Támogatók

„Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” zárórendezvény

Időpont: 
kedd, 2013, november 12 - 15:45

Közel 180 km gát- és csatornarendszer felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 

Több mint 200 millió forint értékű fejlesztés zárult le a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Az „Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0003) című pályázat az Európai Unió és a hazai költségvetés társfinanszírozásában valósult meg.

 

A projekt a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett és fokozottan védett fajok állományainak megóvását és a racionális, fenntartható tájhasználatot tűzte ki célul. Általános célja a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése, a leromlott területek rehabilitációja és kedvező életfeltételek, élőhelyek kialakítása. A projekt keretében természetes szikes pusztai élőhelyeket feldaraboló, használaton kívüli csatornákat, egykori vízkormányzó műtárgyakat, rendezetlen depóniákat számolt fel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A védett és egyben Natura 2000 területek rekonstrukciójával visszaállíthatók azok a természetes, természetközeli állapotok a hortobágyi szikes pusztákon és bihari szikes gyepeken, melyekkel a kimagasló természeti értékek, a sokszínűség tartósan fenntarthatóvá válik.

A program során közel 180 km gát- és csatornarendszert számolt fel és ezáltal 5660 ha védett, NATURA 2000 prioritás élőhely rekonstrukcióját valósította meg az igazgatóság.

A fejlesztés hortobágyi célterületét a nemzeti park – Hortobágy, Tiszafüred, Püspökladány és Nádudvar települések határában található – pusztái, valamint Újszentmargita és Folyás térségének védett szikes gyepjei alkották. A hortobágyi területek mellett a Bihari-sík védett gyepterületén, Tetétlen közigazgatási határában az élőhelyek károsodását okozó gát- és csatornarendszereket szintén felszámoltuk.

 

A pályázat támogatásának összege összesen 221 334 256 Ft.

A munkálatok 2012 júniusában kezdődtek el, majd a kivitelezés befejezését követően a nemzeti park igazgatóság elindította a rehabilitált terültek művelési ág váltását – azaz a felszámolt csatornák legelő művelési ágra történő átvezetését – az illetékes földhivataloknál.