„Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban" zárórendezvény

Időpont: 
szerda, 2013, október 2 - 09:15 - - 16:15

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság lezárta a „Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban” (KEOP–3.1.2/2F/09-2010-0013) című pályázat megvalósítási szakaszát. A projekt beruházásához az Európai Unió és a hazai költségvetés társfinanszírozás keretében 440 726 411 forint 100%-os támogatást nyújtott. Az E.ON Áramhálózati Zrt., mint együttműködő partner további 62.368.701 forint hozzájárulással segítette a projekt megvalósulását.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a „Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című projekt megvalósítási szakaszára három célt tűzött ki, melyekre összesen 440.726.411 Ft támogatást nyújtott az Európai Unió. A projektben az E.ON Áramhálózati Zrt. együttműködő partnerkén 62.368.701 Ft-al járult hozzá a légvezetékek által okozott károk csökkentéséhez.

 

A három tervezett beruházási elem közös, stratégiai célja a mesterséges vonalas létesítmények (légvezeték, út) által a védett kétéltű, madár- illetve emlősfajok állományaiban történő károkozás csökkentése, illetve ahol az lehetséges, annak teljes megszüntetése.

 

1. A HNP területén a középfeszültségű, 22 kV-os közcélú hálózatok többsége szabadvezetékes kiépítésűek. Jelen projekt keretében 20 km légvezeték elbontása után 20 km épített földkábel készült el. A légvezeték földkábellel történő kiváltása - az elsődleges élővilágvédelmi célkitűzés mellett - egyúttal a Hortobágy Nemzeti Park UNESCO Világörökségi Listán szereplő területének tájképi rekonstrukcióját is szolgálja.

 

 

2. A középfeszültségű szabadvezetékek természetbarát átalakításával az érintett szakaszon megszűnik, vagy legalábbis minimálisra csökken az elpusztult madarak száma, mind a fizikális, mind pedig az elektromos áramütések tekintetében. A telepített 489 db vizuális jelzőberendezés telepítésével, a vezetékes ütközések száma csökkenthető, illetve kiküszöbölhető. Az áramütés lehetőségének megszüntetése bonyolultabb, a legjobb megoldás, hogy az áramkötő szerelvények vezetékeit burkolt szabadvezetékre kell cserélni. Jelen projekt keretében 175 db oszlopnál végeztünk el szigetelést.

 

3. A Hortobágyot átszelő utakon mind az élővilágot, mind az autóvezetőket veszélyeztető madár és kis testű gerincesek gázolása gyakorinak számított. A közút természetbarát átalakításával, veszélyeztetett útszakaszokon védőkerítések telepítésével, illetve potenciális veszélyre figyelmeztető táblák elhelyezésével a gázolások nagy része megakadályozható. A projekt megvalósulása során 38,725 km védőkerítést helyeztünk ki a 33. számú főút mentén.

 

A projekt végrehajtásnak köszönhetően kedvezőbbé vált számos kétéltű, madár- és emlősfaj térségi állományának természetvédelmi helyzete.

 

Az elbontott, illetve a madáreltérítőkkel felszerelt, valamint leszigetelt vezetékszakaszon megszűnnek a légvezeték okozta madárpusztulások, míg a Hortobágyi Nemzeti Parkot kelet-nyugati irányban átszelő 33. számú főút mentén minimalizálódik a védett és fokozottan védett kétéltűek, madarak és emlősök gázolási aránya, növekszik a közlekedés biztonsága.

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.