Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
KEOP pályázatok
Élőhelyvédelmi pályázatok
KEHOP pályázatok
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaA Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénPusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területénÉlőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlásaA területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának növelése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakaszAz egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakaszA Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállításaKözponti KEHOP pályázat
Life pályázatok
Az érmelléki lápvidék természeti értékeinek védelme és az ezt szolgáló létesítményi feltételek kiépítéseA Parlagi sas védelme MagyarországonLegelőtavak élőhelykezelése a HortobágyonLIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)Dokumentumok
GINOP pályázat
Világörökségünk a pusztaTerveink
KÖFOP pályázat
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása
EAOP pályázatok
A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztéseKomplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban
ROHU-79 - Partnerség egy jobb jövőért
Tájékoztató a projektrőlSárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) felmérésA Szatmári-sík és a Túr-menti területek közösségi jelentőségű lepkefajainak felméréseVérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) felmérés a Szatmári-síkon és a Túr menti területekenPályázati részeredmények és érdkességek
Árop pályázat
Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára

 

 

 

Joint Conservation Management and Development of Information Infrastructure of Protected Areas along the Romanian and Hungarian Course of Tur River

 

Interreg V-A Romania-Hungary Programme ROHU

 

Projekt Kedvezményezett neve

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Partner

Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti

Projekt címe

Joint Conservation Management and Development of Information Infrastructure of Protected Areas along the Romanian and Hungarian Course of Tur River

Projekt rövid címe

ROHU TURRIVER

Projekt kód

ROHU-79

Időtartama

2018. 05.01 – 2020.10.31. (30 hónap)

Projekt költségvetése

643759,5 EURO

Költségvetés HNPI-re eső része

318218,5 EURO

 

Projekt célok, tevékenységek

A tervezett projekt célja a Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek összehangolt természetvédelmi kezelésének megalapozása. Ennek érdekében a folyó Románia és Magyarország területére eső, természetvédelmi oltalom alatt álló szakaszainak és a vízgyűjtőn található, természetvédelmi szempontból értékes vizes élőhelyek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése történik meg, amit a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és az Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti közösen valósít meg. A Túr mentének védett területeire vonatkozó természetvédelmi alapdokumentumok elkészítéséhez ugyanis a közigazgatási területtől függetlenül kell gyűjteni az alapadatokat és a feleknek egymással összhangban kell kidolgoznia a terveket. Emellett a mintavételi eljárásokat a monitorozás során egységesen kell alkalmazni, hogy az eredmények megfelelő alapot képezzenek az összehasonlításra. Az említett területek megőrzése és védelme mellett a tervezett projekt célja a Túr mentén élők és turisztikai céllal a környékre látogatók számára a terület természeti szépségeinek és élővilágának megismeréséhez való elősegítése, bemutatása, környezeti nevelési eszközeinek fejlesztése.

 

Érintett Natura 2000 területek:

Csaholc-Garbolc (HUHN20054), Kömörő-Fülesd (HUHN20050), 14034 ha

 

Projektrész tevékenység leírása röviden

 

A tervezett projekt célja a Túr folyó mentén fekvő magyarországi és romániai Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésének hosszú-távon történő fenntarthatósága. Ennek érdekében a folyó Románia és Magyarország területére eső, természetvédelmi oltalom alatt álló szakaszainak és a vízgyűjtőn található, természetvédelmi szempontból értékes vizes élőhelyek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése, a magyarországi országos védett és közösségi jelentőségű védett területeken található élőhelyek és fajok elterjedésének és állományaik nagyságának minél pontosabb meghatározása és természetvédelmi szempontú felmérése történik meg. Emellett a Túr részvízgyűjtő területén lévő vizes és vízhez kötődő élőhelyeken a természetvédelmi szempontból jelentős veszélyt jelentő, idegenhonos, inváziósan terjedő fajok elterjedésének és állományaik nagyságának minél pontosabb meghatározása is megvalósul, valamint konkrét fajvédelmi beavatkozásokra (denevérek) is sor kerül.

A projekt lehetőséget ad a két ország mintavételi-monitorozó eljárásainak összehangolására, amely nélkül a védett természeti területek jó állapot megőrzésének, ill. a változások nyomon követésének eszközei nem lehetnek megfelelőek. A projekt egyik eredményeként lehetőség nyílik a Natura 2000 élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő egységes (azaz mindkét ország területein alkalmazható) monitorozó módszerek kidolgozására a Túr-mente Románia és Magyarország területére eső részén. Az egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai adatok az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) és a HNPI biotikai adatbázisa számára is nagy jelentőséggel bírnak.

A tervezett projekt egy célja a projekt által érintett terület természetvédelmi szempontból kiemelt élőhelyeinek, növény- és állatfajainak megismertetése a helyben élő, valamint a Túr környékére érkező látogatókkal. Az ismeretterjesztés által célunk az ide érkező emberek tudásának, szemléletének fejlesztése, környezettudatos gondolkodásuk elősegítése.

A projekt keretében beszerzésre kerül egy érintőképernyős információs pult, mely kiemelt szerepet kap a célterület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak megismertetésében, kialakításra kerül egy denevérvédelmi információs bemutató fal, mely segítségével a látogatók megismerhetik a Szatmár, és a Túr melléke legjellemzőbb denevérfajait, életmódjukat, táplálkozási szokásaikat, utódnevelésüket, telelési szokásaikat. A bemutatófalon elhelyezett denevérvédelmi eszközök segítségével információt kapnak a fajok aktív természetvédelmét elősegítő eszközökről felhasználásuk módjairól, valamint a környék élőhelyeit, élővilágát promóciós anyagok is népszerűsítik.

 

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban részt vevő két tagállam társfinanszírozásával valósul meg. Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

                                                    

 

 


 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ