Támogatók

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban - nyitórendezvény

Időpont: 
kedd, 2013, november 12 - 14:45

Elkezdődött az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, Hortobágy települések külterületén található egykori bombázó lőtér területe máig magán viseli a több évtizedes katonai tevékenység nyomait. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság feladata -a bombázó lőtér célterületének és védőzónájának északi és déli részén- a tájsebekkel tarkított táj eredetihez hasonló állapotba történő helyreállítása, a bombatér használatából maradt hulladékok összegyűjtése és elszállítása, valamint a teljes tűzszerészeti mentesítése.

A projekt célja, a mocsári és zsombékos élőhelyek kivételével és a védett növényfajok élőhelyeinek kíméletével, a célterületen a felszínen, ill. felszín alatt található lőszerek és lőszermaradványok feltárása, szükség szerinti hatástalanítása és elszállítása, valamint a veszélyes hulladékok eltávolítása. A lőszermentesítéssel érintett teljes terület 4050 ha. A pályázat keretében az eredeti felszínből kiemelkedő ún. pozitív mesterséges felszínformákat (hangárimitációk, céldombok) elbontjuk. A célterületen becsapódott lövedékek által okozott tájsebek betemetése – összesen mintegy 5000 bombatölcsér - pedig a tölcsérekből kirobbant anyag visszaterítésével és helyben kijelölt anyagnyerő helyekről ideszállított anyag felhasználásával történik meg. A sűrűn bombázott, roncsolt területeken kialakított anyagnyerő helyek a későbbiekben vizes élőhelyként funkcionálnak.

A tervezett beavatkozások rövid távú céljai közé tartozik a mintegy 1000 ha -on végzendő földmunkák eredményeként kialakuló növényzetmentes felszíneken az invazív növények térhódításának megakadályozása, a gyomtársulások visszaszorítása szárzúzással és legeltetéssel, mely jó kiindulási alapot jelent a degradáció előtti állapotra jellemző természetközeli gyeptársulások kialakulásához.

 

Jelen pályázat keretében megvalósuló tájképi rehabilitáció elengedhetetlenül szükséges a terület hagyományos, immár polgári hasznosításához, egyúttal természetvédelmi területként történő kezeléséhez.

A projekt II. ütemében a Nádudvar határában levő romos katonai laktanya épületek és az egykori irányító torony (ún. sárga torony) maradványait is elbontjuk.

 

A teljes körű környezetvédelmi és tűzszerészeti mentesítést követően a jelenleg állami kivett I. besorolású helyrajzi számon levő területeket művelésbe kívánjuk vonni és a későbbiekben legelőként kívánjuk hasznosítani.

 

I. ütem:

A projekt támogatás összege: 963 367 651 Ft

A projekt megvalósításának határideje: 2015. március

 

II. ütem:

A projekt támogatás összege: 998 993 998 Ft

A projekt megvalósításának határideje: 2015. március