Támogatók

Lőszermentesítési feladatok ellátása

Az egykori bombázó lőtér és biztonsági zóna területének tűzszerészeti átvizsgálása ésrobbanószerkezet-mentesítése, mely az alábbiakat foglalja magában mindkét részajánlattekintetében:1. Tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés, mely magában foglalja célterület, acélterülethez közeli biztonsági zóna és a külső biztonsági zóna robbanószerkezet mentesítését akövetkezők szerint:- terület előkészítése, a munkaterület kitűzése, melynek során a ki kell jelölni a mentesítendőterület sávhatárait- a munkaterület átadása-átvétele,- a célterületen -1,5 m, a célterülethez közeli biztonsági zónában -1 m, a külső biztonsági zónában-0,5 m mélységű műszeres (többcsatornás magnetometer) átvizsgálását,- mágneses térkép készítése - a lőszer-mentesítendő terület ferromágneses lokátorral történőfeltérképezése és a szoftveres kiértékelése a tűzszerészeti mentesítés előtt és után,- a felszín alatti fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének feltárását aműszeres vizsgálattal egy időben,- a robbanószerkezeteken kívül előtalált más szennyezőanyagok, hulladékok helyének megjelölése,EOV koordinátáinak rögzítése,- a megtalált robbanó- és nem robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerintikezelése.2. Vegyivédelmi (vegyi harci anyagoktól való) mentesítés, mely magában foglalja a katonai alkalmazású vegyi anyagok felderítését, a megtalált anyagok osztályozását, megsemmisítését,illetve elszállítását.3. Környezetvédelmi tényfeltárás készítése, mely a következőket foglalja magában:- helyszíni szemle és a mintavételi területek kitűzése az ajánlatkérővel együtt,- a Dokumentációban meghatározott helyszíni vizsgálatok elvégzése,- akkreditációval rendelkező vizsgáló laboratóriumban a talaj- és talajvíz-vizsgálatok elvégzése,azok eredményeinek értékelése,- a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási dokumentáció összeállítása.4. A felszínen talált szennyezőanyagok hulladékok és a környezetvédelmi szempontból veszélyesanyagok eltávolítása, hulladéklerakóban való elhelyezése.5. A teljes terület robbanószerkezet mentesítését követően tanúsítvány kiállítása, mely tartalmazza,hogy az átvizsgált területek, a meghatározott mélységekig robbanószerkezet és vegyi harci anyagmentesek, továbbá teljes dokumentáció készítése az elvégzett munkákról.Az elvégzendő feladatok részletes leírása és szerződés teljesítésének részletes meghatározása azAjánlati dokumentációban található meg.Az I. részajánlat esetébenA lőszermentesítéssel érintett terület nagysága: 2265,81 ha, melyből bombázással érintettcélterület 507,94 ha, a célterülethez közeli biztonsági zóna 615,91 ha, a külső biztonsági zónapedig 1141,96 ha.A II. részajánlat esetébenA lőszermentesítéssel érintett terület nagysága: 1785,05 ha, melyből bombázással érintettcélterület 580,66 ha, a célterülethez közeli biztonsági zóna 473,76 ha, a külső biztonsági zóna pedig 730,63 ha.

KategóriaLeírásLetöltés
Lőszermentesítési feladatok ellátása

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában