Természetvédelem - Hírek 2021-02-21

Titokzatos ragadozó a láthatáron: a molnárgörény.

Egy új természettudományos rekord margójára!

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) munkatársai segítséget nyújtanak egy kevéssé ismert ragadozó emlős, a molnárgörény (Mustela eversmanii Lesson, 1827) elterjedésének és ökológiai sajátosságainak kutatásában.

Az elmúlt évek emlőstani kutatásai során irányult rá a figyelem arra a körülményre, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park és közvetlen környezete hazai viszonylatban jelentős élőhelynek számít egy rejtett életmódú kisragadozó: a molnárgörény vagy más néven pusztai görény számára.

A molnárgörény palearktikus elterjedésű faj, mely Közép-Európától kelet felé csaknem Kína csendes-óceáni partvidékéig előfordul. Ez az állat elsősorban nyílt területek lakója, azaz elterjedése jellemzően egybevág az eurázsiai nagy sztyepp-zóna területével, ahol a valódi sztyepp és az erdőssztyep, illetve félsivatagi élőhelyeket népesíti be. Zsákmányállatai jószerivel ezekhez a területekhez kötődő rágcsálók. A Pannon-medencében legfontosabb prédaállatai között kell említenünk a hörcsögöt (Cricetus cricetus) és az ürgét (Spermophilus citellus). Mivel a hörcsög Nyugat-Európában már kritikusan veszélyeztetett faj, az ürge pedig  hazánkban is fokozott védettséget élvez jelentősen lecsökkent egyedszámú populációi miatt, így fontos természetvédelmi faktor a molnárgörény védelme szempontjából, hogy élőhelyein a zsákmány hozzáférhetősége közép- és hosszú távon ne csökkenjen. Az IUCN Vörös Listáján a molnárgörény státusza a teljes elterjedési területet figyelembe véve jelenleg: nem fenyegetett. Az állat nem kizárólagosan éjszakai életmódú, ennek ellenére ritkán kerül szem elé. A tájban jelenlétét az elmúlt években, évtizedekben leginkább a közutakon történő gázolások nyomán tudtuk bizonyítani.

 A molnárgörény áldozatul esik az élőhelyeit keresztező gépjármű forgalomnak
Fotó: Tihanyi Gábor

 

Magyarországon a füves élőhelyek védelme kiemelt természetvédelmi kérdés. Ennek megfelelően több szervezet együttműködésében zajlik az Európai Unió pénzügyi támogatásával a pannon gyepek és a hozzájuk kapcsolódó élőhelyek, illetve fajok természetvédelmi állapotának megőrzését és javítását célzó pályázat, melyet LIFE IP GRASSLAND-HU néven ismer a szakma. A projekt során a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) kutatói kiemelten vizsgálják a gyepjeinkre jellemző karakterisztikus emlősöket – közöttük a molnárgörényt is, mely a gyepek között mozaikosan előforduló szántóföldeken is megtalálja életfeltételeit.

A hétvégén közös terepi program keretében az MTM, az MTA-DE „Lendület” Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoportja és a HNPI munkatársai kísérletet tettek Balmazújváros környékén a molnárgörény jelenlétének több helyszínen történő igazolására. Ennek során kisebb-nagyobb kiterjedésű lucernaföldeket jártunk be, ahol a menyétféle jellegzetes életnyomait kerestük: a kotorékát és az ürülékét.

 A molnárgörény jellegzetes kotoréka
Fotó: Tihanyi Gábor

 ...és a keskeny, hosszúkás, sokszor kanyarulatos ürüléke
Fotó: Tihanyi Gábor

 

Több területen is észleltük a jelenlét közvetett bizonyítékait és a kutatás részeként megpróbáltuk az egyedek élve történő csapdázását biometriai adatok rögzítése érdekében, továbbá az örökítő anyag, a DNS – mint a genomikai vizsgálat alapja - kinyeréséhez szükséges mintavétel céljából. Hazánkban a molnárgörény védett faj, melynek természetvédelmi értéke 50.000 Ft, így a kutatás egyes elemei is csak hatósági engedély birtokában, az abban foglalt feltételeket betartva végezhetőek.

 Tojással csalizott élvefogó csapda a kotoréknál
Fotó: Tihanyi Gábor

 

A csapdák elhelyezésekor tojást használtunk csalétekként. Figyelni kell arra is, hogy a kotorék szájánál a kijövő állat mozgását oly módon igyekezzünk befolyásolni, hogy tereptárgyakkal lehetőleg a csapda nyílása irányába tereljük. Erre a célra bevált módszer a lyuk szájánál apróbb ágakból időszakosan létesített kis kerítés.

Kivételesen szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert az egyik csapda már rögtön az első éjjel megfogta a mellette lévő kotorék lakóját, egy jól fejlett, hím molnárgörényt! Ráadásul nem is akármilyen hímet!

Az eddig megfogott magyar példányok között a legsúlyosabb 1,51 kg volt, míg az orosz irodalmi adatok is 1,8 kg-ban maximalizálják a hím példányok testtömegét. Balmazújváros környéke mostanában helyenként a hörcsögök fellegvára. Talán ennek tudható be, hogy ismereteink szerint a most fogott példány 1,98 kg-os testtömegével abszolút rekordnak számít a valaha kézre került példányokat illetően!

 Molnárgörény a csapdában
Fotó: Tihanyi Gábor

 

A görényre való tekintettel viszonylag gyorsan kellett a vizsgálatokat elvégezni, hogy a lehető legkevesebb ideig tartson az állat számára a stresszhelyzet. Okulva a Dániában bekövetkezett COVID-19 eseményekből (miszerint a menyétfélék érzékenyek erre az elsődlegesen humán viszonylatban értékelt patogén vírusra) a jelenlévők maszkot és kesztyűt viseltek az állat érdekében (is).

 A görényt óvatosan kell eltávolítani a csapdából
Fotó: Tihanyi Gábor

 Tömegmérés
Fotó: Tihanyi Gábor

 

A mérést és a mintavételt követően a kis ragadozót visszaengedtük a kotorékába és az előzőleg befúrt gallyakat eltávolítottuk a lyuk szájától. Búcsúzóul még egyszer kinézett, hogy konstatálja: véget ért a procedúra - majd eltűnt a kotorék mélyén.

Reméljük, hogy ezt a sikeres akciót továbbiak követik majd annak érdekében, hogy bővüljön a tudásunk ennek a remek kis menyétfélének az életmenetét illetően, mely ismereteket haszonnal tudjuk majd felhasználni a faj és élőhelye védelmében! Egy olyan faj érdekében, amely nem mellékes módon a hörcsögök szántóföldi jelenlétének egyik legtermészetesebb kontrollját biztosítja.

Kérjük, hogy amennyiben a közutakon elgázolt görény tetemét találja, legyen szíves értesíteni a kutatókat a gorenyinfo@gmail.com e-mail címen (ha van rá lehetősége, fényképet is csatolva)! Segítségét előre is hálásan köszönjük!

 Immár szabadon és biztonságban 
Fotó: Tar János

Készítette:
Tihanyi Gábor
(Tar János, Szilágyi Attila)
Természetvédelmi Őrszolgálat

       

 

 "A LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt az Európai Unió LIFE Programjának támogatásával valósul meg."
 

    

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet