését, aFilagória-halom, Nyíregyházi-halom, a Porosállás-halom, a Meggyes-halom gyepesítését valósítottuk meg. Agyeptelepítés mellett fontos feladat a löszgyepekre jellemző kétszikű karakterfajok (pl. macskahere, ligetizsálya, magyar szegfű) betelepítése, amely a Görbeszék–halom, a Filagória-halom és a Nyíregyházi-halomterületén történt meg.Az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén még az 1990-es években is viszonylag sok helyen fordult elő azürge. A védett rágcsáló akkori elterjedési területe döntően kis kiterjedésű, zárvány gyepfoltokra szorítkozott.Mivel korábbi LIFE projekt hatására, új nagy kiterjedésű gyepterületek jöttek létre, amelyek talajadottságaikmiatt jó élőhelynek tekinthetőek, ezért a területről kipusztult és a löszgyepek szempontjából kulcsszereplőürge visszatelepítését célozta meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.A projekt száma: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0009A pályázat támogatásának összege összesen 245 136 153 FtKivitelezés időtartama: 2012. június - 2014. októberKedvezményezett: Hortobágyi Nemzeti Park IgazgatóságKözreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium